Translate

joi, 11 septembrie 2014

Trinitatea & Dualitatea - Yahweh, singurul Mîntuitor adevărat !

Yahweh este unul singurul Mîntuitor (Ysaia. 43:11)
Pentru că este o mare confuzie în înțelesul doctrinal al așa zisei trinitate (treime), este bine să lăsăm Scripturile să vorbească despre ele însăși și din Scripturi să înțelegem adevăratul sens al Scripturilor.

Învățătura creștină și in special cea ortodocsă, în marea ei majoritate este bazată pe așa zisele sfinte taine... Una din taine fiind treimea. Neo-Protestanismul a preluat de la protestanți același drum al înțelegeri cu unele derivați... dar în esență, tot trinitară.

Neo-protestanți zic că Tatăl, Fiul și Duhul sunt Trei etnii (Persoane), compresate întru Unul.  Pe cînd confrații lor Creștinii-Ortodocși au trei etni în uniunie (Uniți), toți dumnezei și toți egali. 

Mai nou unele curente mesianice, începînd din prima jumătate a secolului trecut au abandonat trinitatea, și s-au orientat spre dualitate, în înțelesul lor sunt doi Atotputernici... deoarece (Șema) din Deut. 6:4-6 o confirmă, zic ei, Cuvîntul Elohim are sensul plural, deci este vorba de mai mulți de cît Unul... cel puțin doi, zic ei.

În adevăr cuvîntul Elohim este plural fără discuți... dar aplicarea lui în acest context este singulară...avînd rădăcina în Eloah, care este la singular, Eloah (fără im) este cuvîntul original Scriptural.

Dea lungul veacurilor Eloah a suferit o ușoară transformare dîndui-se  forma de politețe (respect), Elohim. Asta e la fel cum te-ai adresa unui Rege cu cuvîntul Majestatea Voastră... se folosește forma plurală deși este un singur Rege. Aceiași formă o are și cuvîntul Elohim.

Revenind acum la textul corect din Sfintele Scripturi, Deut: 6: 4-5: Ascultă*, Israele! יהוה YaHWeH (YAUE) este singurul Atotputernic.  Să iubeşti* pe יהוה YaHWeH (YAUE) Cel Atotputernic cu toată inima** ta, cu tot sufletul tău şi cu toată puterea ta.   

Sunt multe referințe Scripturale care dovedesc că יהוה YaHWeH (YAUE) Cel AtotPuternic este unul (singular).  Teologi creștini au depus dealungul secolelor eforturi uriașe pentru a stabili trinitatea, au mers pînă acolo încît au introdus în bibliile (lor) versete care să le susțină doctrina... cel mai evident este 1 Ioan 5:7, unde ei creștinii au inventat trei martori în cer.

La fel și versetul spurios (fals) din Mat. 28:19, unde au introdus, zic ei trei nume care de fapt: două sunt titluri și celălalt nu este nici nume nici titlu.

Această doctrină este dovedită din start falsă... dar teologii se cramponează să o dovedească cu biblia, deși Catolicismul declară fără nici o rezervă că este doctrina ecleziastică a Biserici Mame-Roma.

Pe de altă parte, susținători dualismului vin și ei cu ceva versete din biblie ca să dovedească teoria lor ca valabilă, una din acestea este Exod. 19: 22.....Preoţii, care se apropie de יהוה (YAUE), să se sfinţească* şi ei, ca nu cumva să-i lovească** יהוה YaHWeH (YAUE) cu moartea.”.... La fel versetul 10–11 din același capitol:   Şi יהוה YaHWeH (YAUE) a zis lui Moise: „Du-te la popor, sfinţeşte-l*, azi şi mîine şi pune-i să-şi spele** hainele. Să fie gata pentru a treia zi; căci a treia zi יהוה YaHWeH (YAUE) Se* v-a coborî în faţa întregului popor, pe muntele Sinai. 

Zic ei, vezi aici Yahweh a vorbit cu Moise despre un alt Yahweh, care se va pogorî pe muntele Sinai! 

Un alt verset citat de dualiști este Genes. 19:24Atunci יהוה YaHWeH (YAUE)* a făcut să plouă peste Sodoma şi peste Gomora pucioasă şi foc de la יהוה YaHWeH (YAUE) din cer.

Dovedesc aceste versete că sunt două etnii numite Yahweh??. Ei mai au alte versete din scrierile lui Șaul pe care le citează  și par verosimile... dar oare Scripturile sfinte dovedesc doimea, treimea sau un singur Atotputernic?

Vom analiza dovezile Scripturale de necontestat, care dovedesc cu fermitate că יהוה Yahweh (YAUE), este UNUL (singular). Pentru că Șaul ( Pavel) este unul din cei mai credibili în creștinism și mesianism să vedem ce spune el.

1 Cor. 8:6. totuşi pentru noi* nu este decît singurul יהוה Yahweh (YAUE): Tatăl, de la** care vin toate lucrurile şi pentru care trăim şi noi şi singurul Stăpîn: יהושע Yașua haMașiya prin♦♦ care sunt toate lucrurile şi prin El şi noi.

Un alt verset este: 1 Timot. 2: 5.  Căci* este unul singur יהוה YaHWeH (YAUE) şi este unul** singur mijlocitor între יהוה YaHWeH (YAUE) şi oameni: Omul יהושע Yașua haMașiya.

O altă referință este Gal 3: 20Dar mijlocitorul nu este mijlocitorul unei singure părţi. Pe cînd* יהוה YaHWeH (YAUE) este unul singur.
                                                
Acestea sunt cîteva din ceia ce Șaul propovăduia în legătură cu unicitatea lui Yahweh (YAUE)...Ceilalți Apostoli dovedesc și ei același lucru, cînd te uiți cu băgare de seamă la scrierile lor.

Yacov spune același lucru... deci Yahweh (YAUE) este UNUL (singular) Yacov. 2 : 19.  Tu crezi că יהוה YaHWeH (YAUE) este UNUL şi bine faci; dar şi* dracii cred… şi se înfioară!  sunt multe alte referințe despre unicul Atotputernic Yahweh (YAUE).

Trebuie să clarificăm care este dificultatea înțelegeri corecte a ceia ce Scripturile dovedesc despre Unicul Atotputernic Yahweh (YAUE).

Șaul vorbește în cartea 1 Tesalon. 5: 23. despre cele trei dimensiuni umane:  Citez:  יהוה YaHWeH (YAUE) al pacii*** vă sfinţească El însuşi pe deplin; şi duhul vostru, sufletul vostru şi trupul vostru fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Stăpînului nostru יהושע Yașua haMașiya.

Omul, are trei dimensiuni care nu pot exista separate una de alta, pe cînd Yahweh (YAUE) este Multidimensional. EL este DUH și DUHUL are orice dimensiune vrea. 

Duhul poate fi în același timp și spațiu: omni prezent. Yahweh (YAUE) poate fi în același timp în cer DUH pe scaunul lui de stăpînire și totodată trup uman pe pămînt. 

Yahweh (YAUE) pentru că nu este din alcătuirea fizică umană ci este DUH poate să existe în orice formă dorește, în același timp în forme variate în acordanță cu AtotPuternicia LUI.

Yahweh (YAUE) poate fi în același timp TATĂL și DUH pe tron în cer și în același timp FIU și Mesia pe pămînt. Psalm 139: 6-12...    O ştiinţă* atît de minunată este mai presus de puterile mele: este prea înaltă ca s-o pot cuprinde.  
                             
Unde* mă voi duce departe de Duhul Tău şi unde voi fugi departe de faţa Ta? Dacă* mă voi sui în cer, Tu eşti acolo; dacă** mă voi culca în Locuinţa morţilor, iată-Te şi acolo; dacă voi lua aripile zorilor şi mă voi duce să locuiesc la marginea mării, şi acolo mîna Ta mă v-a călăuzi şi dreapta Ta mă v-a apuca.

Dacă voi zice: „Cel puţin întunericul mă v-a acoperi şi se v-a face noapte lumina dimprejurul meu!” Iată că nici chiar întunericul
* nu este întunecos pentru Tine; ci noaptea străluceşte ca ziua şi întunericul, ca lumina.

Yahweh (YAUE) este acela care face tot ce vrea. Psalm 135: 6.   יהוה YaHWeH (YAUE) face tot* ce vrea în ceruri şi pe pămînt, în mări şi în toate adîncurile.  
 
Este de mirare că CEL ATOTPUTERNIC poate fi în același timp Tată în ceruri și FIU pe pămînt?

Apostolul Filip îl roagă pe Mîntuitorul și spune: Învățătorule arată-ne pe TATĂL! Ioan 14:7.  Dacă* M-aţi fi cunoscut pe Mine, aţi fi cunoscut şi pe Tatăl Meu. Şi de acum încolo Îl veţi cunoaşte; şi L-aţi şi văzut.”...  

După cum urmează versetele următoare: Ioan 14:8-10. Stăpîne”, I-a zis Filip, „arată-ne pe Tatăl, şi ne este de ajuns.” יהושע Yașua haMașiya i-a zis: „De atîta vreme sunt cu voi şi nu M-ai cunoscut, Filipe? Cine* M-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar: „Arată-ne pe Tatăl”?


Nu crezi că Eu* sunt Tatăl, şi Tatăl este în Mine? Cuvintele pe care vi le spun Eu, nu** le spun de la Mine; ci Tatăl, care locuieşte în Mine, El face aceste lucrări ale Lui.

Deci dimensiunia umană a lui Yahweh (YAUE) era pe pămînt cu oameni.  Yahweh (YAUE) cu Oamenii, după cum era prorocit prin Ysaia 8:10. Faceţi la planuri* cît voiţi, căci nu se va alege nimic de ele! Luaţi la hotărîri cît voiţi, căci** vor fi fără urmări! Căci יהוה YaHWeH (YAUE) este cu noia.
aSau: Yah-imanu(Emanu-El)

Ysaia 7:14De aceea, יהוה YaHWeH (YAUE) însuşi vă va da un semn: „Iată, Fecioara* va rămîne însărcinată, va naşte un** Fiu şi-i va pune numele (Ya-Imanu)a.
aSau: יהוה YaHWeH (YAUE) este cu noi

Șaul spune că: 2 Cor. 5:19.  că adică, יהוה Yahweh (YAUE)* era în haMaşiya, împăcînd lumea cu Sine, neţinîndu-le în socoteală păcatele lor, şi ne-a încredinţat nouă propovăduirea acestei împăcări.

Deci haMașiya era însăși Yahweh (YAUE)... Yahweh (YAUE) în formă umană, Yahweh (YAUE) care a suferit moartea pentru noi. YAUE – DUHUL este nemuritor ...nu poate muri... Yahweh (YAUE) uman = Fiul omului poate muri, este muritor și este dovadă clară că a murit.

Deci dacă Yașua este un alt Atotputernic și Nemuritor, cum a murit EL pentru păcate ? Creștinismul la pus pe Yașua în rîndul semizeilor = jumătate muritor, jumătate nemuritor... un fel de Hercule fiul lui Zeus care era semizeu, așa este Cristos al creștinismului, este cea ce creștinismul propovăduiește, un semizeu care a murit și a înviat prin puterea unui Zeu numit Domnul-Zeu=Dumnezeu.

În altă ordine de idei, în raport cu învățătura creștină, Tatăl este Mîntuitor și Fiul este tot Mîntuitor, ce fac ei cu Duhul ? Este și Duhul un alt Mîntuitor? sunt 3 Mîntuitori? sunt 2 Mîntuitori?

Scriptura arată doar un singur Mîntuitor=Șua, articulat haȘua=Mîntuitorul... Yah-Shuah=YahShuah=Yah-Mantuitorul.

Deci cităm  Ysaia. 43:11. Eu, Eu sunt* יהוה YaHWeH (YAUE) şi afară de Mine nu este niciun MîntuitorEste exclusă orice doctrină despre doi sau trei ori mai mulți Mîntuitori, Scripturile dovedesc doar un singur Mîntuitor și acesta este Yahweh (YAUE).

Yahweh (YAUE) este UNUL, nu doi, nu trei. Tit 3: 4. Dar, cînd s-a arătat bunătatea* lui יהוה YaHWeH (YAUE)** Mîntuitorul nostru, şi dragostea Lui de oameni, 
                                      
Șaul prin mai multe referințe dovedește că este doar un singur Mîntuitor după cum urmează: Efes.4:6. Este un* singur יהוה YaHWeH (YAUE) şi Tată al tuturor** care este mai presus de toţi, care lucrează prin toţi şi care este în toţi.

Yahweh (YAUE) este Mîntuitorul!  El este Șua= Mîntuitor ori YAUE-Șua este însuși Yașua, numit Yașua, pentru că El este Yahweh (YAUE) Mîntuitorul. 

2 Tim.4 : 18. יהוה YaHWeH (YAUE)* mă va izbăvi de orice lucru rău şi mă va mîntui, ca să intru în Împărăţia Lui cerească. A Lui** să fie slava în vecii vecilor! HalleluYa.  1 Tim. 2:3 Lucrul acesta este bun* şi bine primit înaintea lui** יהוה YaHWeH (YAUE), Mîntuitorul nostru, Yahweh (YAUE) este Mîntuitor și singurul Nume în care este Mîntuire. Fapt 4:12.  În nimeni altul nu este Mîntuire: căci nu* este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care pot fi Mîntuiţi.”

Cineva va zice dar cum se face că Yașua se ruga Tatălui ? Cum, se ruga lui însuși? După cum am mai arătat  TATĂL=DUHUL, este net superior  a ceia ce este materie, chiar dacă această materie este din sine însuși, deci Fiul Omului (Yașua), materia = forma umană, se ruga la ceia ce este DUH adică lui Tatăl 1 Cor. 15:48. : Cum este cel pămîntesc, aşa sunt şi cei pămînteşti; cum* este Cel ceresc, aşa sunt şi cei cereşti.

Yașua, omul (Fiul Omului), a fost forma pămîntească a lui Yahweh (YAUE)=Tatăl, deci Om, materie și El fiul Omului a fost exact ca cei pămîntești, deci muritor... în altă ordine de idei omul (Omul Yașua = Fiul omului) se ruga  Duhului=TATĂL... aici este taina ascunsă de veacuri... adică Yașua cine este El. 

Există doar Unul singur care are nemurirea: acesta este Yahweh (YAUE): 1Tim.6:16Singurul care* are nemurirea, care locuieşte într-o lumină de care** nu poţi să te apropii, pe care nici un om nu L-a văzut, nici nu-L poate vedea şi care are cinstea şi puterea veşnică! HalleluYah(Aleluia).

Yahweh (YAUE), sa desbrăcat pe sine însuși de slavă și a luat chip de rob și sa pogorît pe pămînt în formă umană. Efes 4: 8-10. De aceea este zis: „S-a suit* sus, a** luat robia roabă şi a dat daruri oamenilor.”

Şi* acest: „S-a suit” ce înseamnă decît că, înainte Se coborîse în părţile mai de jos ale pămîntului. Cel ce S-a coborît este acelaşi cu Cel ce S-a* suit mai presus de toate cerurile ca** să umple toate lucrurile. După cum este scris în Filip. 2:7.  ci* S-a dezbrăcat pe Sine însuşi şi a luat un chip de rob** făcîndu-Se asemenea oamenilor.

Yahweh (YAUE) sa făcut asemenea oamenilor, deci materie: Materia, omul se închina Slavei de care se desbrăcase și rămăsese în cer... iar El, materia=Fiul omului a murit și a fost înviat de SLAVĂ, adică Tatăl: Rom 6:4.  Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi* împreună cu El, pentru ca, după cum** haMaşiya a înviat din morţi, prin slava Tatălui, tot aşa♦♦ şi noi să trăim o viaţă nouă.

Deci îmbrăcarea din nou cu slava Sa, a reprezentat învierea..., nemurirea a fost reluarea din nou a ceia ce a fost desbrăcat pentru un timp scurt. 

Yahweh (YAUE), însuși a experimentat moartea, ca să Mîntuiască din moarte pe cei ce sunt ai lui și acum muritori, dar care vor fi îmbrăcați în nemurire.1 Cor .15:49Şi după cum* am purtat chipul celui pămîntesc, tot aşa vom** purta şi chipul Celui ceresc.

Credinciosul lui Yahweh (YAUE) este menit să fie ca EL, deci nemuritor. 1 Ioan 3:2. .. Preaiubiţilor, acum* suntem copii ai lui יהוה Yahweh (YAUE). Şi ce vom fi nu s-a arătat încă**.  Dar ştim că, atunci cînd Se va arăta El, vom fi ca El; pentru că Îl♦♦ vom vedea aşa cum este.

Taina lui Yahweh (YAUE) – taina ascunsă, este Yașua, adică Yahweh (YAUE)-Mîntuitorul: Yahweh (YAUE), a arătat celor pe care ia ales, cine este EL... așa după cum în vechime sa făcut cunoscut lui Moise și lui Ysrael, cine este El.

Din prima poruncă Yahweh (YAUE) se recomandă (se face cunoscut) cine este EL. Exod. 20:2. Eu* sunt יהוה YaHWeH (YAUE) Mîntuitorul tău care te-a scos** din ţara Egiptului, din casa robiei. Singurul tău Mîntuitor יהוה Yahweh (YAUE).

Deci Yahweh (YAUE) este Unicul, și EL este singurul Mîntuitor.

Nu există treime, nu există doime, ci este doar un singur Mîntuitor - un singur Atotputernic, orice altă variantă, este păgînism...știind că păgîni se încină la DumneZei ori Dumne-Zeu. Shalom Israel !!!

marți, 9 septembrie 2014

Hamas amenință să lanseze rachete de Rosh Hashanah

Hamas amenință să lanseze rachete de Rosh Hashanah
Zi după zi, perspectiva de pace se îndepărtează, la o lună după 26 august de la discuțiile intre Israel-Hamas din Cairo, data ultimei încetari a focului în Gaza. Discuții, acțiuni, declarații și prezentări de informații, umple starea de violență înainte de sarbatoarea, Rosh Hashanah.

În mod evident, conștient de situatie, liderul din Gaza al Hamas, Ismail Haniyeh, a avertizat într-o predică de vineri(6 Sept.), ca se va începe lansarea de rachete împotriva Israelului din 25 septembrie, în prima zi a sarbatorii, Rosh Hashanah, cu excepția cazului în care blocada asupra Fâșiei Gaza va fi ridicata pina atunci.

Se pare că acum, armistițiul de pace poate fi de o durată mai scurtă decât conflictul în sine, pentru că a fost bazat pe idei preconcepute. Președintele egiptean, Abdel Fatteh El-Sisi și prim-ministrul Netanyahu, l-au pus pe Președintele Autorității Palestiniene, Mahmoud Abbas, pentru a supraveghea și a avea grijă de strangularea lenta al guvernului Hamas din Fâșia Gaza. Asta a fost o greșeală, deorece pe de o parte, Abbas nu va dansa la orice melodie, doar pe propria lui melodie, iar pe de altă parte, popularitatea Hamas a crescut, pe cheltuiala altora - mai ales în Cisiordania, în care un sondaj recent a arătat ca, 80 la suta din palestinieni, sprijina un război de rachete a Hamas asupra Israelului.

Stiind in ce directie se indreapta situatia, Abbas a precizat în discursul său de sâmbătă, că el nu a avut intenția de a dezarma Hamas, dar va avea grijă de Fâșia Gaza, dar, numai în cazul în care aceasta va fi asigurata de către Egipt și Hamas, si ca palestinienii sa aiba un organism propriu de conducere și "o armată."

Acesta a fost modul indirect prin care Abbas transmite un mesaj catre Israel ca să uite cererea pentru demilitarizarea din Gaza, pentru că el a acceptat formula ca Hamas sa fie într-un guvern de unitate, pentru ca Autoritatea Palestiniană sa fie dominata de Fatah, pentru a guverna teritoriul, și Hamas va continua să fie singura forță militar, similar cu miliția autonoma a Hizballah din Liban.

Israel știa despre aceste înțelegeri, în ultima săptămână a lunii august, atunci când Yoram Cohen al serviciului special, Shin Bet, a călătorit în Iordania pentru a se întâlni cu Abbas. Această întâlnire a fost foarte slab reprezentata, si a fost ca un punct de întâlnire între Abbas și Netanyahu de a lansa această ultimă viziune a unui "nou orizont politic", ca urmare a succesului campaniei din Gaza.

Misiunea lui Cohen a fost foarte diferita, a fost pentru liderul palestinian ca un avertisment clar, cu privire la cum vede Israelul viitorul guvernului Hamas din Fâșia Gaza, și de a stabili liniile roșii.

Dar pentru acum, in cea de a doua săptămână a lunii septembrie, Hamas și Israel s-au întors la situația armistițiului nepermanent, aproape in mijlocul unui noi război cu Hamas, care încă trage sforile, și chiar stabileste o dată pentru a relua lansarea de rachete peste Israel.
Prin urmare, comentariile ministrului de externe Avigdor Liberman de duminică, 7Sept., care a spus ca este "nerealist în acest moment", pentru a se cere demilitarizarea din Gaza, deși problema "ar trebui să fie pusa pe masa."

În mod evident, Netanyahu a renunțat la condiția sa de bază pentru încetarea ostilităților, care a fost pentru demilitarizarea  teritoriului dominat de teroare aproape de coastă, in sud-vestul Israelului. El și Ministrul Apărării, pare că ar fi cedat fata de Hamas, astfel Hamas a fost lăsat cu capacitatea de a produce si lansa rachete de foc in voie.

Această acceptare a stârnit foarte multe critici si acțiune, care au fost vocale fata de modul în care războiul sa oprit, și mai presus de toate, cum a fost realizat acest armistițiu si acceptat. Hamas a început reconstruirea tunelurilor pentru a continua lansarea de rachete, care nu au fost distruse de forțele terestre a IDF, și astfel a inceput din nou traficul de arme prin tunelurile din Sinai, în ciuda eforturilor depuse de Egipt pentru a interveni.

Mai mult decât atât, teroriștii au inceput din nou fabricația in Gaza a rachetelor M-75, capabile de a ajunge din nou la Tel Aviv. Chiar și după atacurile masive aeriene israeliene, ei au rămas cu o treime din arsenalul de rachete.

Surse anonime din cadrul Ministerului Apărării, au facut această informație, care spune că, guvernul a început să discute despre alegerea unui nou succesor al generalului-locotenent, Benny Gantz, ca următorul șef de armata.

Această problemă tinde să fie extrem de încărcată. Netanyahu și Yaron au vrut să amâne decizia, deorece mandatul lui Gantz se termină in 15 februarie 2015, sau va trebuii să iasa din cale prin promovarea adjunctului său, Gen.Maj., Gadi Eisenkott.

Ambele posibilitati sunt legate de a se trage o linie cu privire la conflictul din Gaza și performanța celor doi generali. Prin urmare, acestea se găsesc intr-un blocaj incomod, la mijloc fiind două conflicte - posibila reluare a atacurilor palestiniene din Gaza, și competiția în eșaloanele superioare ale IDF pentru funcția de șef al armatei. Shalom Israel !!!

joi, 4 septembrie 2014

Închinarea în Duh și-n Adevăr

Închinarea în Duh și-n Adevăr
Pentru că, Mîntuitorul Yașua, a făcut această remarcă  relatată în Scripturi, în cartea lui Ioan  4: 24  יהוה YaHWeH* este Duh; şi cine se închină Lui trebuie să i se închine în Duh şi în Adevăr.”  

Dacă analizăm acest verset, putem conclude că: YaHWeH este DUH, după cum și Șaul (Pavel) relata în cartea Corintenilor, la Cap. 3: 17.  Căci יהוה YaHWeH* este Duhul; şi unde este Duhul lui יהוה YaHWeH, acolo sunt cei slobozi. 

Nu rămîne nici o îndoială că Duhul este însuși YaHWeH... așa că închinătorii lui YaHWeH sunt cei ce îi cunosc numele și cheamă Numele Sfînt  : Yod-Hey–Waw-Hey=YaHWeH pentru că de acest Nume este legată însăși Mîntuirea după cum este scris : Fiindcă* „oricine va chema Numele** יהוה YaHWeH va fi mîntuit.” (Rom.10:13)

Atunci oricine* va chema Numele יהוה YaHWeH, va fi Mîntuit. Căci Mîntuirea va fi pe muntele Sionului** şi la Ierusalim, cum a făgăduit יהוה YaHWeH, şi între cei rămaşi♦ pe care-i va chema יהוה YaHWeH.(Ioel 2:32)  

Vedem că importanța chemări Numelui Sfînt, este vitală și expresia celui ce este implicat în această experiență cerească, reflectă gradul de cunoaștere a Sfintelor Scripturi, după cum însăși Yașua spunea: Cercetaţi* Scripturile, pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa veşnică, dar tocmai ele** Mărturisesc despre Mine. (Ioan 5:39)

Închinarea, este expresia afilieri interioare față de cel căruia îi aduci reverență și îți pleci genunchii... Închinătorii Tatălui...în hebrew (Evreiește) Tatăl= haAbb ori Avinu.  Avem scrisă expresia :Tatăl nostru care ești în ceruri!: este specific despre cine este vorba, TATĂL din ceruri este YaHWeH.

Pentru că, de altă parte, există un alt Tată care este în văzduhuri, și acesta vrea și primește la fel închinare de la slujitori lui:  În* care trăiaţi odinioară, după mersul lumii acesteia, după căpetenia** puterii văzduhului, a duhului care lucrează acum în fiii neascultării♦. (Efes 2:2) 

 Acest Tată, numit Tatăl minciunii, are închinătorii lui care-l proslăvesc în biserici, sinagogi și culte.

Voi* aveţi de tată pe diavolul; şi vreţi să împliniţi poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaş; şi nu** stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de cîte ori spune o minciună, vorbeşte din ale lui, căci este mincinos şi tatăl minciunii.(Ioan 8:44)

Adevărul este ceva ce Pilat nu putea înțelege, și sa exprimat prin celebra întrebare: Ce este Adevărul? Aceiași întrebare este un mister pentru mari mulțimi de închinători... marea majoritate citează Ioan 14:6: יהושע Yașua haMașiya i-a zis: „Eu sunt Calea*, Adevărul** şi Viaţa♦. Nimeni♦♦ nu vine la Tatăl decît prin Mine. Este relevant acest verset... dar aici avem o serie de trei elemente: deci Calea, Adevărul, Viața. 

Trei lucruri care-l caracterizează pe Yașua! Dar ce este Adevărul? Scriptura arată precis ce este: Psalm 119:142....Dreptatea Ta este o dreptate veşnică şi Legea Ta este Adevărul*. Și la fel versetul 151 reflectă același lucru: Dar Tu eşti aproape* יהוה YaHWeH şi** toate Poruncile Tale sunt Adevărul.

În ordinea de idei Scripturală, cei ce ce se închină lui YaHWeH, avînd Legea (Torah) LUI și păzind Poruncile Lui sunt adevărați închinători ai TATĂLUI.

Există o majoritate de închinători, care nu au Numele Sfînt YaHWeH, și nu Țin LEGEA (Tora=Învățătura) lui YaHWeH... dar pretind că Iisus sau Domnu-Zeu=Dumnezeu le ascultă rugăciunea și îi binecuvintează, îi ajută, și li se face relevat prin minuni și vindecări... ei nu au îndoială că cel căruia (cărora) li se închină, este sa nu, vrednic de închinare. 

Cum poți dovedi că un astfel de închinător este de fapt un închinător al Dracilor și nu are sistemul corect de închinare? În Scripturile Sfinte este arătat acest adevăr, după cum urmează:  2.Tesal. 2:10-12.... Și cu toate amăgirile nelegiuirii, pentru cei ce sunt pe calea pierzării,* pentru că n-au primit Dragostea Adevărului ca să fie mîntuiţi.  Din această* pricină, יהוה YaHWeH le trimite o lucrare de rătăcire, ca să** creadă o minciună, pentru ca toţi cei ce n-au crezut Adevărul, ci au* găsit plăcere în nelegiuire, să fie osîndiţi.

Chiar dacă în biserica ta se performează minuni și vindecări, este totuși o Lucrare de Rătăcire, pentru că: n-au crezut ADEVĂRUL = LEGEA (Torah)

Pentru că și-au găsit plăcerea în Ne Legiuire ( Fără Lege), ei performatorii de minuni și semne, sau vindecări, dacă fac acest lucru: minuni, semne, vindecări, fără Lege (Torah), le fac prin Duhul satanei = haȘhatan = Duhul Rătăciri...pentru că nu ascultă Legea: Prov. 28:9....  Dacă cineva îşi întoarce urechea ca să n-asculte Legea, chiar* şi rugăciunea lui este o scîrbă. 
  
Cei ce nu vor să Asculte Legea, (Torah), nu ascultă însăși învățătura lui YaHWeH, transmisă prin Yașua, și relatată de Apostolii Lui... 1 Ioan 4:6....  Noi însă suntem din יהוה YaHWeH; cine* cunoaşte pe יהוה YaHWeH ne ascultă; cine nu este din יהוה YaHWeH nu ne ascultă. Prin aceasta cunoaştem Duhul** Adevărului şi duhul rătăcirii. 

Revenind la ceia ce este numit, CALEA: Yeremia arată ceia ce cu adevărat este numit Calea! :      Eu ziceam: „Numai cei mici sunt aşa; ei lucrează fără minte, pentru că nu cunosc* Calea lui יהוה YaHWeH, Legea Celui Atotputernic!

Mă voi duce deci la cei mari şi le voi vorbi; căci ei* cunosc Calea lui יהוה YaHWeH, Legea Celui Atotputernic!” Dar toţi au sfărîmat** jugul şi au rupt legăturile. (Ierem 4:4-5)

Deci Scriptural Legea, (Torah) este CALEA. ADEVĂRUL, este tot LEGEA, după cum am mai arătat mai sus: Psalm 119:142.  Dreptatea Ta este o dreptate veşnică şi Legea Ta este Adevărul*.

Viața ne este relatată prin mai multe referințe care toate în esență duc la același numitor comun: Legea; voi enumera cîteva exemple : Căci îţi poruncesc azi să iubeşti pe יהוה YaHWeH Cel Atotputernic să umbli pe căile Lui şi să păzeşti Poruncile Lui, Legile Lui şi Rînduielile Lui, ca să trăieşti şi să te înmulţeşti şi ca יהוה YaHWeH Cel Atotputernic să te binecuvînteze în ţara pe care o vei lua în stăpînire.

Dar dacă inima ta se v-a abate, dacă nu vei asculta şi te vei lăsa amăgit să te închini înaintea dumnezeilor şi să le slujeşti, vă* spun astăzi că veţi pieri şi nu veţi avea zile multe în ţara pe care o veţi lua în stăpînire, după ce veţi trece Iordanul.

Iau azi cerul* şi pămîntul martori împotriva voastră că** ţi-am pus înainte viaţa şi moartea, binecuvîntarea şi blestemul. Alege Viaţa, ca să trăieşti, tu şi sămînţa ta, iubind pe יהוה YaHWeH, ascultînd de glasul Lui şi lipindu-te de El: căci de aceasta atîrnă Viaţa* ta şi lungimea zilelor tale, şi numai aşa vei putea locui în ţara pe care a jurat יהוה YaHWeH că o v-a da părinţilor tăi, lui Avraam, Isaac şi Iacov.”    (Deut. 30: 16-20)

Alegerea Vieții înseamnă a asculta și a face ce YaHWeH a poruncit, asta este viața : Dragostea stă în VEȚUIREA = VIAȚA după Poruncile LUI. 2 Ioan : 6.  : Şi dragostea stă* în Vieţuirea după Poruncile Lui. Aceasta este porunca în care trebuie să umblaţi, după cum** aţi auzit de la început.  Deci Viața este LEGEA (Torah) lui YaHWeH.

Totul în închinarea în Duh și-n Adevăr, este legat de LEGE (Torah). 

ATENȚIE: Închinarea, fără LEGEA lui YaHWeH, este Fără de Lege, și cei ce se închină fără LEGEA, (Torah) lui YaHWeH, se închină la IDOLI, la Draci!

Uni cred că dacă ei se roagă vorbind în limbi se închină în Duh!... oare este adevărat asta? Este vorbirea în limbi închinare în Duh? Chiar dacă ei citează 1 Cor. 14:2.  : În adevăr, cine vorbeşte* în altă limbă nu vorbeşte oamenilor, ci lui יהוה YaHWeH; căci nimeni nu-l înţelege şi, cu duhul, el spune taine.

Tu crezi că expresia: Cu duhul spune taine: este închinare în Duh? Sigur nu, aici este vorba de daruri = abilitatea de a vorbi în rugăciune într-o limbă  necunoscută în congregație (adunare). Spune taine, pentru cel ce nu cunoaște limba respectivă, este o taină. Cuvîntul taine, vine din grecescul misterioso, nu are echivalent aici în Hebrew (evreiește). 

Cuvîntul taine, îl putem găsi în diferite Scripturi, după cum urmează: Colos 1: 26 ....  Vreau să zic: taina* ţinută ascunsă din veşnicii şi în toate veacurile, dar** descoperită acum sfinţilor Lui,....1 Tim 3:9.  ci să păstreze* taina credinţei într-un cuget curat.  

Am văzut din aceste exemple, cam despre ce fel de taină vorbește în alte limbi, acel ce se roagă cu Duhul. Rugaciunea nu înseamnă Închinare. Ce, tu cînd mergi la Magazin și spui : Dă-mi și mie Te Rog cutare lucru, tu te închini lui?

Închinătorii adevărați sunt cei ce: Nu s-au întinat cu femei = biserici, religii, dogme...Nu practică păgînismul..... Sunt Verguri = Nu curvesc spiritual cu Curva cea mare și ficele ei = Bisericile.

Urmează pe Miel = Urmează exemplu Mielului. Păzesc Poruncile lui YaHWeH și au credința în Yașua.  Apoc 14:12.... Aici* sunt cei sfinţi; aceștia** păzesc cu rabdare Poruncile lui יהוה YaHWeH şi Credinţa lui יהושע Yașua.” 
                                                    
Cei ce se închină în Duh și-n Adevăr, nu fac parte din sistemele de închinare religioase, Biserici, Sinagogi Mesianice, Uniuni, Conferințe sau Asociați dogmatice : Nu recunosc altă autoritate decît cea Cerească, stabilită de YaHWeH, au partașie la suferințele și Slava lui Yașua, sunt urîți de toți. 

Dacă* aţi fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei; dar, pentru că** nu sunteţi din lume şi pentru că Eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăşte lumea.   (Ioan 15:19)

Acum trebuie să-mi pun și să-ți pui întrebarea, ce fel de închinător sunt? Cui mă închin eu? 

Închinarea trebuie să fie atribuită lui YaHWeH, numai El, YaHWeH, este vrednic de Închinare: Apoc. 19: 10.... Şi m-am* aruncat la picioarele lui ca să mă închin lui. Dar el mi-a zis: „Fereşte-te** să faci una ca aceasta! Eu sunt un împreună slujitor cu tine şi cu fraţii tăi care♦ păstrează Mărturia lui יהושע Yașua haMașiya. Lui יהוה YaHWeH închină-te! (Căci mărturia lui יהושע Yașua haMașiya este duhul prorociei.)”  

Deci, cînd tu te închini la Idoli, icoane, statui, cînd chemi niște nume păgîne, ca Allah, Budah, Iisus, DumneZeu, Domnul, Adonay, Cristos, etc. Cui te închini? ...la idoli.... deci dracilor. 

Un singur nume este vrednic de închinare, și acesta este numele mai pe sus de orice Nume... deci YaHWeH-ȘHUAH=YAȘUA. Acesta este numele în care este Mîntuire, și singurul Mîntuitor.

Eu, Eu sunt* יהוה YaHWeH şi afară de Mine nu este niciun Mîntuitor! (Isaia 43:11)

Deci, atenție cui te închini! Cum este închinarea ta? Ce nume invoci tu în închinarea ta? Dacă invoci numele păgînești, te închini unui păgîn, pentru că tu însuși ești un păgîn... și asta o dovedești tu însuși cînd spui: vezi, noi suntem neamuri=păgîni.

Neamurile = păgînii, nu-L cunosc pe YaHWeH.... 1 Tes 4:5... nu* în aprinderea poftei, ca** păgînii care♦ nu cunosc pe יהוה YaHWeH

Păgînii = neamurile, trăiesc în deșertăciune, și au mintea întunecată. Efes.4:17-18. : Iată, dar, ce vă spun şi mărturisesc eu în  יהוה YaHWeH: să* nu mai trăiţi cum trăiesc păgînii în** deşertăciunea gîndurilor lor, avînd mintea întunecată*, fiind străini** de viaţa lui  יהוה YaHWeH, din pricina neştiinţei în care se află în urma împietririi♦ inimii lor.

Cei ce și-au pus nădejdea în păgînul (greco-slavonic), Iisus, sunt pe calea perzări... Iisus, nu-i ADEVĂRATUL Mîntuitor, Iisus e un fals mîntuitor, idol ca și Buda, și ca toți ceilalți falși, etc. 

Există o Credință a Adevărului, pentru cei ce se închină în Adevăr... dar pentru cei ce doar pretind că-s în Adevăr și fără Legea (Torah) lui YaHWeH, este zadărnicie... 2 Tesal.2:13. ... Noi* însă, fraţi preaiubiţi de יהוה YaHWeH, trebuie să mulţumim totdeauna lui יהוה YaHWeH pentru voi, căci de la început** יהוה YaHWeH♦ v-a ales pentru mîntuire, în♦♦ sfinţirea Duhului şi Credinţa Adevărului.

YaHWeH este Duhul și EL este Sfînt = Ruah HaKodesh(Adevaratul Duh Sfint)
Adevărul este Legea și Legea este Sfîntă. (Rom 7:12)

Acum dacă zici că ești închinător în Duh și-n Adevăr, trebuie să înțelegi că YaHWeH este Duhul... 2 Cor.3:17... Acest Duh este Sfînt și locuiește în cei ce-s născuți din YaHWeH, deci din Duhul... Aceștia se închină în Duh! Ioan 14:23. : Drept răspuns, יהושע Yașua haMașiya i-a zis: „Dacă* Mă iubeşte cineva, va păzi Poruncile Mele, şi Tatăl îl va iubi. Noi vom veni la el şi** vom locui împreună cu el.

Locuiește YaHWeH în tine? Locuiește YaHWeH într-un templu spurcat?  Cînd tu trăiești în spurcăciune și te hrănești cu spurcăciuni? Cum ești tu atunci închinător în Duh și-n Adevăr? 

YaHWeH a creat lucruri care pot fi consumate de OM, și lucruri care nu-s pentru Om, ci pentru alte vețuitoare. Pentru ce calci tu Legea lui YaHWeH și mănînci Lucruri care nu-s create pentru om, ci pentru animale, și te faci la fel cu un animal, apoi zici că ești închinător în Duh și-n Adevăr...care Duh și ce Adevăr?? 

Apostolul Șaul a spus cu privire la aceste lucruri: 1 Cor 15:34....Veniţi-vă* în fire cum se cuvine şi nu păcătuiţi! Căci** sunt între voi unii care nu cunosc pe יהוה YaHWeH: spre♦ ruşinea voastră o spun.  

Oamenii, care nu-l cunosc pe YaHWeH, pot fi ei închinători în Duh și-n Adevăr? Pentru că cine zice: Îl cunosc pe YaHWeH și nu păzește Poruncile Lui... este UN MINCINOS și ADEVĂRUL nu este în el. (1 Ioan 2:4)  

Cum te închini tu în Adevăr și nu ții Poruncile Lui? = MINCINOS.... Slujitorul Tatălui Minciuni se închină la Tatăl minciuni și are pretenția de închinător în Duh și-n Adevăr! (Ioan 8:44)

Cercetează-te, cui te închini?  
Închinarea numai în DUH și fără Adevăr, este un duh de rătăcire si minciună ! 
Închinare numai în YaHWeH și fără Legea (Torah) LUI,  este fără de Lege !

YaHWeH = DUHUL și LEGEA= Adevărul.  Acestea trebuie să fie nedespărțite, YaHWeH este DUHUL Adevărului = Duhul Legii.  Pentru că Legea(Torah) este Duhovnicească:  (Rom 7:14) Shalom Israel !!!

Share It

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...