Israel

Loading...

luni, 17 octombrie 2016

Creștinismul și Sărbătorile Creatorului

Imagini pentru sukotDacă ? Creștinismul este forma plăcută de închinare față de Creator, și învățăturile lui, duc la mântuire așa cum se crede în general, cum de toate bisericile acestei religii nu se află în Sărbătoarea Marelui și Eternului YaHVeH -TZEVAOT..???? Cum de Europa și America nu se află în Sărbătoarea Corturilor..??? 

Dar, creștinii din celelalte Continente unde se află ? ....Lumea, și așa vai de ea, are nevoie de creștinism, sau de Tatăl Ceresc, care a dat Lumii prin Yisrael, Torah și pe Mashiach....

Religia omului, inventată la Niceea, acest creștinism, putred, searbăd și sec, nu poate decât să ducă omenirea spre pierzare- veșnică...Și o duce, căci lumii îi place poveștile și minciunile bisericești...

OOOO, dacă creștinismul avea cât de cât ceva divin în educația lui, cum era în sărbătoare prezent, și ce predici s-ar fi ținut in toate colțurile Lumii...Ce Cântări, ce Rugăciuni, și ce minuni s-ar fi produs....

Dar, el este absent, total împotriva Creatorului, împotriva Sfintelor Scripturi, și Împotriva Lui Yahshua Ha-Mashiach, de care S-au lepădat și i-au schimbat Numele Sacru, într-un nume care nu reprezintă nimic, decât o profundă idolatrie și goană după vânt...

Astăzi, precum și în toate Sărbătorile Lui YaHVeH TZEVAOT, Yahshua este în Sărbătoarea Tatălui Său, împreună cu poporul cel mântuit ”Evreii”... Apropo...creștinii de ce nu sunt în sărbătoare ???? Isus nu cumva este un fals messia, care este dumnezeul creștinilor, învățându-i pe aceștia, să calce Poruncile,Legile, Învățăturile și Sfintele Sărbători Ale Eternului-Creator...!!!

Creștinismul,religia greco-romană, bazele sale fiind puse la Conciliul de la Niceea...Acolo s-a stabilit inlocuirea Numelui de Yahshua cu Isus, acolo au fost canonizate Scripturile Evreiești, fără ervrei...

Acolo a fost lepădată Torah, care este Adevărul,Lumina și Viața omului...și asta nu o spune nici măcar îngerii din ceruri, ci o spune Creatorul nostru, Tatăl -Evreilor....Oare la întâmplare poporul Evreu, este singurul de pe planetă care respectă inclusiv Sfintele Sărbători ale Lui YaHVeH și implicit Lui Yahshua din Nazareth..???

Ieșiți din babilon,ieșiți din bazilici, doar beții de cap, și orbii, nu văd purul Adevăr din Sfintele Scripturi......

Pune-ți mâna si cercetați Scripturile,deschide-ți-vă ochii și priviți spre ceruri...A fost Lună Plină, prima zi a Sărbătorii Corturilor, 15 TISHRI, ZIUA ÎN CARE S-A născut Yahshua din Betlehem.....Adevăratul Fiu și Mântuitor a-L Eternului YaHVeH....

Pe când Isus, zeul creștinilor se naște la 25 decembrie, sau in ianuarie, sau oricând....Numai de Sărbătoarea Lui YaHVeH. la Corturi, nu..!!! Și totuși, lumea nu vrea să se trezească, deși sunt sute, și sute de milioane de biblii traduse în mai toate dialectele lumii...Prezența Tatălui Ceresc s-a făcut simțită inclusiv acum recent de Sărbătoarea Trâmbiței La Yerushalayim, am postat acest aspect, precum și mulți alții începând din Yerushalayim.

Câți sunt cei intersați..se vede.....Poporul Cel Mântuit, Evrei și Neevrei, au fost, sânt și vor fi în Sărbătoare.....Căci doar ei, și numai ei, au parte să vadă, și să înțeleagă rostul Respectării tuturor Sărbătorilor din Levitic 23.....YaHVeH - TZEVAOT Ă-ȘI face simțită prezența, dă binecuvântarea, înțelepciunea,vindecarea,precum și Viața-Eternă...Poate mai trezesc interesul vreo unui român, să pună mâna pe Scripturi.

Cine știe, poate să fie chiar din rubedeniile mele....Baruch Ha-Shem Yahweh...!!!

sâmbătă, 3 septembrie 2016

Împărțirea țării Lui YHVH CEL ETERN

Împărțirea țării Lui YHVH CEL ETERN


Împărțirea țării Lui YHVH CEL ETERN, de către națiunile pământului,” PLANUL ONU” de împărțire din 1947..Nici unul nu-ți apără pricina ca să-ți lege rana; nu-i nici un leac, nici un mijloc de vindecare ! „În vremea aceeea, zice Y.H.V.H. CEL- ETERN, Eu voi fi Salvarea tuturor semințiilor lui Yisrael, și ei vor fi poporul Meu (Yermyahu 30:17, 31:1).

Arde inima mea de nerăbdare, să văd judacata Celui Etern îndreptată împotriva tuturor acelora, care au îndrăznit să se atingă de țara Lui și de Poporul - Lui ! Acest timp vine, nu v-a zăbovi, căci semnele venirii lui, sunt mai vizibile ca oricând...

Vai de tine pământule, și de locuitorii tăi, căci ”vremea judecății tale” bate la uși...Căci iată că în zilele acelea și în vremile acelea, când voi aduce înapoi pe prinșii de război ai lui Yehudah și ai Yerusalimului, voi strânge pe toate neamurile, și le voi pogorâ în valea lui Yosafat. Acolo, Mă voi judeca cu ele, pentru poporul Meu, pentru Yisrael, moștenirea Mea, pe care l-au risipit printre neamuri, împărțind între ele țara Mea (Yoel 3:1-2).

Cu mult înainte de războiul din Golf au existat voci previzibile care au cerut în cor rezolvarea problemei palestiniene. Dar astăzi, oare ONU gândește altfel..???

Pentru multe minți, politicieni și lideri religioși( și nu numai) această rezolvare ar putea însemna un singur lucru - teritoriul în schimbul păcii. Spus simplu, înseamnă că micuțul Yisrael trebuie să se retragă din ținuturile Judeii și Samariei, câștigate în Războiul din 1967, și să cedeze aceste teritorii pentru înființarea unui soi de stat ”palestinian”..

”Auzi Ceruri și voi locuitorii lor ”..!!!! Toată lumea religioasă, cultă, educată, filosofică și puternic emancipată, împotriva Lui Y.H.V.H.- TZEVAOT, a poporului Său, și a Țării Sfinte-Yisrael..!!!

Realitățile Orientului Mijlociu dictează ca acest stat să fie controlatîn curând, fie indirect,fie direct, de OEP. Chiar și în Statele Unite(SUA), politicienii sunt preocupați de această idee încă din 1967.. Americanii au interese, și nu un acord de sinceră prietenie cu Yisrael...

Acest concept al teritoriului în schimbul păcii a fost formulat pentru prima dată în 1969 și a fost vehiculat de nenumărate ori de atunci încoace. Se observă clar că aceeași idee se află în spatele actualelor inițiative de „pace”, dar acest concept este deficient din mai multe puncte de vedere. El nu rezistă din punct de vedere geografic, politic, strategic și cel mai important dintre toate, din punct de vedere al TOREI, și a tot ce înseamnă Sfintele Scripturi-Judaice..

Hai să abordam pe scurt aceste domenii pentru a ne putea ruga mai bine și pentru a ne lupta mai bine în acest domeniu critic al mijlocirii. Noi, cei care pretindem că suntem credincioși, vom fi înzestrați cu „ armele- luminii”, baruch Ha-Shem YHVH ..! Judeea și Samaria, cunoscute și sub numele de Malul de Vest, sunt un teritoriu foarte mic într-n stat la fel de mic..

Ținutul este atât de mic încât secțiunea lui mijlocie poate fi traversată cu mașina în aproximatv 30 minute. Ca lungime, se întinde de la marginea Văii Izreel în nord, cu puțin dincolo de Hebron în sud. Din nou, această distanță poate fi ușor parcursă cu mașina într-o oră și jumate. 

Acum, bunul simț ne poate spune foarte repede că o asemenea bucată de pământ este prea mică pentru a reveni statul cuiva.Ar avea puține șanse să devină independentă dn punct de vedere economic și politic.Din punct de vedere practic ea ar putea fi importantă doar ca bază de plecare în operațiuni teroriste împotriva a ceea ce ar mai rămâne din Yisrael.

Din punct de vedere geografic, înființarea unui asemenea stat într-un stat ar însemna ”scoaterea inimii lui Yisrael”. Dar, tocmai aceasta este soluția care se încearcă să i se impună lui Yisrael.. 

Întrebare, care din națiunile pământului susține cauza lui Yisrael din punct de vedere al Scripturilor ??? Shabbat Shalom Israel .. !!!

vineri, 2 septembrie 2016

PROTECTORUL LUI YISRAEL

Cuvântul Lui Y.H.V.H. TZEVAOT stă în picioare


”Câteva clipe te părăsisem, dar te voi primi înapoi cu mare dragoste. Într-o izbucnire de mânie, ÎMI ascunsesem o clipă fața de la tine, dar Mă voi îndura de tine,cu o dragoste veșnică, ziceY.H.V.H., Răscumpărătorul tău”.

Sub stăpânirea babiloniană și romană, revărsarea mâniei lui Y.H.V.H. a durat doar o clipă.Trebuie să observăm contrastul, o clipă poate să însemne o mie de ani, dar în veacurile care vor veni CEL- ETERN îi promite lui Yisrael garanția unei bunăvoințe veșnice. De ce? Deoarece îndurările Sale țin din veșnicie în veșnicie.” 

DAR BUNĂTATEA LUI Y.H.V.H. ȚINE ÎN VECI PENTRU CEI CE SE TEM DE EL( Psalm 103:17).

Și lucru acesta va fi pentru Mine ca și cu apele lui Noe: După cum jurasem că apele lui Noe nu vor mai veni pe pământ,tot așa jur că nu mă voi mai mânia pe tine și nu te voi mai mustra”
( Isaiah 54:9).

Timp de 4.000 de ani Y.H.V.H. a respectat promisiunea făcută omenirii prin Noe”, El a mai zis:
” Iată, Eu fac un Legământ cu voi, și cu sămânța voastră,care va veni după voi...Nici o făptură nu va mai fi nimicită de apele potopului”..(Geneza 9:9).

Pot să vină furtuni, dar ori de câte ori apare curcubeul, ne aducem aminte promisiunea lui CEL- ETERN.. Pot exista atacuri împotriva lui Yisrael, dar Legământul Lui rămâne în picioare..” 

Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar Dragostea Mea nu se va muta dela tine,și Legământul Meu de pace nu se va clătina, zice Y.H.V.H. care are milă de tine”.

Așa că Yisrael poate să spună împreună cu Psalmistul:”Y.H.V.H. ESTE ADĂPOSTUL ȘI SPRIJINUL NOSTRU, UN AJUTOR, CARE NU LIPSEȘTE NICIODATĂ ÎN NEVOI. DE ACEEA NU NE TEMEM, CHIAR DACĂ S-AR ZGUDUI PĂMÂNTUL, ȘI S-AR CLĂTINA MUNȚII ÎN INIMA MĂRILOR, CHIAR DACĂ AR URLA ȘI AR SPUMEGA VALURILE MĂRII, ȘI S-AR RIDICA PÂNĂ ACOLO DE SĂ SE CUTREMURE MUNȚII” (PSALM 46:1-3).

Indiferent ce spun unii sau alții, indiferent ce cred Te-ologii lumii acesteia, Cuvântul Lui Y.H.V.H. TZEVAOT, PROTECTORUL LUI YISRAEL,stă în picioare, VEȘNIC....Hallelu-YAH....Baruch Ha-Shem YHVH...!!!! Shalom Israel !!!

duminică, 21 august 2016

Scriptura cu Numele Sfinte retipărită

Scriptura cu Numele Sfinte retipărită


Acum, într-un moment crucial, când mulți credincioși au abandonat credința în Mesia Yașua, această Scriptură este un răspuns pentru cei care au distorsionat scrierile originale evreiești. 

Menționez că nu facem parte din nici o Denominațiune Religioasă, ci pur și simplu dorim să participăm la Restaurarea Scrierilor vechi din sec. unu, și ca Credincioșii să aibă șansa de a se întoarce la turma lui Israel.

Ca și lucrare, această Scriptură poate să fie ultima chemare de a primi adevărul pentru cei care sfidează Numele Sfinte, Poruncile și Rănduiala lui Elohim, a lui Israel.

Dorim ca să fiți pregătiți în inima și mintea voastră pentru a primi adevărul, pentru a studia această carte ca Biblia de lângă tine și a căuta toate referințele ca un lucrător care nu are nevoie să-i fie rușine! Salvarea unui suflet iubit de Creatorul Yahweh poate depinde de tine prin a împărtăși aceste adevăruri cu alți, și tu să fi un instrument în mâinile Creatorului.

Mulți oameni au jucat un rol important în pregătirea lucrări pe care o veți avea în mâinile voastre. De asemenea, un mare TODAH Rabah*Mulțumire* pentru cei care au făcut o muncă exemplară pentru a corecta și edita acest proiect.

Mulțumim foarte mult tuturor colaboratorilor din întreaga lume care s/au implicat in asistență și note cu privire la adevărul revelat de Mesia, deasemenea ne cerem iertare pentru multe greșeli care au apărut în prima ediție.

Această lucrare este vitală în întreaga lume, pentru ca tot ce a fost modificat si înlocuit pe parcursul a 2000 de ani să fie repus din nou la locul unde era, mă refer la versete și îndeosebi Numele Sfinte.

Un TODAH imens este indicat pentru cei care ne susțin din punct de vedere economic, pentru cei care au destulă încredere în noi și s/au implicat în a finanța lucrarea și cei care fac donații pentru ca Adevărul și Restaurarea Israelului să fie făcută și pe această cale a Scripturii.

Mulțumim tuturor celor care ne iubesc și ne susțin în rugăciune și dăruire, ca să ne bucurăm cu toți de munca noastră care va ajunge în mâinile tale.

Toate drepturile sunt rezervate. Nici o parte din această carte nu poate fi reprodusă, stocată într-un sistem de regăsire sau transmisă prin orice mijloace, electronice, mecanice, prin fotocopiere, înregistrare sau în alt mod, fără acordul prealabil al autorului și Traducătorului.

Pentru mai multe detalii de a primii Scriptura pentru moment aveți la dispoziție aceste numere de telefon și Mail :

Romania : 

0040 752 666 622

0040 754 470 860

0040 760 451 882

0040 768 491 882

 Austria : 

 0043 688 977 4275

 0043 699 110 848 12

Mail :  shabbatshalomisrael@gmail.com

de asemenea este în lucru acest site on/line : 


Shalom Israel !!!

vineri, 29 iulie 2016

Comandant iranian inspectează granița siriano-israeliană

Comandant iranian inspectează granița siriano-israeliană

Imagini pentru Mohammad Reza Naqdi israel
Un general iranian, a vizitat orașul sirian Quneitra la granița siriano-israeliană, a anunțat agenția iraniană de știri semi-oficiale Fars.

Motivul pentru vizita comandantului forței paramilitare Basij, Mohammed Reza Naqdi, nu a fost dezvăluit. Mass-media arabă indică faptul că aceasta este prima dată cănd Iranul recunoaște oficial că unul dintre generalii săi se apropie de granița Sirio-Israeliană.

Recent, armata siriană a emis o declarație în care indică faptul că dronele israeliene au tras două rachete într-o clădire rezidențială din Quneitra provocând pagube materiale, dar nu și victime.

Armata siriană a susținut că atacul "este parte a sprijinului direct și public al Israelului către grupuri armate [în Siria], într-o încercare disperată de a ridica moralul grupurilor ca urmare a pierderilor grele pe care sirieniii le-au provocat ", adăugând că" astfel de atacuri nu au descurajat lupta noastră împotriva inamicului sionist ".

Forțele de apărare israeliene (IDF), între timp, au ordonat atacul după căderea unui mortar în Golan Heights în apropiere de granița Israelului cu Siria. Se estimează că racheta siriană, care a căzut în Golan a fost trasă greșit în contextul luptelor continue între forțele rebele și regimul lui Bashar al-Assad.....Shalom Israel !!!

Comandant iranian inspectează granița siriano-israeliană

Comandant iranian inspectează granița siriano-israeliană

Imagini pentru Mohammad Reza Naqdi israel
Un general iranian, a vizitat orașul sirian Quneitra la granița siriano-israeliană, a anunțat agenția iraniană de știri semi-oficiale Fars.

Motivul pentru vizita comandantului forței paramilitare Basij, Mohammed Reza Naqdi, nu a fost dezvăluit. Mass-media arabă indică faptul că aceasta este prima dată cănd Iranul recunoaște oficial că unul dintre generalii săi se apropie de granița Sirio-Israeliană.

Recent, armata siriană a emis o declarație în care indică faptul că dronele israeliene au tras două rachete într-o clădire rezidențială din Quneitra provocând pagube materiale, dar nu și victime.

Armata siriană a susținut că atacul "este parte a sprijinului direct și public al Israelului către grupuri armate [în Siria], într-o încercare disperată de a ridica moralul grupurilor ca urmare a pierderilor grele pe care sirieniii le-au provocat ", adăugând că" astfel de atacuri nu au descurajat lupta noastră împotriva inamicului sionist ".

Forțele de apărare israeliene (IDF), între timp, au ordonat atacul după căderea unui mortar în Golan Heights în apropiere de granița Israelului cu Siria. Se estimează că racheta siriană, care a căzut în Golan a fost trasă greșit în contextul luptelor continue între forțele rebele și regimul lui Bashar al-Assad.....Shalom Israel !!!

ISIS "explică" de ce nu atacă acuma Israelul

ISIS "explică" de ce nu atacă acuma Israelul
Imagini pentru isis israel
Grupul terorist Stat Islamic a publicat un articol care explică de ce nu atacă statul evreu, și se asigură că problema palestiniană nu ar trebui să primească un tratament preferențial.

În ultima ediție a săptămânalului său, organizația Al-Naba justifică lipsa de atacuri împotriva Israelului. Sub titlul "Ierusalimul mai presus de toate este o chestiune a legi islamice," grupul susține că cauza palestiniană nu are prioritate față de orice altă luptă jihadistă.

"Dacă ne uităm la realitatea lumii de azi, vom constata că acest lucru este total reglementat de politeism și legile sale, cu excepția regiunilor în care Allah a făcut posibilă stabilirea religiei de stat islamic. Prin urmare, Jihadul în Palestina este egal cu Jihadul în altă parte ", spune textul.

Articolul, de asemenea, a criticat dur "exagerat" arabii care au făcut presiuni de zeci de ani, spunând că "Palestina este cauza principală a musulmanilor." 

Printre cele menționate în acest context, se spune că fostul lider naționalist arab Gamal Abdel Nasser din  Egipt și Irakul lui Saddam Hussein cu adepții săi  ",  au negociat cauza palestiniană și au vândut iluzii" 

Potrivit Isis - Jihadul, într-adevăr ar trebui să aibă prioritate în statele arabe care sunt conduse de "tirani". Primul și cel mai important, potrivit săptămânalului, este Arabia Saudită, în care cele două orașe sfinte islamice Mecca și Medina ar trebui să fie salvate din mâinile familiei regale saudite.

"Tirani apostații care conduc pământurile Islamului sunt mai răi decât necredincioșii (evrei), și războiul împotriva lor are prioritate față de războiul împotriva necredincioșilor originali", spune articolul.

În ciuda faptului că statul islamic recrutează luptători din întreaga lume pentru a lupta în Siria și Irak, articolul intitulat jihadiști să lupte împotriva "necredincioșilor" care le sunt mai aproape. 

Lupta împotriva evreilor, explică textul, va veni mai târziu, va veni de la musulmanii din Palestina, dar acum sirienii musulmani luptă împotriva lui Bashar al-Assad și musulmanii egipteni împotriva lui Abdel-Fattah el-Sissi. 

Odată ce regimurile arabe care se presupune a apăra Israelul, să fie răsturnate, atunci forțele jihadiste pot "trece granițele statului evreu și să se confrunte în mod direct c armata lor."

Deși o mare parte a textului este axat pe reducerea importanței cauzei palestiniene între jihadiști, oricum, autorul spune că este datoria religioasă a tuturor musulmanilor pentru a ajuta la salvarea Palestinei, care este înconjurată de evrei ".

Articolul spune că acest lucru se datorează faptului că pămăntul a fost cândva parte a imperiului islamic, și, prin urmare, există un imperativ religios pentru toți musulmanii pentru a ajuta la recuperarea și a face parte din "Casa Islamului".

Prin urmare, musulmanii din întreaga lume sunt obligați să trimită ajutor - bani sau luptători - palestinienilor care luptă contra Israel.

În cele din urmă, textul Isis explică că cine nu poate veni în Orientul Mijlociu, sau nu au bani, "pot ataca evreii și aliații lor, oriunde ar fi în orice mod posibil".
A apărut o eroare în acest obiect gadget
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...