Israel

Loading...

duminică, 27 septembrie 2015

Sărbătoarea Corturilor [Sukkot]

Sărbătoarea Corturilor [Sukkot]
Sărbătoarea Corturilor [Sukkot] se remarcă ca un preambul la intrarea în Împărăția lui HaMașia 

יהוה YaHWeH a vorbit lui Moise şi a zis: „Vorbeşte copiilor lui Israel şi spune-le: „În* a cincisprezecea zi a acestei a şaptea luni, va fi sărbătoarea Corturilor în cinstea lui יהוה YaHWeH, timp de şapte zile.

În ziua întîi să fie o Adunare Sfîntă: să nu faceţi nicio lucrare de slugă în timpul ei. Timp de şapte zile, să aduceţi lui יהוה YaHWeH jertfe mistuite de foc. A opta* zi, să aveţi o Adunare Sfîntă şi să aduceţi lui יהוה YaHWeH jertfe mistuite de foc; aceasta să fie o Adunare** de Sărbătoare: să nu faceţi nicio lucrare de slugă în timpul ei.

Acestea* sunt Sărbătorile lui יהוה YaHWeH, în care veţi vesti Adunări sfinte, ca să se aducă lui יהוה YaHWeH jertfe mistuite de foc, arderi de tot, daruri de mîncare, jertfe de vite şi jertfe de băutură, fiecare lucru la ziua hotărîtă.

Afară de acestea* să păziţi toate Șabatele lui יהוה YaHWeH şi să vă aduceţi darurile voastre lui יהוה YaHWeH, să aduceţi toate jertfele făcute pentru împlinirea unei juruinţe şi toate darurile voastre făcute de bunăvoie.                      Șabatele =Sărbătorile, oriunde este Șabat-ele

În a cincisprezecea zi a lunii acesteia a şaptea, cînd veţi strînge roadele* ţării, să prăznuiţi o Sărbătoare în cinstea lui יהוה YaHWeH, timp de şapte zile: cea dintîi zi să fie o zi de Șabat, şi a opta să fie tot o zi de Șabat.

În ziua întîi*, să luaţi poame din pomii cei frumoşi, ramuri de finici, ramuri de copaci stufoşi şi de sălcii de rîu, şi să vă bucuraţi** înaintea lui יהוה YaHWeH, Eylohim al vostru şapte zile. În fiecare an să prăznuiţi* Sărbătoarea aceasta în cinstea lui יהוה YaHWeH, timp de şapte zile. Aceasta este o Lege Veșnică pentru urmaşii voştri. În luna a şaptea s-o prăznuiţi.

Şapte zile să locuiţi în* corturi; toţi copiii lui Israel să locuiască în corturi, pentru ca* urmaşii voştri să ştie că am făcut pe copiii lui Israel să locuiască în corturi, după ce i-am scos din ţara Egiptului. Eu sunt  יהוה YaHWeH, Eylohim al vostru.”  Aşa a spus* Moise copiilor lui Israel care sunt Sărbătorile lui יהוה YaHWeH. [Lev. 23: 33-44]

După aceea יהושע Yașua străbătea Galileea; nu voia să stea în Iudeea, pentru că* iudeii căutau să-L omoare. Şi* praznicul sărbătorit de Iudei, praznicul Corturilor, era aproape. Fraţii* Lui I-au zis: „Pleacă de aici şi du-Te în Iudeea, ca să vadă şi ucenicii Tăi lucrările pe care le faci.

Nimeni nu face ceva în ascuns, cînd caută să se facă cunoscut: dacă faci aceste lucruri, arată-Te lumii.” Căci nici* fraţii Lui nu credeau în El. יהושע Yașua le-a zis: „Vremea* Mea n-a sosit încă, dar vouă vremea totdeauna vă este prielnică.

Pe voi lumea nu* vă poate urî; pe Mine Mă urăşte, pentru că** mărturisesc despre ea că lucrările ei sunt rele. Suiţi-vă voi la Praznicul acesta; Eu încă nu Mă sui la Praznicul acesta, fiindcă* nu Mi s-a împlinit încă vremea.” După ce le-a spus aceste lucruri, a rămas în Galilea.

יהושע Yașua în Ierusalim la praznicul Corturilor

După ce s-au suit fraţii Lui la Praznic, S-a suit şi El, dar nu pe faţă, ci cam pe ascuns. Iudeii* Îl căutau în timpul Praznicului şi ziceau: „Unde este?” Noroadele vorbeau mult în şoaptă* despre El. Unii** ziceau: „Este un Om bun.” Alţii ziceau: „Nu, ci duce norodul în rătăcire.” Totuşi, de* frica iudeilor, nimeni nu vorbea de El pe faţă.

Pe la jumătatea Praznicului, יהושע Yașua S-a suit la Templu. Şi învăţa norodul. Iudeii* se mirau şi ziceau: „Cum are Omul acesta învăţătură, căci n-a învăţat niciodată?”

יהושע Yașua le-a răspuns: „Învăţătura Mea* nu este a Mea, ci a Celui ce M-a trimis pe Mine. Dacă* vrea cineva să facă voia Lui, va ajunge să cunoască dacă învăţătura este de la  יהוה YaHWeH sau dacă Eu vorbesc de la Mine.

יהושע Yașua, apa vieţii

În* ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a Praznicului, יהושע Yașua a stat în picioare şi a strigat: „Dacă** însetează cineva, să vină la Mine şi să bea. Cine* crede în Mine, din** inima lui vor curge rîuri de apă vie, cum zice Scriptura.” Spunea* cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El. Căci  făgăduința Lui, nu o căpătase încă,  יהושע Yașua nu fusese încă proslăvit. [Ioan 7: 1-39]

Toţi cei ce vor mai rămâne din toate neamurile venite împotriva Ierusalimului se vor sui* în fiecare an să se închine înaintea Împăratului, יהוה YaHWeH Eylohim al oştirilor, şi să prăznuiască Sărbătoarea** Corturilor.

Dacă unele din familiile pământului* nu vor voi să se suie la Ierusalim ca să se închine înaintea Împăratului, יהוה YaHWeH Eylohim al oştirilor, nu va cădea ploaie peste ele.

Dacă familia Egiptului nu se va sui, dacă nu va veni, nu va cădea ploaie nici* peste ea; va fi lovită cu aceeaşi urgie cu care va lovi יהוה YaHWeH neamurile care nu se vor sui să prăznuiască Sărbătoarea Corturilor. Aceasta va fi pedeapsa Egiptului şi pedeapsa tuturor popoarelor care nu se vor sui să prăznuiască Sărbătoarea Corturilor.

În ziua aceea, va sta scris până şi pe zurgălăii cailor: „Sfinţiț* pentru יהוה YaHWeH!” Şi oalele din Casa lui יהוה YaHWeH vor fi ca potirele de jertfă înaintea altarului. Orice oală din Ierusalim şi din Iuda va fi închinată lui יהוה YaHWeH Eylohim al oştirilor; toţi cei ce vor aduce jertfe vor veni şi se vor sluji de ele ca să-şi fiarbă carnea; şi nu vor mai fi* canaaniţia în Casa** lui יהוה YaHWeH în ziua aceea.[Zaharia 14:16-21]

Sărbătoarea Corturilor este o sărbătoare de opt zile, prima zi și a opta zi este o convocare care trebuie să fie cu o adunare sfăntă.  Shalom Israel !!!

marți, 22 septembrie 2015

Ziua Ispășirii / Yom Kippur

Ziua Ispășirii / Yom Kippur
Resultado de imagem para imagini Yom TeruahPostul de Ziua Ispășirii [Yom Kippur] este observat ca un memorial al ispășirii care la făcut Măntuitorul nostru pentru noi, pe lemnul de pe Golgota. Această zi trebuie să fie respectată ca o zi de Șabat cu post și rugăciune.

 יהוה YaHWeH a vorbit lui Moise şi a zis: „În ziua* a zecea a acestei a şaptea luni, va fi ziua Ispăşirii: atunci să aveţi o Adunare Sfîntă, să vă smeriţi sufletele şi să aduceţi lui יהוה YaHWeH jertfe mistuite de foc.

Să nu faceţi nicio lucrare în ziua aceea, căci este ziua Ispăşirii, cînd trebuie făcută ispăşire pentru voi înaintea lui יהוה YaHWeH Eylohim al vostru. Oricine nu se va smeri în ziua aceea va fi nimicit* din poporul lui. Pe oricine va face în ziua aceea vreo lucrare oarecare îl voi* nimici din mijlocul poporului lui.

Să nu faceţi nicio lucrare atunci. Aceasta este o Lege Veșnică pentru urmaşii voştri, în toate locurile în care veţi locui. Aceasta să fie pentru voi zi de Șabat, zi de odihnă, şi să vă smeriţi sufletele în ziua aceasta; din seara zilei a noua pînă în seara următoare, să țineți Șabat-ul acesta.” [Lev. 23: 26-32]

De abia am mers cu corabia pe marginea insulei şi am ajuns la un loc numit „Limanuri bune”, de care era aproape cetatea Lasea. Trecuse destul de multă vreme, şi călătoria pe mare se făcea primejdioasă, pentru că* trecuse chiar şi vremea „Postului”. De aceea Pavel a înştiinţat pe ceilalţi şi le-a zis: 

„Oamenilor, călătoria văd că nu se va face fără primejdie şi fără multă pagubă, nu numai pentru încărcătură şi pentru corabie, dar chiar şi pentru vieţile noastre.”[Faptele Ap. 27: 8/10]  Shalom Israel !!!

sâmbătă, 19 septembrie 2015

Forțele Aeriene Israeliene au atacat Gaza ca răspuns la atacurile cu rachete

Forțele Aeriene Israeliene au atacat Gaza dupa ce au primit mai multe atacuri cu rachete

Israel Air Force (IAF) a atacat trei infrastructurii teroriste din nordul Fâșiei Gaza, ca răspuns la lansarea rachetelor asupra Negev vest. Surse palestiniene au declarat că nu au fost raportate victime în atacurile aeriene israeliene. 

Chiar înainte de miezul nopții, vineri, o baterie de rachete Iron Dome  a doborât o rachetă trimisă din Gaza deasupra orașului Ashkelon. Nu au existat victime sau pagube, a declarat armata israeliană.

Sirenele de avertizare au fost activate în tot orașul și locuitorii au căutat adăpost înainte ca Domul de Fier să intre în acțiune. Acesta a fost al doilea atac cu rachete din Gaza în câteva ore.

O organizație Salafistă afiliată statului Islamic " Brigada Sheikh Omar Hadid " și/a asumat responsabilitatea pentru atacurile cu rachete asupra Ashkelon, după publicarea unei declarații pe Twitter.

Forțele de Apărare Israeliene (IDF), au declarat că nu vor tolera atacurile cu rachete împotriva Israelului, și vor continua să răspundă cu forță la orice încercare de a încălca pacea în comunitățile din sud. 

Forțele de Apărare Israeliene au reiterat faptul că Hamas este puterea de conducere în Fâșia Gaza și, prin urmare, este responsabil pentru tot ce emană din acest teritoriu.

Anterior vineri, o rachetă palestiniană a fost lansată din Fâșia Gaza și a explodat în Sderot, unde a deteriorat o casă și un autobuz. O femeie a fost tratată pentru șocul primit, alte două rachete trase spre teritoriul israelian au explodat în Gaza.Shalom Israel !!!

luni, 14 septembrie 2015

Sărbătoarea Trămbițelor / Yom Teruah

Sărbătoarea Trămbițelor / Yom Teruah
Sărbătoarea Trămbițelor sau a bucuriei simbolizează așteptarea revenirii a Măntuitorului nostru, care vine din ceruri pentru mireasa  lui, Adunarea : 

 יהוה YaHWeH a vorbit lui Moise şi a zis: „Vorbeşte copiilor lui Israel şi spune-le: „În luna a şaptea,* în cea dintîi zi a lunii, să aveţi o zi de Odihnă,** vestită cu sunete de Șofar, şi o Adunare Sfîntă.         Odihnă= Șabat

Atunci să nu faceţi nicio lucrare de slugă şi să aduceţi lui יהוה YaHWeH jertfe mistuite de foc.” [Lev 23: 24-25]

 יהוה YaHWeH a vorbit lui Moise şi a zis: „Fă-ţi două trîmbiţe de argint; să le faci de argint bătut. Ele să-ţi slujească pentru chemarea* adunării şi pentru pornirea taberelor. Cînd se va suna* cu ele, toată Adunarea să se strîngă la tine, la uşa Cortului întîlnirii. 

Cînd se va suna numai cu o trîmbiţă, să se strîngă la tine căpeteniile, mai marii* peste miile lui Israel. Cînd veţi suna cu vîlvă, să pornească cei ce tăbărăsc* la răsărit; cînd veţi suna a doua oară cu vîlvă, să pornească cei ce tăbărăsc* la miazăzi: pentru plecarea lor, să se sune cu vîlvă.

Cînd va fi vorba de strîngerea adunării, să sunaţi*, dar să nu** sunaţi cu vîlvă. Din trîmbiţe* să sune fiii lui Aaron, preoţii. Aceasta să fie o Lege Veșnică pentru voi şi pentru urmaşii voştri. Cînd veţi merge* la război, în ţara voastră, împotriva vrăjmaşului** care va lupta împotriva voastră, să sunaţi cu vîlvă din trîmbiţe, şi יהוה YaHWeH, Eylohim al vostru, Îşi va aduce aminte♦ de voi şi veţi fi izbăviţi de vrăjmaşii voştri.

În zilele* voastre de bucurie, la sărbătorile voastre şi la lunile noi ale voastre, să sunaţi din trîmbiţe, cînd vă veţi aduce arderile de tot şi jertfele de mulţumire; şi ele vor face ca יהוה YaHWeH Eylohim al vostru să-Şi aducă** aminte de voi. Eu sunt יהוה YaHWeH Eylohim al vostru.” [Numeri 10: 1-10] 

În luna a şaptea, în cea dintîi zi a lunii, să aveţi o Adunare Sfîntă: atunci să nu faceţi nicio lucrare de slugă. Ziua aceasta să fie vestită între voi* cu sunet de trîmbiţă. [Numeri 29: 1]

Căci însuşi  יהוה YaHWeH*, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trîmbiţa** lui  יהוה YaHWeH, Se va coborî din cer, şi întîi vor învia cei morţi♦ în haMaşiya. [1 Tesaloniceni 4:16] 

Este o Sărbătoare de bucurie, o chemare și tot odată un aviz pentru omenire. Shalom Israel !!!

duminică, 6 septembrie 2015

Astăzi, în istoria evreiască

Astăzi, în istoria evreiască. 
Cu 75 de ani în urmă regele Carol al României a abdicat și a deschis calea pentru Naționalism.


În 6 septembrie 1940 regele Carol al României a cedat la presiunea germaniei, și aceasta a permis fostului ministru al Apărării, Ion Antonescu de a prelua puterea. 

De atunci a început să pună în aplicare programe anti-evreiești, a căror executare o făcea Garda de Fier. 300.000 de persoane (jumătate din populația evreiască), au fost uciși în Romănia în timpul Holocaustului.

La 6 septembrie 1940, Regele Carol al Romăniei a cedat presiunii germane și a abdicat tronul, care a deschis drumul pentru fostul ministru al apărării Ion Antonescu (foto) de a prelua puterea.

După aceea, statul național-socialist a început să pună în aplicare programe anti-evreiești, a căror executare o făcea Garda de Fier, similară cu poliția secretă SS.

Mulți gardieni români s-au alăturat și ei, și au participat la crime în masă împotriva evreilor.
sursa AJN

sâmbătă, 5 septembrie 2015

ONU si UE împing la noi discuții de pace intre Israel si Palestinieni

ONU si UE împing la noi discuții de pace intre Israel si Palestinieni

Liga Arabă se alătură reprezentanților Cvartetului pentru intălnirea la ONU pentru noi discuții cu privire la modul de a aduce Israelul și Palestinienii înapoi la masa negocierilor.
Resultado de imagem para ONU UE


Secretarul General Ban Ki-moon va găzdui o reuniune ministerială de jucători cheie la nivel mondial, încercând să pună capăt conflictului israeliano-palestinian.

Pe 30 septembrie în cadrul sesiunii anuale la nivel înalt a Adunării Generale, a a anunțat vineri Organizația Națiunilor Unite.

Purtătorul de cuvânt, Stephane Dujarric, a spus față de miniștrii de externe din Cvartetul de mediatori din Orientul Mijlociu - Statele Unite ale Americii, Organizația Națiunilor Unite, Uniunea Europeană și Rusia – că secretarul general va invita pe secretarul general al Ligii Arabe și pe miniștrii de externe din Egipt, Iordania și Arabia Saudită ca să se alăture întâlnirii.

"Sperăm că aceast re-start al procesului poate duce la îmbunătățiri pe teren și, de asemenea, să deschidă orizonturile de perspective politice la discuții", a declarat șeful politicii externe a UE, Federica Mogherini, la o reuniune a miniștrilor de externe al UE de la Luxemburg.

Mogherini vede o șansă pentru diplomație in UE în lipsa unui nou impuls de la Washington, cănd președintele american Barack Obama se apropie de sfârșitul mandatului său.

Negocierile dintre Israel și Palestinieni au stagnat de cănd Statele Unite ale Americii nu au reușit să intermedieze un acord de pace la începutul anului 2014. Cvartetul a fost marginalizat de eforturile conduse de SUA, dar eșecul lor a deschis posibilitatea unui efort internațional mai larg de combatere a conflictului.

Președintele palestinian Mahmoud Abbas este programat să se adreseze Adunării Generale la data de 30 septembrie, în aceeași zi cand Ban Ki-moon va găzdui reuniunea ministerială.

Ambasadorul palestinian al ONU, Riyad Mansour, a declarat joi că speră că Abbas va fi capabil să ridice steagul palestinian în fața sediului ONU pentru prima oară în acea zi. El a spus că acest lucru ar putea "ține în viață speranța" în rândul palestinienilor, in momentul cand "procesul politic este mort."

Adunarea Generală a 193 membrii este programată să voteze in data de 10 septembrie o rezoluție, opusă de Israel, care ar permite statelor cu statut de observatori non-membrii - Palestina și Sfântul Scaun - să ridice steagurile lor. Riyad Mansour a spus că se așteaptă la "o majoritate covârșitoare" de state să o susțină. sursa Israeli News

SANHEDRINUL îl condamnă pe papa FRANCISC pentru recunoașterea "PALESTINEI"

SANHEDRINUL îl condamnă pe papa FRANCISC pentru recunoașterea "PALESTINEI"
Resultado de imagem para sinédrioÎntr-o scrisoare adresată  șefului Bisericii Romano-Catolice, Consiliul,  ia cerut ca acesta să termine recunoașterea unui presupus "stat al Palestinei", sau de altfel se va confrunta cu un proces în Ierusalim.

Sinedriul a decis să/l  judece pe capul catolic, după ce a semnat primul "tratat" cu așa zisul "stat Palestina", făcând astfel o recunoaștere oficială, pe 13 mai.
Resultado de imagem para sinédrio

Același Sanhedrin a trimis, de asemenea, o scrisoare președintelui SUA, Hussein Obama, prin care/l convoacă să fie judecat pentru "infracțiuni" împotriva statului evreu.

Atât Obama căt și Papa Francisc au ignorat notificările, însă Sinedriul solicită să existe dreptate și adevăr.


Sanhedrinul a cerut de asemenea Vaticanului de a "rămâne fidel la ceea ce este scris în Scriptură, în numele marilor profeți", la fel l/au sfătuit pe liderul catolic de a instrui Vaticanul că singurul moștenitor de drept la țara lui Israel, este poporul evreu. 

Sanhedrinul va efectua procesul simbolic al liderului catolic, pe data de 9 septembrie, în partea de sus, pe Muntele Sionului, cu căteva zile înainte de Anul Nou evreiesc (Rosh Hashanah) sau mai corect si Scriptural Yom Teruah / Sărbătoarea Trămbițe.

Poate că nu întâmplător, la două săptămâni după acest proces, pe 22 septembrie, liderul catolic va fi bine primit de Hussein Obama la Casa Albă, în capitala SUA, exact în ziua sărbătorii de "Yom Kippur," Ziua Ispășirii

Sanhedrin în ebraică סנהדרין, Sinedriul este numele dat la o combinație de 70 judecători care trebuie să existe după legea iudaică în fiecare oraș. Marele Sinedriu a fost o adunare de judecători evrei care au constituit Curtea Supremă și legiuitorul vechiului Israel. 

Marele Sanhedrin includea un șef sau un print (Nasi), un mare preot (Cohen haGadol), sau un Av Beit Din (un al doilea element ca importanță) și 69 de alți membri care stăteau într-un semicerc. Înainte de distrugerea Ierusalimului în anul 70 d.HM., Marele Sanhedrin se aduna în Templu în timpul zilei. Shalom Israel!!!
A apărut o eroare în acest obiect gadget
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...