Translate

vineri, 24 octombrie 2014

Minciunile lui Martin Luther și ura împotriva Evreilor

Viziunea Părintelui Creștinismului Modern despre Evrei
Dr. Martin Luther (1483-1546) este sămânța Bisericii moderne creștine. Martin Luther a inițiat Reforma protestantă (de protest) și a divizat pentru totdeauna creștinismul de la catolicism. 

Mai jos sunt cateva citate a fondatorului creștinismului protestant, Martin Luther, care arată erezia colosală in care traia. El a predat ideia de : ( Odata Salvat) Salvat pentru veșnicie (poți face orice păcat)

    ... Trebuie să comiți un păcat  adevărat și nu un păcat fictiv. DOMNUL nu salvează pe oameni care sunt numai păcătoși fictivi.

    - Martin Luther august 1521

    Fii un păcătos și păcatuiește cu îndrăzneală, dar crede și  bucură-te în Christ și fi cu mai multă îndrăzneală pentru că el este victorios asupra păcatului, morții și a lumii. Atâta timp cât suntem aici, în această lume trebuie să păcatuim. Această viață nu este o locuință a dreptății.

    - Martin Luther august 1521

    Nici un păcat nu ne va separa de miel, chiar dacă am comite adulter și crimă de o mie de ori pe zi.

    - Martin Luther august 1521

    Ori de câte ori diavolul te hărțuiește, cauta compania oamenilor sau bea mai mult, sau glumește si spune prosti, sau fă un alt lucru vesel. Uneori, trebuie să bem mai mult,  Acest sport, ne recrează. Chiar păcatueiște un pic în ciuda diavolului, astfel încât să putem lăsa un mic loc pentru el cînd tulbură conștiința noastră cu fleacuri. Suntem cuceriți de el, dacă nu vom încerca a păcătui conștient. Așa că atunci când diavolul va spune să nu bei, răspunde-i voi bea, și voi bea în mod liber, doar pentru ca tu să-mi spui să nu beau.

    - Martin Luther august 1521

    Impunerea neprihănirii cînd avem nevoie foarte mult de ea, pentru că suntem departe de a fi perfecți. Atâta timp cât avem acest corp, păcatul va locui în trupul nostru. Apoi, de asemenea, ne conduce, uneori, sîntem la distanță de spiritul sfânt; cădem în păcat, ca Petru, David, și alți oameni sfinți. Cu toate acestea, am putea mereu recurge la acest fapt, că păcatele noastre sunt acoperite, și că DOMNUL nu îl va pune la sarcina noastră. Păcatul nu este împotriva noastră (ținut în seamă) de dragul lui Christ.

    - Martin Luther august 1521

    păcatul tău nu te poate arunca în iad

    - Martin Luther august 1521

    Nici un păcat nu mă poate afecta

    - Martin Luther august 1521

Martin Luther a fost un negustor, un om al iadului (Matei 5:22), un om blestemat, care îi ura pe evrei (Numeri 24:9). Evident, marele patriarh creștin, Martin Luther, nu a citit Romani-11. Martin Luther a scris despre așa-numita rasa superioară (naibii), a respins Shabbatarieni, în cartea sa Împotriva Sabbatarians  din 1538 și din nou în 1543 în cartea : Despre evrei și minciunile lor

Mai jos sunt citate din cartea scrisă în 1543 a lui Martin Luther, cartea numită : Despre evrei și minciunile lor.

     - Martin Luther - Introducere

    Am făcut scrierea aceasta despre Evrei  pentru că sunt împotriva lor. Dar din moment ce am aflat că acești oameni blestemați, nu mai încetează în a ademeni chiar și pe noi, creștinii. Am publicat această carte mică, așa că m-am opus lor și sunt printre cei care s-au opus astfel activități otrăvitoare a evreilor. Eu sunt cel care ia avertizat pe creștini să fie în gardă împotriva lor. N-aș fi crezut că un creștin ar putea fi păcălit de către evreii din exil, și nenorocirea aceasta să cadă asupra lor. Cu toate acestea, diavolul este Dumnezeul lumii, și ori de câte ori cuvântul DOMNULUI este absent el are o sarcină ușoară, nu numai cu cel slab, dar de asemenea, cu cel puternic. Fie ca DOMNUL să ne ajute. Amin.

    - Martin Luther despre evrei 

    El nu i-a mai numit copii ai lui Avraam, ci pui de vipere [Mat. 3,7].  Domnul nostru, de asemenea, îi  numește  pui de vipere, de asemenea și în Ioan 8 [39,44] afirmă : Dacă ați fi fiii lui Avraam ați face ceea ce a făcut Avraam .... Voi aveți de tată pe diavolul. A fost intolerabil pentru Evrei, ca să audă că ei erau fii a lui Avraam.

    - Martin Luther despre evrei 

    Prin urmare, evreii sunt orbiți cu adevărat, sunt nebuni cu adevărat și sunt și proști ...

     - Martin Luther despre evrei 

    Acum, aceste persoane mizerabile, oarbe, și fără sens.

     - Martin Luther despre evrei 

    Orbirea lor ... și aroganța sunt la fel de solide ca un munte de fier.

     - Martin Luther despre evrei 

    Învață de la aceasta, dragă creștine, ceea ce faci, dacă le vei  permite evreilor orbiți la adevăr să inducă în eroare o persoană ca tine. Atunci se va aplica zicala cu adevărat, Când un om orb conduce un orb, amândoi vor cădea în groapă [Luka 6,39]. Nu poți învăța nimic de la ei, cu excepția modul de a înțelege greșit poruncile divine ...

    - Martin Luther despre evrei 

    Prin urmare, să fi în gardă împotriva evreilor, știind că ori de câte ori vei merge în sinagogile lor, acolo nu este nimic de găsit, dar o groapa de draci, în care doar propria glorie, vanitate, minciună, blasfemie, și defăimarea DOMNULUI și a oamenilor sunt practicate. Mai rău, au intenți rele și ochii îndreptați spre a face răul.

    - Martin Luther despre evrei 

    Mai mult decât atât, evreii sunt un nimic, hoți și tâlhari care mananca zilnic cu îmbuibare și poartă felul lor de îmbrăcăminte. N-au nimic care să nu fi fost furat și de furat, bineințeles de la noi prin intermediul cămătăriei lor blestemate. Astfel, ei trăiesc de la o zi la alta, furînd împreună cu soția și copilul lor trăiesc din furat și din jaf, bandiți și tâlhari, în cea mai mare parte nu vreau să se pună în siguranța pocăinței.

     - Martin Luther despre evrei 

    Cu toate acestea, Evreii au dobândit o măiestrie perfectă a artei de a minți, apoi să se arate atât de neîndemânatici și inepți cu oricine, doar un pic atenție și se poate detecta cu ușurință minciuna lor. Dar, pentru noi, creștinii, ei vor sta ca un exemplu înfricoșător al mâniei DOMNULUI.

     - Martin Luther despre evrei 

    Dacă aș fi avut să resping toate celelalte articole ale credinței evreiești, aș fi obligat să scriu împotriva lor la fel de mult și atât timp cât timp le-au folosit pentru inventarea minciunile lor - care sunt de mai mult de două mii de ani.

    - Martin Luther despre evrei 

    ... Christ și cuvântul său poate fi cu greu recunoscut, din cauza dăunătorilor acestora și o mare de ordonanțe umane. Cu toate acestea, lăsații, avem prin acestea suficiente dovezi pentru moment pentru  minciunile lor împotriva doctrinei sau a credinței.

     - Martin Luther despre evrei 

    Nu ți-am spus mai devreme că un evreu este o astfel de bijuterie nobilă, prețios pentru DOMNUL și toți îngerii, dansează atunci când îi vânturi (ironic).

   - Martin Luther despre evrei 

    Din păcate, acesta nu poate fi nimic, dar mânia teribilă a DOMNULUI, care permite oricui să se scufunde în abisul aroganței, astfel: drăcesc, josnicie infernala, nebunie, invidie, și rău. Daca aș fi fost să mă răzbun pe diavolul însuși, ar trebui să fiu în imposibilitatea de a-i dori răul, și astfel nenorocirea și mânia DOMNULUI care nu-i poate suferi pe evreii. Convingător este faptul că le place să mintă și să hulească atât de monstruos, fără mustrări de conștință. Oricum, ei au răsplata lor de la DOMNUL, pe care-l mint  in mod constant prin neascultarea lor.

    - Martin Luther despre evrei 

    Dar ...  trebue să-i scoatem pentru totdeauna din această țară. Pentru-că, după cum am auzit, mânia DOMNULUI este atât de intensă peste ei, încât nici mila nici blîndețea lui nu-i va ținea. Decît numai pentru a le face mai rău și mai rău, în timp ce cu mila nu-i vei putea reforma pe ei, dar nici măcar pentru puțin. De aceea, în orice caz, departează-te de ei!

    - Martin Luther despre evrei 

    Dar mai pe sus suntem vinovați că îi lăsăm să se îmbogățească pe sudoarea și sângele nostru, în timp ce noi rămânem săraci și ei astfel ne sug de maduva din oase noastre.

     - Martin Luther despre evrei 

    Acum, dragi lorzi și aceia dintre voi care au evrei sub conducerea lor. - sfatul meu este, dumneavoastră găsiți cea mai bună consiliere, și scăpați de povara de nesuportat, de Evreii aceștia demonici, ca nu cumva să devenim părtași lor și vinovați înaintea DOMNULUI, în minciuni, blasfemie, defăimare, și blestemele la care evreii nebuni se dedau la astfel de nelegiuiri în mod liber și fără motiv împotriva persoanei Domnului nostru Isus Christ, Și această mamă dragă, la care toată creștinătatea, și autoritatea, noastră înșine este subminată. Să nu le acordați nici-o protecție, și nici o condiție de siguranță-un comportament, sau comuniune cu noi creștinii... Cu acest sfat eu ca credincios vă avertizez și prin aceasta doresc să-mi  curățesc conștiința mea de creștin, denunțînd acești Evrei nerușinați. 

PS. Acestea au fost declaratiile facute de Antisemitul Crestin, Martin Luther, care foloseste Scriptura pentru a starni ura impotriva evreilor, si care ura este preluata de multi lideri crestini, prin care incita la violenta si antisemitism...

duminică, 19 octombrie 2014

Ochiul - Lumina Trupului

Lumina Trupului 
Mîntuitorul Yașua a vorbit cu noroadele lui Ysrael și le-a spus: Ochiul este lumina* trupului tău. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău este plin de lumină; dar dacă ochiul tău este rău, trupul tău este plin de întuneric. (Luca 11:34)

Noi știm că trupul este Adunarea, Ysraelul lui YaHWeH: care este de fapt Trupul lui HaMașiya.  Căci, după cum* trupul este unul şi are multe mădulare, şi după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot aşa** este şi haMaşiya. (1Cor. 12:12)

Trupul lui HaMașiya este Adunarea LUI. EL fiind Capul (rosh) Adunări. Dar vreau să ştiţi că haMaşiya* este Capul oricărui bărbat; că bărbatul este capul** femeii şi că יהוה YaHWeH este Capul lui haMaşiya.(1Cor. 11:3)

Ochiul trupului este cel care vede, cel ce priveghează, care se uită, care ia seama peste cei ce i-au căzut la împărțeală. Acesta este în Adunarea lui YaHWeH:  Ha Raah (cioban) care în înțelesul popular este (pastor – prezbiter) lider...cel ce are grija si ia in seama turma peste care Ruach-haQuodesh (Duhul Sfînt) la pus Privighetor. 

Luaţi seama* dar, la voi înşivă şi la toată turma peste care v-a** pus Duhul Sfînt priveghetoria, ca să păstoriţi Adunarea lui יהוה YaHWeH, pe care a cîştigat-o cu♦♦ însuşi sîngele Fiului Său, יהושע Yașua haMașiya. (Fapt. 20:28) 

În Adunarea lui YaHWeH, privighetorul=ochiul este pus de Duhul Sfînt, nu de comitetul de conducere, nu de sfatul frațesc, nu de adunarea generală, nu de filială sau ad-hoc după plăcerea celor mai puternici sau a lui însuși.

În Adunarea lui YaHWeH este rînduiala lui YaHWeH: pentru că EL este Eylohim al rînduieli.  căci יהוה YaHWeH nu este יהוה YaHWeH al neorînduielii, ci al păcii, ca* în toate Adunările sfinţilor. (1Cor. 14:33)

Un privighetor care nu este pus de Duhul Sfînt, care nu are Lumină= Legea...acest lider este orb și cei ce sunt sub privegherea orbului sunt la fel de orbi, care umblă în întuneric și nu știu unde merg.

Liderul orb este un fariseu...un școlit cu diplome și cultură teologică acumulată în diferite școli, seminare sau universități teologice, aceștia nu sunt doar popii, dar si pastorii, sau prezbiterii, care practica o meserie pentru a face un ban.

Acești culturalizați ieșiți de pe bandă, la fabrica de popi=pastori, cei drept au pragmatism, carisma și elocvență culturală, dar total lipsiți de Adevăr

Dreptatea Ta este o dreptate veşnică şi Legea Ta este Adevărul*. (Psalm 119:142) 
 
Dar Tu eşti aproape* יהוה YaHWeH şi** toate Poruncile Tale sunt Adevărul. (Psalm 119:151)

Oameni aceștia care pretind că văd: e drept ei văd, dar ce văd ei este doar culoarea banilor, lucru care de fapt îi interesează. Dacă acești lideri care zic că sunt ochii și văd că priveghează ar fi lipsiti de caimacul financiar – zeciueli, cotizați, oferte etc.... Ar mai sluji ei peste cei ce le-au căzut la împărțeală fără nici un folos material?? 

În sinagogile mesianice și la fel în bisericile sîmbatare; ca și la frații lor ortodocși și frații mai mari, catolici, acesti liderii Religiosi, lipsiți de Adevăr = Torah, propovăduiesc același Idol, prin care au spurcat numele adevaratului Mantuitor, Yașua

De fapt care este diferența (dacă există o diferență) între Isus al Ortodocsului și Isus al Sîmbatarului? Între Isus al Catolicilor și Isus al baptiștilor ... Isus al Penty-co și Isus al Musulmanilor? (și musulmani au pe Isus). Cum poate un așa zis lider care zice că vede ... să nu vadă strălucirea Vestei Bune =Torah, care este chipul lui YaHWeH?  
  
Şi dacă Vestea Bună este acoperită,* este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror* minte necredincioasă a orbit-o dumnezeul** veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Vestei Bune a slavei lui haMaşiya, care♦♦ este chipul lui יהוה YaHWeH.  (2Cor. 4:3-4)

Problema văzătorilor este că nu văd, umblă cu ochii închiși și slăvesc pe oameni pentru cîștig. Învățătura pe care o probagă este o rătăcire totală de la Torah=Legea lui YaHWeH și cred că mîntuirea lor este doar prin credința lor pe care ei o numesc har.

Este adevărat că suntem Mîntuiți prin Credință; prin HAR! Dar ce fel de credință? Ce fel de Har? Este o singură Credință!...  Este un* singur haMaşiya, o** singură credinţă, un singur botez. (Efes 4:5)

Este Un singur HAR= Harul lui YaHWeH.  Căci harul* lui יהוה(YaHWeH), care aduce Mîntuire pentru toţi oamenii, a fost** arătat. Tit 2:11. Harul propovăduit de biserică (curvă) este o licență de a călca Torah=Legea...Poate această licență mîntui??

Lumina trupului lui HaMașiya este Torah și în această Lumină=Adevărata esta Luminat credinciosul, care poate să vadă Lumina.  Căci* la Tine este izvorul vieţii; prin** lumina Ta vedem lumina. (Psalm 36:9)

Poate un orb vedea Lumina? NU!.... Ca un orb să vadă lumina trebue să i se de-a la o parte mahrama, care este pe inimă și să-și ungă ochii cu doftoria pentru ochii ca să fie vindecat de lepra întunericului: doftoria pentru ochii este tina din mîna lui Yașua, EL este ungătorul care unge.

Şi Cel ce ne întăreşte împreună cu voi, în haMaşiya, şi care ne-a* uns, este יהוה YaHWeH. (2Cor 1:21)

Cei ce sunt Unșii lui YaHWeH sunt cei ce au turnat pe capul lor Undelemnul de Ungere și Duhul Sfînt îi călăuzește în tot Adevărul. Adevărul este Torah, deci în toată Torah... . Este ca untdelemnul* de preţ, care turnat pe capul lui, se coboară pe barbă, pe barba lui Aaron, se coboară pe marginea veşmintelor lui. (Psalm 133:2)

Cînd un privighetor (lider) care crede că e împuternicit de sus (de unde de sus) și nu ține Lumina =Legea este în întuneric beznă și cei ce îl urmează sunt duși ca o turmă în locuința morților, îi paște moartea.

Pentru că refuză Lumina și numesc întunericul lumină, pentru că nu știu să deosebească binele și răul, nu pot deosebi Lumina de întuneric. Care cunoşti* voia Lui, care ştii să faci deosebire** între lucruri, pentru că eşti învăţat de Lege; (Rom 2:18) 
                         
Unsul lui YaHWeH este cel neprihanit și acestuia îi apare lumina în drumul lui.   Lumina este semănată pentru* cel nepri-hănit şi bucuria, pentru cei cu inima curată. (Psalm 96:11)

Cînd Legea=Lumina lipsește, orbul (Liderul) călăuzește pe cei ce-l urmează la prăpastie fie că e vorba de un lider creștin sau mesianic ori de orice altă nuanță religioasă. Cei ce nu păzesc Legea=Torah așa cum Cel AtotPuternic a dat-o,..  orice abatere de la Torah și orice adaugire sau diminuare, este Fără de Lege, și lucrători Fără de Legii vor avea plata păcatului. .. * n-adăugaţi nimic la cele ce vă poruncesc eu şi să nu scădeţi nimic din ele; ci să păziţi Poruncile lui יהוה YaHWeH aşa cum vi le dau eu. (Deut.4:2)

Orbii care zic că-s în lumină, au anulat unele din Poruncile Legii, ca să-si alinieze învățătura lor cu biserica, indiferent că este în joc însăși Mîntuirea lor.

Astfel Pesach-ul(Pastele) lui YaHWeH poruncit în Lege, a fost înlocuit cu ouă, iepuri, pork, supă de găină, hrean și apă sarată cu barabule.

Scriptura îl numește pe adevăratul Mîntuitor Yașua =Jertfă de ISPĂȘIRE.    El este* jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre; şi nu numai pentru ale noastre, ci** pentru ale întregii lumi. (1Ioan 2:2)

care n-are nevoie, ca ceilalţi mari preoţi, să aducă jertfe în fiecare zi, întîi* pentru păcatele sale şi** apoi pentru păcatele norodului, căci lucrul acesta l-a făcut o dată pentru totdeauna, cînd S-a adus jertfă pe Sine însuşi. (Evrei 7:27)

El* dimpotrivă, după ce a adus o singură jertfă pentru păcate, a fost pus pentru totdeauna dreapta lui יהוה YaHWeH. (Evrei 10:12)

Sîmbatarismul Lunist (care țin șabat după fazele luni) este o și mai mare orbire ...nu numai faptul că nu pot dovedi Scriptural polemica lunistă, dar nu au abandonat botezul trinitar și folosesc aceiași biblie coruptă, păgînă, deși ca și farisei se dau neprihăniți cu kipah și talith, dar cu același sistem de închinare creștin.

Căți sămbătari, adventisti sau luniști sunt în Tefilah=botez în Mikvah=Apă vie făcut în Numele Yașua  : Yod-Hay-Wa–Shin–Ain? probabil Niciunul ... dar o dau tare cu shabbatul! Trupul lui HaMașiya are lumina Adevărată și cei care-l respecta o urmează. 

Ia aminte spre Mine, dar, poporul Meu, pleacă urechea spre Mine, neamul Meu! Căci* din Mine a ieşit Legea şi am pus Legea Mea Lumină** popoarelor. (Isaia 51:4)

Practicanții religioși, care se pretind unși, nu urmează Legea=Lumina, ci doar spicuiesc pe ici pe colo din Lege, ce le favorizează ambițile lor meschine, ca să înșele și să facă adepți pe cei lesne încrezători, caută ca să fie cunoscuți, să fie stimați și rătăcirea lor o dau la nivel de descoperire cerească.

Dar să nu uităm, Lumina, mai este puțină vreme în Lume, vine întunericul, cînd nimeni nu mai lucrează...umblați ca niște copii ai Lumini! Shalom Israel !!! 

miercuri, 8 octombrie 2014

Sukkot - Sărbătoarea Corturilor

Sukkot - Sărbătoarea Corturilor
În ziua întîi*, să luaţi poame din pomii cei frumoşi, ramuri de finici, ramuri de copaci stufoşi şi de sălcii de rîu, şi să vă bucuraţi** înaintea lui יהוה YaHWeH, Eylohim al vostru şapte zile.(Leviticul 23:40)

Şapte zile să locuiţi în* corturi; toţi copiii lui Israel să locuiască în corturi, (Leviticul 23:42)

Este una dintre sarbatori în care a fost cerut poporului evreu de a trăi in Corturi, numite Sukkot=Sukah, Și deasemenea vom vedea cu siguranță ca si Israelul lui Yashua HaMashiya, imprastiat printre neamuri, îmbrățișează această sărbătoare a lui Yahweh. 

De aceea, voi, care altădată eraţi păgîni din naştere, numiţi netăiaţi împrejur de către aceia care se cheamă tăiaţi împrejur şi care sunt tăiaţi împrejur în trup* de mîna omului: aduceţi-vă aminte* că în vremea aceea** eraţi fără haMaşiya, fără♦ drept de cetăţenie în Israel, străini de Legămintele♦♦ făgăduinţei, fără*♦ nădejde şi fără♦* יהוה YaHWeH în lume.

Dar acum* în haMaşiya יהושע Yașua, voi, care odinioară eraţi depărtaţi** aţi fost apropiaţi prin sîngele lui haMaşiya.(Efeseni 2:11-13)

Potrivit profetului Zaharia, această sărbătoare are de asemenea o dimensiune profetică când Mesia Yashua se va întoarce și stabilește Împărăția Sa, unde toate neamurile vor fi obligate să păstreze această sărbătoare .... În acele zile, toate națiunile vor trebui să vină la Ierusalim pentru a sărbători Sukkot (Sărbătoarea Corturilor). Cei care vor refuza, vor fi blestemati.    

Toţi cei ce vor mai rămâne din toate neamurile venite împotriva Ierusalimului se vor sui* în fiecare an să se închine înaintea Împăratului, יהוה YaHWeH Eylohim al oştirilor, şi să prăznuiască Sărbătoarea** Corturilor.

Dacă unele din familiile pământului* nu vor voi să se suie la Ierusalim ca să se închine înaintea Împăratului, יהוה YaHWeH Eylohim al oştirilor, nu va cădea ploaie peste ele.

Dacă familia Egiptului nu se va sui, dacă nu va veni, nu va cădea ploaie nici* peste ea; va fi lovită cu aceeaşi urgie cu care va lovi יהוה YaHWeH neamurile care nu se vor sui să prăznuiască Sărbătoarea Corturilor.

Aceasta va fi pedeapsa Egiptului şi pedeapsa tuturor popoarelor care nu se vor sui să prăznuiască Sărbătoarea Corturilor.(Zaharia 14: 16-19)

În timp ce mulți Creștini=Pagani, cred ca Eylohim a anulat aceste sarbători și ca au fost eliminate, profeția lui Zaharia indică în mod clar ca acest lucru nu este așa.

În acea zi, Mesia Yashua va aduna Israelul in Sukkah, in  cortul sau, ai va adăposti și nu vor mai fi asupriti de neamuri.

 Luna in sange de Sukkot
Vor* fi semne în soare, în lună şi în stele. Şi pe pămînt va fi strîmtorare printre păgîni, care nu vor şti ce să facă la auzul urletului mării şi al valurilor;(Luca 21:25)

În acest an, Sukkot are ca esență o a doua luna in sange(Blood Moon=Eclipsa de Luna plina), Tetrada de sange , care este consecutiva cu eclipsele care coincid cu Paștele și Sukkot din 2014 și 2015.

Tetrada eclipsei solare si lunare totale, a corespuns la sărbătorile evreiești, care istoric au semnalat începutul unor evenimente dramatice care schimba cursul din istoria lumii.  

Eylohim are controlul absolut al soarelui, luna și stelele. El le-a folosit în trecut a trimite semnale pentru umanitate, ca un lucru mare era pe cale să se întâmple. Cerurile sunt încă ca un panou a lui Eylohim, care ne trimite semnale astăzi, dar oare ne uitam la ele?"

Patru eclipse lunare au loc în intervale de sase luni, următoarea se va întâmpla pe 8 Octombrie la apus, a treia la Paște in 2015, iar ultima de Sukkot in 2015.

Într-adevăr, prima Luna in sange a avut loc, la 15 aprilie 2014, si am vazut evenimentele importante din Israel. La scurt timp după aceasta, grupurile rivale palestiniene Fatah și Hamas au format un guvern de unitate, după care, trei adolescenti evrei au fost răpiți și uciși, la scurt timp Hamas a inceput sa bombardeze Israelul cu rachete, provocând un război între Israel și Fâșia Gaza, care a provocat un anti-semitism și anti-Israelism crescut în întreaga lume.

De asemenea, din momentul primei luni cu sange, grupul terorist ISIS a crescut în putere și număr. Lumea pare să stea neajutorata, rezistența din Irak si Siria a fost zdrobită cu violență extremă, oamenii care au refuzat să se convertească la marca "ISIS - ISIL "a Islamului, au fost uciși sau alungați din casele lor, iar altii au fost impuscati sau decapitați brutal.

Este foarte posibil ca si la a doua luna in sange, care vine ca si înainte, va fi semnalul pentru mai multe evenimente care, se vor desfasura in ultimele zile, legate în special de profetiile referitoare la Israel.

 Voi face să se vadă semne* în ceruri şi pe pămînt: sînge, foc şi stîlpi de fum; soarele* se va preface în întuneric, şi luna, în sînge, înainte** de a veni ziua lui יהוה YaHWeH, ziua aceea mare şi înfricoşată.

Atunci oricine* va chema Numele יהוה YaHWeH, va fi Mîntuit. Căci Mîntuirea va fi pe muntele Sionului** şi la Ierusalim, cum a făgăduit יהוה YaHWeH, şi între cei rămaşi♦ pe care-i va chema יהוה YaHWeH.(Ioel 2:30-32) 

Prima zi si a opta de Sukkot este Shabbat și munca este interzisa. Celelalte zile sunt numite Chol HaMoed (zilele lucrătoare sau perioada intermediară). În aceste zile volumul de muncă este redus.

În ziua întîi să fie o Adunare Sfîntă: să nu faceţi nicio lucrare de slugă în timpul ei. A opta* zi, să aveţi o Adunare Sfîntă şi să aduceţi lui יהוה YaHWeH jertfe mistuite de foc; aceasta să fie o Adunare** de Sărbătoare: să nu faceţi nicio lucrare de slugă în timpul ei. În a cincisprezecea zi a lunii acesteia a şaptea, cînd veţi strînge roadele* ţării, să prăznuiţi o Sărbătoare în cinstea lui יהוה YaHWeH, timp de şapte zile: cea dintîi zi să fie o zi de Șabat, şi a opta să fie tot o zi de Șabat.(Levitic 23: 35-36,39)

După Yom Teruah (Sarbatoarea Trambite) și Yom Kippur (Ziua Ispășirii), Sukkot, este o celebrare plină de bucurie, si o relație reînnoită cu Eylohim in urma ispășiri pentru păcat. În timpul acestui sezon festiv, ne amintim de credincioșia lui Eylohim fată de strămoșii noștri, care au rătăcit prin pustia Sinai, si au intrat în Țara Promisă a Israelului.

În fiecare an să prăznuiţi* Sărbătoarea aceasta în cinstea lui יהוה YaHWeH, timp de şapte zile. 
Aceasta este o Lege Veșnică pentru urmaşii voştri. În luna a şaptea s-o prăznuiţi. Şapte zile să locuiţi în* corturi; toţi copiii lui Israel să locuiască în corturi, pentru ca* urmaşii voştri să ştie că am făcut pe copiii lui Israel să locuiască în corturi, după ce i-am scos din ţara Egiptului. Eu sunt  יהוה YaHWeH, Eylohim al vostru.” Aşa a spus* Moise copiilor lui Israel care sunt Sărbătorile lui יהוה YaHWeH. (Leviticul 23: 41-44)

Astazi Crestinismul Teologic invata ca, Shabbatul si Sarbatorile(Shabbatele) lui Yahweh sunt Poruncile sau Legea lui Moise date doar evreilor, insa Scriptura dovedeste clar ca sunt a lui Yahweh si date pentru a fi respectate de catre fiecare om, ele au fost, sunt si vor ramane pe vecie!

 La Sukkot ne amintim de bunătatea și mila lui Eylohim în conducerea și îndrumarea poporului Israel, ziua cu un stâlp de nor și să îi protejeze de noapte cu un stâlp de foc, oferindu-le mana zi de zi.

Așa cum Israel a locuit în adăposturi temporare numite Sukkot ( Sukkah=Corturi), așa suntem și noi datori să locuim în Sukkot pentru toată această săptămână. Poporul evreu din întreaga lume asi construieste o colibă ​​sau un adăpost temporar, cu o acoperire de ramuri sau frunze de palmier. In timpul acestor zile și nopți de sarbatoare, este bine ca in mare parte sa ne petrecem în Sukkah(Corturi) ca o locuința a noastră. 

"   În ziua întîi*, să luaţi poame din pomii cei frumoşi, ramuri de finici, ramuri de copaci stufoşi şi de sălcii de rîu, şi să vă bucuraţi** înaintea lui יהוה YaHWeH, Eylohim al vostru şapte zile. (Leviticul 23:40)

Sarbatoarea de bucurie a noastră

 să vă bucuraţi** înaintea lui יהוה YaHWeH, Eylohim al vostru şapte zile.(Leviticul 23:40)

 Să prăznuieşti* sărbătoarea Corturilor şapte zile, după ce îţi vei strînge roadele din arie şi din teasc. Să te* bucuri la sărbătoarea aceasta, tu, fiul tău şi fiica ta, robul tău şi roaba ta, şi  Levitul, străinul, orfanul şi văduva care vor fi în cetăţile tale.

prăznuieşti sărbătoarea şapte* zile în cinstea lui יהוה YaHWeH, Eylohim al tău în locul pe care-l va alege יהוה YaHWeH; căci יהוה YaHWeH, Eylohim al tău te va binecuvînta în toate roadele tale şi în tot lucrul mîinilor tale, şi de aceea să fii vesel.  (Deuteronom 16: 13-15)

Să ţii Sărbătoarea* secerişului, a celor dintîi roade din munca ta, din ceea ce vei semăna pe cîmp; şi să ţii Sărbătoarea strîngerii** roadelor, la sfîrşitul anului, cînd vei strînge de pe cîmp rodul muncii tale.  (Exod 23:16)

Acest lucru este o împlinire parțială a profeției. Profeții ne spun ca va veni ziua când exilații lui Israel vor reveni in Sion. Străzile vor fi umplute cu sunete si melodii pline de bucurie, și durerea va dispărea.

Astfel cei* răscumpăraţi de יהוה YaHWeH se vor întoarce, vor veni în Sion cu cîntări de biruinţă, şi o bucurie veşnică le va încununa capul; îi va apuca veselia şi bucuria, iar durerea şi gemetele vor fugi.(Isaia 51:11)  

Yashua în sarbatoarea de Sucot - יהושע Yașua, apa vieţii

 Îmi spăl mîinile în* nevinovăţie şi aşa înconjor altarul Tău, יהוה YaHWeH,(Psalmul 26: 6)

În această ultima zi de Sucot, probabil, în timpul ceremoniei, Yashua sa ridicat in picioare și sa proclamat a fi sursa de apă vie, El a invitat pe toți cei care erau însetați să vină și să bea apa care, reprezenta duhul Sfânt (Ruach HaKodesh)... prin urmare daca Yashua a participat la aceasta sarbatoare si a respectat-o, este si de datoria noastra de a fi respectata, deorece el a venit sa implineasca Legea, in nici un caz, ca sa o anuleze.

 În* ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a Praznicului, יהושע Yașua a stat în picioare şi a strigat: „Dacă** însetează cineva, să vină la Mine şi să bea.

Cine* crede în Mine, din** inima lui vor curge rîuri de apă vie, cum zice Scriptura.” Spunea* cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El. Căci  făgăduința Lui, nu o căpătase încă,  יהושע Yașua nu fusese încă proslăvit.(Ioan 7: 37-39)

De asemenea, Sukkot are o conexiune la ultimele zile și la Ierusalim.

 Dar iată urgia cu care va lovi יהוה YaHWeH pe toate popoarele care vor lupta împotriva Ierusalimului: Le va putrezi carnea stând încă în picioare, le vor putrezi ochii în găurile lor şi le va putrezi limba în gură.

În ziua aceea, יהוה YaHWeH va trimite o mare învălmăşeală* în ei; unul va apuca mâna** altuia şi vor ridica mâna unii asupra altora. Iuda va lupta şi el în Ierusalim, şi vor strânge* bogăţiile tuturor păgînilor dimprejur, aurul, argintul şi haine foarte multe.

Aceeaşi* urgie va lovi şi caii, catârii, cămilele, măgarii şi toate vitele care vor fi în taberele acelea. (Zaharia 14:12 - 15).

Ochii lumii și toate neamurile vor vedea ca Israel este lumina ochilor lui Eylohim. Vai de cei care îndrăznesc să-l atingă.

Căci aşa vorbeşte יהוה YaHWeH Eylohim al oştirilor: „După slavă M-a trimis El la păgînii care v-au jefuit; căci cel ce se atinge* de voi se atinge de lumina ochilor Lui. Iată*, Îmi ridic mâna împotriva lor  zice יהוה YaHWeH  şi ei vor fi prada celor ce le erau supuşi, ca să ştiţi** că יהוה YaHWeH Eylohim al oştirilor M-a trimis. Strigă de veselie* şi bucură-te, fiica Sionului! Căci iată, Eu vin şi** voi locui în mijlocul tău, zice יהוה YaHWeH. (Zaharia 2:8-10)

YaHWeH declara prin profetul Zaharia: În ziua aceea*, voi face din Ierusalim o piatră grea** pentru toate popoarele. Toţi cei ce o vor ridica, vor fi vătămaţi, şi toate popoarele pământului se vor strânge împotriva lui. (Zaharia 12: 3)

 Timpul lui Eylohim

 Îngerul* al şaptelea a sunat din trîmbiţă. Şi** în cer s-au auzit glasuri puternice, care ziceau: „Împărăţia♦ lumii a trecut în mîinile Lui  יהוה YaHWeH Eylohim al nostru şi ale lui haMaşiya al nostru. Şi♦♦ El va împărăţi în vecii vecilor.”(Apocalipsa 11:15)

În timp ce sărbătorile de primăvară erau stralucitoare prin moartea și învierea lui Yashua, sărbătorile de toamna vor fi stralucitoare cu a doua Sa venire....Cel mai probabil Yashua HaMashiya regele se va întoarce in perioada Sărbători Trâmbițelor si a Ispasirii (Yom Teruah si Yom Kippur), atunci se va auzii sunetul șofarului. Poporul Său Îl va recunoaște pe Mesia Yashua și plânsul lor va fi la nivel national, probabil cu cateva zile inainte, pe Yom Kippur (Ziua Ispășirii).

Atunci voi turna peste casa* lui David şi peste locuitorii Ierusalimului un Duh de îndurare şi de rugăciune, şi îşi vor întoarce** privirile spre Mine, pe care L-au străpuns. Îl vor plânge cum♦ plânge cineva pe singurul lui fiu, şi-L vor plânge amarnic cum plânge cineva pe un întâi născut.(Zaharia 12:10)

De Sukkot (Sărbătoarea Corturilor), Eylohim în cele din urmă va locui in "cort" cu poporul Său. El va locui printre noi, Stabilind Împărăția Sa, a dreptății.

Şi am auzit un glas tare care ieşea din scaunul de stăpînire şi zicea: „Iată cortul* lui  יהוה YaHWeH și oamenii lui! El va locui cu ei, şi ei vor fi poporul Lui, şi יהוה YaHWeH însuşi va fi cu ei. El va fi  Eylohim al lor.(Apocalipsa 21: 3)

Această sărbătoare ne amintește ca Eylohim nu a uitat de poporul lui Israel.... Și ca timpul sfârșitului este aproape (Zaharia 14: 12-19), astfel sugereaza ca este momentul perfect pentru ca națiunile sa se pocaiasca si de asemenea sa-si aminteasca de poporul lui Eylohim și să stea alaturi de ei. Chag Sameach! Sukkot fericit! Shalom Israel !!!

vineri, 3 octombrie 2014

Yom Kippur - Ziua Ispășirii

Sărbătoarea - Ziua Ispășirii - Yom Kippur
"Vorbeste copiilor lui Israel si spune-le: "Sa nu care cumva sa nu tineti Shabbatele Mele, caci acesta va fi intre Mine si voi si urmasii vostri un semn dupa care se va cunoaste ca Eu sunt YaHWeH, care va sfintesc. (Exod.31:13)

    Le-am dat legile Mele şi le-am făcut cunoscut poruncile Mele, pe cari trebuie să le împlinească omul, ca să trăiască prin ele.  Le-am dat si Shabbatele Mele, sa fie ca un semn intre Mine si ei, pentru ca sa stie ca Eu sunt YaHWeH care-i sfintesc. Sfintiti Shabbatele Mele, caci ele sunt un semn intre Mine si voi, ca sa stiti ca Eu sunt YaHWeH ELOHIM al vostru!" (Ezec.20:11,12,20)

,În ziua a zecea a acestei a şaptea luni, va fi ziua ispăşirii: atunci să aveţi o adunare sfîntă, să vă smeriţi sufletele, Să nu faceţi nici o lucrare în ziua aceea, căci este ziua ispăşirii, cînd trebuie făcută ispăşire pentru voi înaintea lui YaHWeH ELOHIM al vostru.

Oricine nu se va smeri în ziua aceea, va fi nimicit din poporul lui. Pe oricine va face în ziua aceea vreo lucrare oarecare, îl voi nimici din mijlocul poporului lui. Să nu faceţi nici o lucrare atunci.
 Aceasta este o lege vecinică pentru urmaşii voştri, în toate locurile în cari veţi locui.

Aceasta să fie pentru voi o zi de Shabbat, o zi de odihnă, şi să vă smeriţi sufletele în ziua aceasta; din seara zilei a noua pînă în seara următoare, să prăznuiţi Shabbatul vostru.`(Levític 23:27-32)

Sărbătoarea se prăznuieşte în ziua a zecea a lunii a şaptea biblice, Tişrei. Elementul central al sărbătorii este iertarea tuturor păcatelor şi în special al celor din neştiinţă în urma slujbei pe care o făcea Marele Preot -. Dar în partea a doua intră numai marele preot, odată pe an, şi nu fără sînge, pe care îl aduce pentru sine însuş şi pentru păcatele din neştiinţă ale norodului. ( Evr. 9:7).

De Ziua Ispasirii-Yom Kippur, este foarte probabil ca această zi să fie ziua în care Mantuitorul aşi va curăţa poporul şi-l va elibera de prezenţa păcatului la revenirea sa.....tot aşa, Yashua, după ce S'a adus jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele multora, Se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ca să aducă mîntuirea celor ce -L aşteaptă.   (Evrei 9:28)

Sărbătoarea se serbează cu o zi de adunare sfântă şi cu interdicţia totală a oricărei munci.
Deasemenea, de la apusul soarelui de după ziua a noua şi până la următoarea  seară, toţi membrii Adnarii vor posti ( fără hrană şi băutură).

 Ziua Ispasirii-Yom Kippur era o  zi în care avea loc o adunare sfântă şi solemnă, în care nu se lucra, unde  avea loc o inspectie şi judecată personală, credincioşii se smereau şi se pocăiau, iar postul era obligatoriu.

 Sărbătoarea Ispasirii semnifica, ziua în care YaHWeH făcea judecata copiilor Săi şi îi curăţa de vinovăţia lor si era o zi de mâhnire şi de mare smerire. Marele Preot făcea ispăşirea pentru toate păcatele poporului şi ţapul era alungat în pustie pentru Azazel .

Să ia din sîngele viţelului şi să stropească cu degetul pe partea dinainte a capacului ispăşirii spre răsărit; să stropească din sînge de şapte ori cu degetul lui înaintea capacului ispăşirii. Să junghie ţapul adus ca jertfă de ispăşire pentru popor, şi să -i ducă sîngele dincolo de perdeaua dinlăuntru. 

Cu sîngele acesta să facă întocmai cum a făcut cu sîngele viţelului, să stropească cu el spre capacul ispăşirii şi înaintea capacului ispăşirii. Aaron să-şi pună amîndouă mînile pe capul ţapului celui viu, şi să mărturisească peste el toate fărădelegile copiilor lui Israel şi toate călcările lor de lege cu cari au păcătuit ei; să le pună pe capul ţapului, apoi să -l izgonească în pustie, printr'un om care va avea însărcinarea aceasta. (Levític 16:14-15,21.)

 Ziua Ispasirii-Yom Kippur  ne ajută să ne amintim de actul răscumpărător al Mantuitorului, prin care a fost „străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre” şi făcând ispăşirea păcatelor noastre. El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn, pentruca noi, fiind morţi faţă de păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui aţi fost vindecaţi. (1 Petru 2:24)

 De Ziua Ispasirii-Yom Kippur, este foarte probabil ca această zi să fie ziua în care Israelul se va întoarce la Mantuitorul său  Atunci voi turna peste casa lui David şi peste locuitorii Ierusalimului, un duh de îndurare şi de rugăciune, şi îşi vor întoarce privirile spre Mine, pe care L-au străpuns. Îl vor plînge cum plînge cineva pe singurul lui fiu, şi -L vor plînge amarnic, cum plînge cineva pe un întîi născut. (Zaharia 12:10.)

Azazel și Mesia Yashua 

Aaron să-şi pună amîndouă mînile pe capul ţapului celui viu, şi să mărturisească peste el toate fărădelegile copiilor lui Israel şi toate călcările lor de lege cu cari au păcătuit ei; să le pună pe capul ţapului, apoi să -l izgonească în pustie, printr'un om care va avea însărcinarea aceasta. Ţapul acela va duce asupra lui toate fărădelegile lor într'un pămînt pustiit; în pustie, să -i dea drumul. 
(Leviticul 16: 21-22) 

Există asemănări izbitoare între Leviticul 16: 21-22 și Isaia 53: 6,11

Noi rătăceam cu toţii ca nişte oi, fiecare îşi vedea de drumul lui; dar YaHWeH a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor. Va vedea rodul muncii sufletului Lui şi se va înviora. Prin cunoştinţa Lui, Robul Meu cel neprihănit va pune pe mulţi oameni într'o stare după voia lui Elohim, şi va lua asupra Lui povara nelegiuirilor lor. (Isaia 53: 6, 11) 

Rabinii, inca din cele mai vechi timpuri au văzut in Isaia 53 ca o profeție mesianică. Cei mai multi au fost de acord că se vorbește despre Mesia lui Israel, insa aceasta profetie a fost efectiv ascunsa pentru cei mai mulți evrei, chiar și pentru cei care participă cu fidelitate la serviciile din sinagogă, prin omiterea citirii întregului capitol din selecția de lecturi de Shabbat.... De ce? Deoarece aceste versete al descriu perfect pe Yashua ca ispășire pe care a făcut-o pentru noi, prin jertfa vieții Sale. Acesta este motivul pentru care avem nevoie ca să se facă cunoscuta profeția Scripturii - Brith Hadasha(Legamantul Reinnoit), disponibila pentru poporul evreu!

http://scripturashabbatshalom.comunidades.net/

Dar El era străpuns* pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, şi prin rănile** Lui suntem tămăduiţi. De* aceea, Îi voi da partea Lui la un loc cu Cel Prea Înalt, şi** va împărţi prada cu Cei Puternici, pentru că S-a dat pe Sine însuşi la moarte şi a fost pus în numărul♦ celor fărădelege, pentru că a purtat păcatele multora şi S-a♦♦ rugat pentru cei vinovaţi.(Isaia 53:5,12) 

După cum pentru mulţi a fost o pricină de groază – atît de schimonosită Îi era faţa* şi atît de mult se deosebea înfăţişarea Lui de a fiilor oamenilor (Isaia 52:14) 

Fraţilor, pentru ca să nu vă socotiţi singuri înţelepţi*, nu vreau să nu ştiţi taina aceasta: o parte din Israel a căzut într-o împietrire** care va ţine pînă♦ va intra numărul deplin al neamului lor. Şi atunci tot Israelul va fi Mîntuit, după cum este scris: „Izbăvitorul va veni* pentru Sion şi va îndepărta toate nelegiuirile de la Iacov."(Romani 11: 25-26) 

Noi* rătăceam cu toţii ca nişte oi, fiecare îşi vedea de drumul lui, dar יהוה YaHWeH a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor. (Isaia 53: 6) 

şi a intrat, o dată pentru totdeauna, în Locul Preasfînt, nu cu* sînge de ţapi şi de viţei, ci** cu însuşi sîngele Său, după ce a căpătat♦ o răscumpărare veşnică.♦♦ (Evrei 9:12) 

Isaia 1:18: Veniţi totuşi să* ne judecăm, zice יהוה YaHWeH. De vor fi păcatele voastre cum e cîrmîzul, se vor face** albe ca zăpada; de vor fi roşii ca purpura, se vor face ca lîna.

Dar dacă umblăm în Lumină, după cum El însuşi este  Lumină, avem părtăşie unii cu alţii; şi sîngele* lui  יהושע Yașua haMaşiya, Fiul Lui ne curăţă de orice păcat. (1 Ioan 1:7)  

Mă copleşesc* nelegiuirile: dar Tu vei ierta** fărădelegile noastre.(Psalmul 65:3) 

Fiindcă pe pămînt nu este niciun* om fără prihană, care să facă binele fără să păcătuiască.(Eclesiastul 7:20) 

Căci* mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui haMaşiya; fiindcă** ea este puterea lui יהוה YaHWeH pentru Mîntuirea fiecăruia care crede: întîi a♦ iudeului, apoi a grecului; (Romani 1:16)  

Prin neglijarea Zilei Ispăşirii-Yom Kippur, care aduce aminte actul final de răscumpărare săvârşit de Mantuitorul, care la a doua venire aşi va curăţa poporul şi-i va scăpa de păcatele lor, îi poate face pe oameni neascultatori sa nu aiba parte de Viata Vesnica, prin problema păcatului care afectează omenirea.    Shalom Israel !!!

Share It

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...