Translate

luni, 14 aprilie 2014

Sărbătoarea Pastele & Azimilor

Sărbătoarea Pastele 14 Nissan

Iată sărbătorile lui Yahweh, cu adunări sfinte, pe cari le veţi vesti la vremile lor hotărîte.
În luna întîia, în a patrusprezecea zi a lunii, între cele două seri, vor fi Paştele lui Yahweh.
Şi în a cinsprezecea zi a lunii acesteia, va fi sărbătoarea azimilor în cinstea lui Yahweh; şapte zile să mîncaţi azimi.

În ziua întîia, să aveţi o adunare sfîntă: atunci să nu faceţi nici o lucrare de slugă.  În ziua a şaptea să fie o adunare sfîntă: atunci să nu faceţi nici o lucrare de slugă.“(Levític 23:4-8)

Timpul cuvenit sărbătorii începe din 14 Nisan spre seara zilei a 15 Nisan ( între cele două seri ) cu jertfirea Paştelor. 

A doua zi, Ioan a văzut pe Yahshua venind la el, şi a zis: ,,Iată Mielul lui Yahweh, care ridică păcatul lumii! (Ioan 1:29)

În luna întîi, din a patrusprezecea zi a lunii, seara, să mîncaţi azimi, pînă în seara zilei a douăzeci şi una a lunii. (Êxod 12:18)

Yahshua Sărbătorea Pastele
Părintii lui Yahshua se duceau la Ierusalim in fiecare an, la praznicul PasteluiCand a fost El de doisprezece ani, s-au suit la Ierusalim, dupa obiceiul praznicului. (Luc.2:41,42)

Pe cand era Yahshua in Ierusalim, la praznicul Pastilor, multi au crezut in Numele Lui; caci vedeau semnele pe care le facea. (Ioan.2:23)

    Cand a ajuns in Galileea, a fost primit bine de galileeni, care vazusera tot ce facuse la Ierusalim in timpul praznicului; caci fusesera si ei la praznic.(Ioan.4:45)

Prin credinta a praznuit el Pastile si a facut stropirea sangelui, pentru ca nimicitorul celor intai nascuti sa nu se atinga de ei. (Evr.11:28)

Pavel Sărbătorea Pastele
Au ajuns în Efes; şi Pavel a lăsat acolo pe însoţitorii lui. A intrat în sinagogă, şi a stat de vorbă cu Iudeii,cari l-au rugat să rămînă la ei mai multă vreme. El însă n’a voit, ci şi -a luat rămas bun dela ei, şi a zis: ,,Trebuie numaidecît ca sărbătoarea care vine, s’o fac în Ierusalim. Dacă va voi Yahweh, mă voi întoarce iarăş la voi.“ Şi a plecat din Efes. (Fapt.Ap. 18:19-21)

Toţi cei ce serbează această sărbătoare la data stabilită de Yahweh în fiecare an îl slăvesc şi îl cinstesc pe Yahweh mărturisind că au fost răscumpăraţi de la moarte cu cel mai scump preţ – Jertfa lui Yahshua ca miel.

Şi, după ce a mulţămit lui Yahweh, a frînt -o, şi a zis: ,,Luaţi, mîncaţi; acesta este trupul Meu, care se frînge pentru voi; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea.“  Tot astfel, după cină, a luat paharul, şi a zis: ,,Acest pahar este legămîntul cel nou în sîngele Meu; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea, oridecîte ori veţi bea din el.“
Pentrucă, oridecîteori mîncaţi din pînea aceasta şi beţi din paharul acesta, vestiţi moartea lui Yahshua, pînă va veni El. (1 Corínteni 11:24-26)

 Shabbatele – Sărbătorile lui Yahweh sunt un semn intre om si Yahweh
Le-am dat si Shabbatele Mele, sa fie ca un semn intre Mine si ei, pentru ca sa stie ca Eu sunt Yahweh care-i sfintesc. Sfintiti Shabbatele Mele, caci ele sunt un semn intre Mine si voi, ca sa stiti ca Eu sunt Yahweh, Elohim al  vostru!” (Ezec.20:12)
Legământul Reinnoit a fost proorocit in Ieremia 31:31. 
,,Iată, vin zile, zice Yahweh, cînd voi face cu casa lui Israel şi cu casa lui Iuda un legămînt nou. (Ieremia 31:31)

Prin urmare, credem că Legământul Reinnoit a fost făcut cu casa lui Iuda și casa lui Israel. Deci, oricine din Neamuri,care implineste voia lui Yahweh,prin bunatatea si Binecuvantarea lui Yahshua devine parte din măslin. 

Iar dacă unele din ramuri au fost tăiate, şi dacă tu, care erai dintr’un măslin sălbatic, ai fost altoit în locul lor, şi ai fost făcut părtaş rădăcinii şi grăsimii măslinului, Fiindcă, dacă tu, care ai fost tăiat dintr’un măslin, care din fire era sălbatec, ai fost altoit, împotriva firii tale, într’un măslin bun, cu cît mai mult vor fi altoiţi ei, cari sînt ramuri fireşti, în măslinul lor? (Romani 11:17,24)

Deși nu avem descendenta Israelita, prin Yahshua avem parte de cetatenie in Israel: aduceţi-vă aminte că în vremea aceea eraţi fără Yahshua, fără drept de cetăţenie în Israel, străini de legămintele făgăduinţei, fără nădejde şi fără Yahweh în lume. (Eféseni 2:12)

 În Galateni3:29, cuvântul spune : Şi dacă sînteţi ai lui Yahshua, sînteţi ,,sămînţa“ lui Avraam, moştenitori prin făgăduinţă. 

Acum nu mai suntem Neamuri: Căci ei înşişi istorisesc ce primire ne-aţi făcut, şi cum dela idoli v’aţi întors la Yahweh, ca să slujiţi lui Yahshua cel viu şi adevărat,(1 Tesaloniceni 1:9)

Cînd eraţi păgîni, ştiţi că vă duceaţi la idolii cei muţi, după cum eraţi călăuziţi.(Corinteni 12:2.)

După sacrificiul lui Yahshua, nu mai este necesar să se sacrifice miei, mai mult, Petru (Chifa) spune, ca noi suntem pietre vii :  Apropiaţi-vă de El, piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă şi scumpă înaintea lui Yahveh. Şi voi, ca nişte pietre vii, sînteţi zidiţi ca să fiţi o casă duhovnicească, o preoţie sfîntă, şi să aduceţi jertfe duhovniceşti, plăcute lui Yahweh, prin Yahshua. (1 Petru 2:4-5)

De aceea spune copiilor lui Israel: ,Eu sînt Yahweh: Eu vă voi izbăvi din muncile cu cari vă apasă Egiptenii, vă voi izbăvi din robia lor, şi vă voi scăpa cu braţ întins şi cu mari judecăţi. Vă voi lua ca popor al Meu; Eu voi fi Salvatorul vostru, şi veţi cunoaşte că Eu, Yahweh,Salvatorul vostru, vă izbăvesc de muncile cu cari vă apasă Egiptenii. Eu vă voi aduce în ţara, pe care am jurat că o voi da lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacov; Eu vă voi da -o în stăpînire; Eu, Yahweh.“ (Exod 6:6-8)

Yahshua a baut paharul,si si-a dat viata pentru noi, pentru :
1. ne-a scos din Egipt (sclavie).
2. ne-a eliberat de la Faraon (Satana).
3. ne-a răscumparat prin sângele său.
4. ne va da pământul făgăduinței(viața veșnică si împărăția sa).

Paștele reamintește moartea lui Yahshua, la fel trebuie să murim fata de pacatele si mândria noastra, si sa facem ca Yahshua sa trăiasca în noi.

 Am fost răstignit împreună cu Yahshua, şi trăiesc… dar nu mai trăiesc eu, ci Yahshua trăieşte în mine. Şi viaţa, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Yahweh, care m’a iubit şi S’a dat pe Sine însuş pentru mine.(Galateni 2:20).

Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, şi ele vin după Mine. (Ioan 10:27)

În cartea lui Daniel, Nebucadnețar a fost instruit, după ce i sau petrecut o mulțime de lucruri, sa recunoasca stăpînirea Celui ce este în ceruri.
Te vor izgoni din mijlocul oamenilor, vei locui la un loc cu fiarele cîmpului, şi îţi vor da să mănînci iarbă ca la boi; vei fi udat de roua cerului şi şapte vremi vor trece peste tine, pînă vei cunoaşte că Cel Prea Înalt stăpîneşte peste împărăţia oamenilor şi o dă cui vrea. Porunca să lase trunchiul cu rădăcinile copacului, înseamnă că împărăţia ta îţi va rămînea ţie îndată ce vei recunoaşte stăpînirea Celui ce este în ceruri.(Daniel 4:25-26)

Cu toate acestea, pastori creștini refuza să primească Legea Sarbatorilor si a Poruncilor, pentru a respinge Sarbatorile lui Yahweh si una din Poruncile lui Yahweh, si anume porunca referitoare la Shabbat, prin care spun ei că nu mai este valabila, insa vorbind despre zeciuială, modul din care trăiesc, recunosc si accepta această lege.

Aduceţi însă la casa vistieriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în Casa Mea; puneţi-Mă astfel la încercare, zice Yahweh al oştirilor, şi veţi vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor, şi dacă nu voi turna peste voi belşug de binecuvîntare. (Maleahi 3:10)

Yahshua este lumina lumii și Scriptura este cartea de instrucțiuni, o candelă pentru picioarele noastre.Cuvantul Tau este o candela pentru picioarele mele si o lumina pe cararea mea. (Ps.119:105) 

Sarbatoarea Azimilor 15 Nissan – 21 Nissan
Azime 
Şi în a cinsprezecea zi a lunii acesteia, va fi sărbătoarea azimilor în cinstea lui Yahweh; şapte zile să mîncaţi azimi. În ziua întîia, să aveţi o adunare sfîntă: atunci să nu faceţi nici o lucrare de slugă. Şapte zile să aduceţi lui Yahweh jertfe mistuite de foc.  În ziua a şaptea să fie o adunare sfîntă: atunci să nu faceţi nici o lucrare de slugă.“(Levític 23:6-8)

Sărbătoarea are ca timp de praznic perioada dintre 15 Nisan până în 21 Nisan inclusiv. Pâinea trebuie să fie nedospită
 Timp de sapte zile veti manca azime. Din cea dintai zi veti scoate aluatul din casele voastre: caci oricine va manca paine dospita, din ziua intai pana in ziua a saptea, va fi nimicit din Israel (Exod.12:15)
Iar noi, dupa zilele praznicului Azimelor, am plecat cu corabia din Filipi si, in cinci zile, am ajuns la ei in Troa, unde am stat sapte zile. (Fapt.20:6)

 Yahshua este cel dintâi înviat dintre cei morţi şi este „ pârga” ( primul rod )a secerişului lui Yahweh. Shalom Israel !!!

marți, 8 aprilie 2014

Shin Bet caută să recruteze specialisti în securitate informatică

Shin Bet caută să recruteze specialisti în securitate informatică
AJN - . În urma cresteri amenintărilor cibernetice împotriva Israelului, GSS face eforturi pentru a recruta specialisti în securitate informatică pentru a apăra site-uri de Internet care ar putea fi atacate.

Shabak ( Serviciul General de Securitate, în ebraică ), face în ultimele luni face eforturi considerabile pentru a recruta zeci de experti în cibernetică. Motivul ? Având în vedere amenintările crescânde împotriva infrastructurii informatice si diverse agentii guvernamentale israeliene.

" Luptele pentru apărarea agentiilor Israeliene împotriva atacurilor cibernetice sunt însotite de un război de creiere " , a anuntat Shabak. " Sistemele firewall nu sunt suficiente, folosind trucuri, cum ar fi agenti dubli si alte inventii creative in retea ", a adăugat organismul de securitate.

Retineti că în Israel în această săptămână sa trait o tensiune ca urmare a anuntului de atacuri cibernetice de grupuri de hackeri din cadrul organizatiei " Anonymus " cu privire la diferite site-uri Israeliene.

Israelul este în prezent sub un atac feroce de hackeri pro-palestinieni, cunoscut ca grupul " Anonymous ", cu scopul de a ataca site-urile institutiilor guvernamentale Israeliene. Site-urile din mai multe institutii de stat si-au luat o măsură preventivă împotriva atacurilor cibernetice. Această operatiune de terorism pe calculator, numita OpIsrael a avut loc ieri, si a fost clasificată de către Serviciile de securitate a Israelului ca " grad ridicat de risc " . Toate aceste atacuri sunt organizate si operate de infamul grup " Anonymous ".

Organizatiile au promis pentru, 07 aprilie, prima aniversare a atacului în 2013, atac asupra diferitelor portaluri de internet Israeliene, cum ar fi site-uri de agentii guvernamentale si alte organisme nationale al statului Israel.

În acest atac anual asupra sistemelor de computere Israeliene, hackerii asi folosesc abilitătile de a ataca site-uri web Israeliene pe tot parcursul zilei, folosind metode care vizează accesul la servicii. Acesta este al doilea an în care a avut loc atacul OpIsrael.

Hackerii anti - Israel, care au numit atacul " Operatiunea Anonymous Israel " au făcut apel la " surferii războinici din jurul pamantului " pentru a ataca Israelul on-line.
În mesajul video, grupul face acest apel : " La data de 07 aprilie 2014 facem apel la fratii si surorile pentru a ataca si dezvăluii informatii confidentiale, si sa întrerupem spatiul cibernetic israelian prin toate mijloacele necesare " - mesaj convocat de grup, via youtube.

Consilierii de securitate cibernetică Israeliana au avertizat publicul Israelian de a nu deschide e-mailuri de la surse necunoscute, sa evite link-uri suspecte de pe Facebook si de a controla sistemul bancar. Temându-se că virusul va ajunge la agentiile de stat, guvernul Israelian a sigilat toate computerele care contin informatii importante.

Anul trecut, acest OpIsrael a atac atacat mai multe site-uri din Israel, cum ar fi Muzeul Holocaustului, Fortele de Apărare Israeliene, si cabinetul primului -ministru.

Împotriva Israelului nu se va realiza nimic. Sperăm că Israelul va trece la represalii asupra acestui grup trădător si inutil, si le va distruge toate instrumentele utilizate în acest atac împotriva statului evreu. Shalom Israel !!!

joi, 3 aprilie 2014

Liga Arabă a convocat o întâlnire de urgență pentru a aborda negocierile de pace dintre Israel și palestinieni

Ministrii ai Ligii Arabe se vor întâlni în luna aprilie pentru a discuta despre negocierile israeliano-palestiniene
AJN - . Liga Arabă a convocat o întâlnire de urgență a miniștrilor de externe in data de 9 aprilie, pentru a aborda negocierile de pace dintre Israel și palestinieni, care sunt mediate de Statele Unite, Anunțul a fost făcut miercuri, de Nabil al-Arabi, Liga Arabă.

Reuniunea va discuta despre refuzul Israelului de a elibera prizonierii palestinieni, un punct-cheie în cadrul negocierilor ca perspectiva araba, a spus oficialul.

Președintele Autorității Palestiniene, Mahmoud Abbas, a cerut întâlnirea, dupa cum spune Nabil al-Arabi, care a adaugat, de asemenea, " evoluțiile de revizuire a refuzului Israelului de a desfășura a patra rundă de eliberare de prizonieri ".

Ieri târziu, marți, Abbas a spus că a început demersurile pentru a se alătura la diverse agenții ale ONU și la ratificarea tratatelor internaționale, care a înfuriat Israelul și a provocat secretarul de stat al Statelor Unite, John Kerry, la anularea unei vizite la Ramallah.

Anuntul a fost o lovitură pentru eforturile frenetice ale lui Kerry de a soluționa disputa de prizonieri palestinieni, și de a găsi o modalitate de a extinde negocierile de pace fragile, dincolo de un termen limită, 29 aprilie, care se profilează la orizont. sursa: FO

Ministru Israelian solicită anularea Acordurilor de la Oslo

Ministru Israelian solicită anularea Acordurilor de la Oslo
Un ministru Israelian a cerut primului-ministru, Benjamin Netanyahu, de a anula Acordurile de la Oslo la care sa ajuns cu palestinienii, ca răspuns la cererea Autoritatii Palestiniene de a adera la cincisprezece tratate și convențiile internaționale.

" Cererea palestiniana la ONU înseamnă ruperea punții, rupere de acorduri, iar noi trebuie să răspundem cu aceiasi monedă prin anularea Acordurilor de la Oslo, care ne-a adus numai terorism și moarte, " a cerut Ministrul Construcțiilor și Locuințelor, Uri Ariel, al Partidului Național religios Habait Haiehudí.

Semnate între 1993 și 2000, Acordurile de la Oslo au fost primul pas concret spre pace israeliano - palestiniana, dar au fost călcate aproape din prima zi, de către grupuri teroriste palestiniene, până au decăzut complet în 2000, cu Intifada Al Aqsa, încurajată de liderul istoric Yasser Arafat.

La scurt timp după întâlnirea cu ministrul de externe palestinian Riad Malki, au avut loc cererile de aderare la tratate, prin ordin al presedintelui Mahmoud Abbas, " . Uriel a declarat că " palestinienii au demonstrat că nu li se poate face niciun cadou, si nici eliberarea de teroriști și criminali. "

Abbas a dispus depunerea cererilor, după ce Israel a suspendat eliberarea de douăzeci de teroriști - inclusiv paisprezece arabii israelieni - care se afla în executarea pedepselor pentru infracțiuni grave comise înainte de 1993 , și a cărui lansare de eliberare a fost programată pentru sâmbătă.

Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a avertizat Autoritatea Palestiniană ca nu ar face pe prostul cu el însuși de a elibera teroriștii, în cazul în care conducerea palestiniană nu s-ar angaja la cel puțin sa continue negocierile dincolo de termenul limită de 29 aprilie.

Măsură unilaterală a lui Abbas, este o lovitură pentru eforturile de pace ale secretarului de stat al SUA, John Kerry, care a vizitat zona pentru a încerca să salveze situația, dar fără succes. sursa EFE și Aurora

" Statele Unite se retrag din negocierile de pace "

" Statele Unite se retrag din negocierile de pace "
Decizia secretarului de stat, John Kerry, de a anula o întâlnire cu președintele palestinian Mahmoud Abbas este un indiciu al " nerăbdarii tot mai mare " a administrației Obama cu negocierile de pace care au stagnat, potrivit unui raport al ziarului New York Times.

Ziarul, citeaza un înalt oficial american care a declarat că oficialii americani cred că Israelul și palestinienii trebuie să găsească o modalitate de a ieși din impas prin ei însisi, și ca eforturile lui Kerry au fost epuizate.

Negocierile de pace, care se prăbușesc, par să fi devenit o rută de la anunțul că, Israelul a fost dispus să elibereze peste 400 de prizonieri teroristi palestinieni, și să pună în aplicare o "tacere" prin înghețarea construcțiilor în așezările din Iudeea și Samaria ( West Bank ), în schimbul pentru care Palestinienii sa continue negocierile în 2015, și eliberarea spionului israelian Jonathan Pollard din Statele Unite.

Kerry sa întâlnit cu prim-ministrul Benjamin Netanyahu, de două ori în douasprezece ore, și ar fi dorit să se întoarcă de la Bruxelles pentru a se întâlni cu Abbas.

Dar toate acestea par să se destrame, după ce Abbas a semnat cererea de aderare la cincisprezece tratate și organizații internaționale din cadrul Organizației Națiunilor Unite și alte organizații internaționale, o măsură cu care Președintele palestinian a amenințat în cazul în care negocierile de pace se prăbușesc.

Intenția finală a palestinienilor este aderarea la Curtea Penală Internațională și apoi sa depuna plângerea oficială împotriva Israelului, privind controlul asupra teritoriilor cucerite în Războiul de Șase Zile din 1967.

" Este cu totul prematur pentru a face orice fel de judecată, și chiar orice hotărâre definitivă cu privire la evenimente și cazul în care lucrurile sunt ", a declarat Kerry, ceea ce face clar că el va continua eforturile sale de a pune capăt conflictului prelungit din Orientul Mijlociu. Shalom Israel !!!

Hamas salută decizia lui Abbas de a rupe dialogul cu Israel

Hamas salută decizia lui Abbas de a rupe dialogul cu Israel
Mișcarea islamistă Hamas, care guverneaza in Gaza, califica aceasta decizie ca " buna, dar târzie " inițiativa președintelui Autorității Palestiniene, Mahmoud Abbas, de a semna cererea de a adera la cincisprezece tratate internationale ca răspuns la decizia Israelului de a nu elibera ultima transa de teroriști palestinieni, dacă negocierile nu continua.

Purtătorul de cuvânt al mișcării teroriste islamice, Ihab al- Ghussien a amintit, totuși, că autoritățile din Gaza asteapta acum ca Abbas sa anunte finalul negocierilor de pace și astfel, de a avansa reconcilierea națională palestiniana.

Liderul Fatah a anunțat decizia sa de a semna instrumentul de aderare la cincisprezece tratate și organizații internaționale.

Ca răspuns la decizia lui Abbas, secretarul de stat al SUA, John Kerry, a anulat călătoria sa in Ramallah și sa întâlnit separat în Ierusalim cu premierul Benjamin Netanayahu, și trimisul palestinian Saeb Erekat.

Hamas și Fatah au devenit facțiuni în anul 2007, după ce într-o lovitură de stat sângeroasa, aceste grupuri islamiste au preluat puterea în Fâșia Gaza. sursa: EFE și Aurora

joi, 27 martie 2014

Liga Arabă refuză să recunoască Israelul ca stat evreu

Liga Arabă refuză să recunoască Israelul ca stat evreu
Similar  "prietenilor" palestinieni, de asemenea, Liga Arabă ca un întreg, a decis să nu recunoască realitatea Israelului, ca stat evreiesc.

Într-o declarație comună emisă marti, în Kuweit, la summit-ul care are loc acolo, statele arabe prezente au susținut în unanimitate refuzul de a accepta Israel ca stat evreiesc : " Ne exprimăm respingerea noastră totală a apelului de a considera Israelul ca stat evreiesc " – așa arata declarația finală a summitului de două zile al națiunilor arabe.

Această măsură era de așteptat, din moment ce duminica trecută au facut o declaratie provizorie semnata de miniștrii de externe din țările arabe respective care s-au adunat acolo, subliniind " respingerea totală ", a cerinței de a recunoaște Israelul ca stat evreiesc și de respingerea, " presiunii asupra conducerii palestiniene ", pentru a accepta această cerință.

Primul-ministru al Israelului, Benjamin Netanyahu, a pus recunoașterea Israelului ca stat evreu ca o cerință centrală pentru discuțiile de pace care decurg cu palestnienii.

Liderul palestinian a reacționat imediat la cererea israelieana, susținând în fața Ligii Arabe că a fost un mod de a ruina negocierilor, " Israelul nu  a pierdut nici o ocazie să deraieze procesul condus de americani, inclusiv adăugarea de noi cerințe, cum ar fi recunoașterea unui " stat evreiesc ", despre care am refuzat să discutam " - a afirmat Abbas , liderul Autorității Palestiniene.

Abbas sa întâlnit în după-amiaza de miercuri cu secretarul american John Kerry, în Aman, în timpul vizitei sale în Iordania pentru a încerca să pună procesul de pace din nou pe drumul cel bun... unde Kerry a intrat in contact direct din Aman cu Netanyahu, prin telefon sau videoconferință.

Perspectiva palestiniană și arabă continuă cu ignoranță, încăpățânare și prostie, din moment ce logica și rațiunea dictează că literalmente este imposibil de a negocia cu un stat virtual, așa cum este pentru ei, statul Israel. Dacă Israel nu este statul evreu, atunci ce este ? O țară virtuală ? O iluzie colectivă ?

Dar nimic mai bun, nu se poate aștepta de la acești oameni, deorece nu se pot vindeca de  vechea boala, de a nu accepta existența poporului evreu …Dar chiar și mai rău e că, acesta boală contamineaza si pe altii ... Shalom Israel !!!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...