Israel

Loading...

sâmbătă, 23 mai 2015

Sărbătoarea Săptămănilor / Shavuot

Sărbătoarea Săptămănilor / Shavuot
Sărbătoarea Shavuot [Săptămănilor ], șapte săptămăni după Paște, începănd Dupa Șabat = după prima zi a Sărbători Azimilor – Șabat-ul Anual.

Copiii lui Israel au tăbărît la Ghilgal; şi au înjunghiat Paştile în a paisprezecea* zi a lunii, spre seară, în cîmpia Ierihonului. A doua zi  după Praznic au mîncat din grînele ţării, azime şi boabe prăjite; chiar în ziua aceea au mîncat. Mana* a încetat a doua zi după Praznic, cînd au mîncat din grînele ţării. Copiii lui Israel n-au mai avut mană, ci au mîncat din roadele ţării Canaanului în anul acela. [Iosua 5: 10-12] 

De a doua zi* după Șabat, din ziua cînd veţi aduce snopul ca să fie legănat într-o parte şi într-alta, să număraţi şapte săptămîni întregi. Să număraţi cincizeci de zile pînă* în ziua care vine după al şaptelea Șabat; şi atunci să aduceţi lui יהוה YaHWeH un nou** dar de mîncare.

În aceeaşi zi, să vestiţi Sărbătoarea şi să aveţi o Adunare Sfîntă: atunci să nu faceţi nicio lucrare de slugă. Aceasta este o Lege Veșnică pentru urmaşii voştri, în toate locurile în care veţi locui. Cînd* veţi secera semănăturile din ţara voastră, să laşi nesecerat un colţ din cîmpul tău şi să nu strîngi ce rămîne** de pe urma secerătorilor. Să laşi săracului şi străinului aceste spice. Eu sunt יהוה YaHWeH Eylohim al vostru.” [Lev 23: 9-22]

Pogorîrea Duhului Sfînt

În ziua* Săptămînilor, (Shavout / Cincizecimi) erau** toţi împreună în acelaşi loc. Deodată, a venit din cer un sunet ca vîjîitul unui vînt puternic şi a* umplut toată casa unde şedeau ei. Nişte limbi de foc au fost văzute împărţindu-se printre ei şi s-au aşezat cîte una pe fiecare din ei. Şi toţi s-au* umplut de Duh Sfînt şi au început să vorbească** cu limbile, care le dădea Duhul să vorbească.

Şi se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate popoarele care sunt sub cer. Cînd s-a auzit sunetul acela, mulţimea s-a adunat şi a rămas încremenită; pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Toţi se mirau, se minunau şi ziceau unii către alţii: „Toţi aceştia care vorbesc nu sunt Galileeni*?

Cum, dar, îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră, în care ne-am născut? Parţi, mezi, elamiţi, locuitori din Mesopotamia, Iudeea, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părţile Libiei dinspre Cirena, oaspeţi din Roma, iudei sau prozeliţi, cretani şi arabi, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui יהוה YaHWeH!”

Toţi erau uimiţi, nu ştiau ce să creadă şi ziceau unii către alţii: „Ce vrea să zică aceasta?” Dar alţii îşi băteau joc şi ziceau: „Sunt plini de must!” Atunci Petru s-a sculat în picioare, cu cei unsprezece, a ridicat glasul şi le-a zis: „Bărbaţi Iudei şi voi toţi cei care locuiţi în Ierusalim, să ştiţi lucrul acesta şi ascultaţi cuvintele mele! Oamenii aceştia nu sunt beţi, cum vă închipuiţi voi, căci* nu este decît al treilea ceas din zi.

 [Al treilea ceas=Prima jertfă de dimineață =ceasul rugăciuni ]

Ci aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel: „În* zilele de pe urmă, zice יהוה YaHWeH, voi** turna din Duhul Meu peste orice Om!; feciorii voştri şi fetele♦ voastre vor proroci, tinerii voştri vor avea vedenii, şi bătrînii voştri vor visa vise!

  [Evr.: Ba-sar :pentru . Oricine-i Om or Adam]

Da, chiar şi peste robii Mei şi peste roabele Mele voi turna, în zilele acelea, Duhul Meu şi* vor proroci. Voi* face să se arate semne sus în cer şi minuni jos pe pămînt, sînge, foc şi un vîrtej de fum; soarele* se va preface în întuneric, şi luna în sînge, înainte ca să vină ziua lui יהוה YaHWeH, ziua aceea mare şi strălucită. Atunci oricine* va chema Numele יהוה YaHWeH va fi Mîntuit.”     [Faptele Ap. 2: 1/21] 

Aceasta a fost ziua revărsării Duhului Sfănt peste Adunarea apostolică, și a fost, de asemenea, momentul în care Israel a primit legămăntul cu Yahweh, dat la Muntele Sinai.

Ucenicii erau prezenți și respectau Sărbatoarea Cincizecimii, inseamnă că este valabilă și trebuie Sărbătorită cu o adunare sfăntă.

In ziua Cincizecimii, erau toti impreuna in acelasi loc. (Fapt.2:1)

Pavel se hotarase sa treaca pe langa Efes, fara sa se opreasca aici, ca sa nu piarda vremea in Asia; caci se grabea ca, daca-i va fi cu putinta, sa fie in Ierusalim de ziua Cincizecimii. (Fapt.20:16)

Voi mai rămînea totuş în Efes pînă la Cincizecime, (1Cor.16:8) Shalom Israel !!!

duminică, 17 mai 2015

Ierusalim, inima și sufletul poporului evreu

Ierusalim, inima și sufletul poporului evreu
Daca te voi uita, Ierusalime, sa-si uite dreapta mea destoinicia ei! (Ps.137:5)

Regele David, în urmă cu mai mult de 3.000 de ani a consolidat unificarea poporului  Israel cu Ierusalimul drept capitală și centru național evreiesc. În timp ce Ierusalimul a fost condus de evrei a strălucit și a crescut.

Din păcate, păgâna forță brută a Imperiului Roman a distrus Ierusalimul, și a devenit un morman de moloz și intoleranță, așa cum a făcut cu căteva secole înainte, Imperiul Babilonian.

Imperiul Bizantin a decis să interzică practica tradițională și religioasă evreiască, și a redus la minimum prezența evreiască în Eretz Israel. Imperiul musulman arab începe să se extindă și să cucerească Ierusalimul, provocând reacția Imperiului Creștin.

Cruciații au luat cetatea, creând un Imperiu creștin.  În timp ce ucideau pe evrei și musulmani, strigau "Zeus Vult!" ("DumneZeu vrea!")

Două sute de ani mai târziu, mameluci din Egipt sub comanda lui Salah-Din (Saladin) au recucerit Ierusalimul prin vărsare de sânge și foc. Cățiva ani mai târziu, au pierdut și a căzut  în mâinile Imperiului Otoman, care face din Eretz Israel o provincie turcească simplă și minimală.

Caci strigate de jale se aud din Sion: "Cat suntem de prapaditi! Cat de jalnic suntem acoperiti de rusine! Trebuie sa parasim tara, caci ne-au surpat locuintele!"  (Ier.9:19)

Distrugerea, abandonul și neglijența sunt stabilite în Ierusalim, și în toată țara Eretz Israel, unde trăiau câțiva evrei copleșiți de sărăcie și boală, într-o țară stearpă și devastată.

Ierusalimul supraviețuiește aproape izolat, înconjurat de stânci, mlaștini și deserturi, din ceea ce a fost odată "țara unde curgea lapte și miere", fără ca cineva din lume să/i pretindă paternitatea.

Numai poporul evreu, în toți anii aceștia, forțați la un exil involuntar, în locurile cele mai îndepărtate din lume, se  rugau în fiecare zi ca prin ajutorul lui Elohim să ajungă  în viitor, în Ierusalimul promis.

Acesta a fost efectul multiplicator al recuperări, susținut de milioane de evrei din diaspora și Eretz Israel, unde mai trăiau după 2000 ani. Spiritul și acțiunea evreiască, permite recuperarea "orașului de aur", orașul Ierusalim, care din toate timpurile aparținea evreilor.

Aşa vorbeşte יהוה YaHWeH: „Oricît de mulţi şi puternici vor fi, toţi vor fi seceraţi* şi vor pieri**. Chiar dacă te-am întristat, Ierusalime, nu te voi mai întrista.  Ci îți voi sfărîma* jugul acum de pe tine şi-ţi voi rupe legăturile.”    [ Naum 1:12-13 ]

Niciodată în istorie, o țară sau orice religie, nu a pretins Ierusalimul drept capitală eternă și indivizibilă așa cum a făcut, fără o zi de răgaz, poporul evreu. Fiecare națiune are o capitală, și fiecare religie are un centru spiritual; pentru creștini este Roma, iar pentru musulmani este Mecca.

În "Războiul de Independență" din 1948/9, atacați de cinci armate arabe, inclusiv faimoasa  Legiune Arabă a Iordaniei, evreii au reușit să păstreze partea nouă a Ierusalimului pentru a redeveni capitala noului stat Israel.

În Războiul din 1967, numit "Războiul de Șase Zile", întregul Vechi Oraș este recuperat, și Ierusalimul este reunit cu Hamaarabí Kotel (Zidul de Vest), ca un simbol al unității și voinței evreiești.

Pe zidurile tale, Ierusalime, am pus niste strajeri care nu vor tacea niciodata, nici zi, nici noapte! Voi care aduceti aminte lui Eylohim de el, nu va odihniti deloc! (Isa.62:6)

Lucrarea promisă de Elohim, a transformat Ierusalimul  dintr-o pustietate, într-una dintre cele mai frumoase orase din lume. Sionul strălucește din nou la Ierusalim, crește cu puterea iubirii de țară, și este vizitat de milioane de vizitatori din toate colțurile lumii.

Deci, datorită vocației etice și morale profunde, Eylohim  îndeplinește cuvintele profetului Isaia "Popoarele se vor duce cu gramada la el si vor zice: "Veniti sa ne suim la muntele lui Yahweh
 [ muntele MoriYAH ], la Casa lui Elohim a lui Iacov, ca sa ne invete caile Lui, si să umblăm pe cărările Lui." Căci din Sion va ieși Legea, și din Ierusalim, cuvăntul lui Yahweh."  (Isa.2:3) Shalom Israel !!!

Șeful catolic la numit pe TERORISTUL șef Palestinian "Îngerul păcii"

Șeful catolic la numit pe TERORISTUL șef Palestinian "Îngerul păcii"

La inceputul dimineții de sămbătă, șeful Vaticanului - Papa Francisc I - la primit în audiență privată pe șeful Autorității Palestiniene, terorist sub acoperire "Omul bun" Mahmoud Abbas, pe care l-a onorat cu titlul de "Îngerul păcii" ...

Această întâlnire între cei doi propagatori ai minciuni, a fost la două zile după ce Vaticanul a șocat Israelul cu recunoașterea unui pretins "stat palestinian", deschizând o altă încălcare în relațiile cu guvernul israelian.

Însoțit de o delegație de unsprezece persoane, Abbas la salutat pe pontif la sosirea sa în Palatul Apostolic al lui Simon Magul, și apoi au vorbit în particular. Apoi și-au dăruit căteva cadouri în public, cu relicve și un rozariu, pe care ia binecuvântat. În afară de medalion, pontiful ia dat lui Abbas o copie de Evanghelie "Evangelii Gaudium" în limba engleză.

Întâlnirea sa încheiat cu o îmbrățișare între ei și un adio cu care Abbas ia spus Papei: "Ne vedem mâine", la ceremonia de canonizare.

Mâine dimineață, capul Bisericii Romano-Catolice va canoniza doi sfinți "palestinieni". În timpul ședinței, liderul catolic, la premiat pe liderul palestinian cu un medalion, explicând că acesta simbolizează pe "Îngerul de pace", care "distruge spiritul rău de război."

Într-adevăr absurd, mai ales ca la dat în măna unuia dintre cei mai mari promotori ai urii și a terorismului împotriva statului Israel ...

Dar știm de la cine vine aceste lucruri și nimic nu mai poate admira, după cum Biblia ne avertizează, se confirmă cuvintele profetice ale acestei lumi ", ura împotriva Israelului va crește și mai rău" ... 

Este timpul de trezire cu adevărat, prin a reflecta asupra faptului de a vă numii Creștini, în baza a trei versete false introduse in Scriptură, precum că ucenicii erau numiți Primii Creștini. 

Se pune întrebarea dacă vrei să fi partaș/ă, de a fi în tabăra celor care, în decursul a două mii de ani încearcă să șteargă orice urmă de Iudaism al Urmașilor Ucenici ai lui HaMașia Yașua, Păstorul și Episcopul sufletelor noastre, trimis de Tatăl, adevăratul Creator veșnic, prin a cărui nume unicat avem Măntuire, care este mai mare decât orice instituție oficială, numită Creștinism ... 

Să vedem căteva exemple care demonstrează că acest aspect (Primii Crestini) este un fals : 

În Matei 2:23 spune : A venit acolo şi a locuit într-o cetate numită* Nazaret, ca să se împlinească ce fusese vestit** prin proroci: că El va fi chemat Nazarinean.

În Ioan 1:45-47 spune :  Filip a găsit pe Natanael* şi i-a zis: „Noi am găsit pe Acela despre care a scris Moise** în Lege şi Prorocii♦: pe יהושע Yașua din Nazaret,♦♦ fiul lui Iosif.” Natanael i-a zis: „Poate ieşi ceva bun din Nazaret*?” „Vino şi vezi!” i-a răspuns Filip. יהושע Yașua a văzut pe Natanael venind la El şi a zis despre el: „Iată cu* adevărat un israelit în care nu este vicleşug.”


În Faptele Ap. 24:5 spune :  Am* găsit pe omul acesta, care este o ciumă: pune la cale răzvrătiri printre toţi iudeii de pe tot pămîntul, este mai marele Partidei Nazarinenilor.

Măntuirea vine de la Iudei, El a venit pentru oile pierdute ale lui Israel, Măntuirea va fi pe muntele Sionului, așa că găndește bine dacă vrei să faci parte din sămănța lui Avraam, sau vrei să faci parte din Sămănța Religiei care îmbată pămăntul cu învățăturile sale descrise în Apocalipsa 17 și 18....Ieșiți din această încurcătură numită Babilon !!! Shalom Israel !!!

joi, 14 mai 2015

Vaticanul va semna un acord cu Palestina, Israelul se declară dezamăgit

Vaticanul va semna un acord cu Palestina, Israelul se declară dezamăgit

Vaticanul a anunțat miercuri că a încheiat negocierile cu oficialii palestinieni cu privire la tratatul care ar recunoaște efectiv Palestina ca stat, transmit DPA și EFE.
Foto: (c) Max Rossi / REUTERS
Papa Francisc s-a referit la 'statul Palestina' în timpul vizitei de anul trecut la locurile sfinte ale creștinismului, dar la nivel oficial Vaticanul încă întreține relații diplomatice cu Organizația pentru Eliberarea Palestinei (OEP).
Purtătorul de cuvânt al Vaticanului, Federico Lombardi, a menționat că sâmbătă (16 mai) Papa îl va primi în audiență pe liderul palestinian Mahmoud Abbas, cu o zi înaintea canonizării primilor doi sfinți de limbă arabă din Biserica Catolică.
Potrivit EFE, acordul, care va fi încheiat în ''viitorul apropiat'', va viza ''aspecte esențiale ale vieții și activității Bisericii Catolice în Palestina'', relevă un comunicat de presă la Vaticanului.
Întrebat care este diferența dintre acordul încheiat în anul 2000 cu OEP și cel actual, subsecretarul de stat al Vaticanului pentru relații cu statele, Antoine Camilleri, a invocat adoptarea pe 29 noiembrie 2012 a unei rezoluții a ONU ce recunoaște Palestina ca stat observator nemembru al Națiunilor Unite.
Israelul a reacționat la scurt timp după anunțul de miercuri al Vaticanului, declarând că decizia acestuia de a semna un tratat cu Autoritatea Palestiniană prin care se recunoaște efectiv statul Palestina este ''dezamăgitoare''.
''Suntem dezamăgiți de decizia Vaticanului și credem că ea nu va ajuta la readucerea palestinienilor la masa negocierilor'' de pace, a declarat Emmanuel Nahshon, purtător de cuvânt al diplomației israeliene.
sursa ... AGERPRES

vineri, 1 mai 2015

Iranul, aliatul Siriei, a promis sprijin pentru cresterea terorismului împotriva Israelului

Iranul, aliatul Siriei, a promis sprijin pentru cresterea terorismului împotriva Israelului
Resultado de imagem para hizballahDelegațiile militare Siriene și Hizballah, au vizitat Teheranul in aceasta saptamana conform rapoartelor inteligenței și surselor militare, unde în decurs de trei zile de discuții, pana vineri 30 aprilie, ministrul sirian al Apărării, General Fahad Jassim al-Freij impreuna cu omologul său Iranian Hussein Dehghan, au aprobat campanii intense de teroare împotriva forțelor israeliene și civili israelieni în Golan, care urmează să fie executate de către teroriști. 

Iranul a promis sprijin pentru aceasta campanie, și a promis să facă ca Gărzile Revoluționare și forțele șiite afgane prezente în Siria sa fie disponibile în cazul unui contraatac israelian, la fel a fost desemnată o "zonă deschisă" pentru a se oferi sprijin tuturor milițiilor teroriste dispuse să atace Israelul. 

Aceasta zona se întinde de la Damasc la Golan, pe o distanță de 60 km de drum, la fel Hermon și Shebaa Farms. Serviciile de informații militare ale Siriei și Hizballah vor fi responsabile pentru coordonarea operațiunilor, și vor oferi arme și inteligență.

Conform planului aprobat în Teheran, Siria și Hizballah vor recruta noi miliții pentru aceasta campanie, precum și punerea în aplicare a grupărilor teroriste existente.Un astfel de cadru, a fost compus din sirieni druzi, în ultimele săptămâni. 

Primul atac de duminica trecută, 26 aprilie - a fost o încercare de a planta o bombă în apropierea unei poziții israeliene la granița cu Golan - care a fost un eșec. Toti, cei patru atentatori sinucigași au fost uciși într-un atac aerian israelian, la fel și dispozitivul de detonare telecomandat.

Noul comandant al miliției druze, Samir Kuntar, este un nume familiar israelienilor, cunoscut ca ucigașul familiei Haran în Nahariya, și a doi ofițeri de poliție care au părăsit închisoarea în 2008, după ce au executat 36 de ani, intr-o o condamnare pe viață. Kuntar este un libanez druz, care a aderat în tinerețe la gruparea terorista Hizballah.

Sursele informeaza că președintele Sirian, Bashar Assad, a sugerat de multe ori crearea unei "mișcari de rezistență" siriano-palestiniene, special pentru a lua înapoi Golan, pe care Israelul la capturat în 1967, în timpul invaziei Siriene, și mai târziu anexat. Cu toate acestea, atacurile teroriste în Israel, au fost lăsate până acum în principal echipelor palestiniene, create ad hoc pentru operațiuni individuale. 

Aceste grupuri, au fost de multe ori extrase din grupul de comandă al FPLP- sub comanda Generalului Ahmed Jibril, sau recrutați în tabăra de refugiați din Yarmuk, în Damasc. Dar acum, Assad și aliatul său Hizballah sunt angrenati într-o acțiune de escaladare masivă cu diferite tactici. Shalom Israel !!!

sâmbătă, 25 aprilie 2015

Acordurile recente dintre TURCIA - IRAN - RUSIA completează realitatea profetică din Ezekiel 38 & 39

Acordurile recente dintre TURCIA - IRAN - RUSIA completează realitatea profetică din Ezekiel 38 & 39
Anunțul facut de Putin, prin care va ridica embargoul asupra Iranului, de a vinde rachete sol-aer S-300, după 5 ani de embargo, este evident, confirmarea dusă  de politica lui Obama Hussein, prin care deschide prietenia cu Iranul pentru a rivaliza cu Rusia, pentru a-si consolida legăturile economice și militare cu Iranul.

Pe de altă parte, vânzarea de rachete către Iran este un pas periculos pentru a deschide calea războiului, așa dupa cum Israelul a examinat deja că orice livrare de aceste rachete catre Iran va sa depășii "linia roșie". Să ne amintim că in ultimii doi ani Israelul a atacat și a distrus în Siria mai multe transporturi de rachete rusești S-300, pentru a preveni astfel ca aceste rachete de croazieră sa devena operaționale.

Deși unii comentatori cred că Israelul va ataca Iranul numai dacă va fi cu "funia în jurul gâtului său," adevărul este că, pe de altă parte, îmbunătățirea sistemelor de apărare antiaeriană de catre Iran, ar putea anula un raid aerian probabil al Israelului asupra instalațiilor nucleare iraniene ...

Sistemele actuale Iraniene nu pot opri atacurile israeliene, dar cu ajutorul prietenului Rus lucrurile se pot schimba dramatic.

Israelul a reacționat la această evoluție, spunând că vânzarea de echipamente militare către Iran "este rezultatul direct" al recentului acord încheiat între marile puteri și Iran.

Pentru Israel, acest avans periculos al Iranului de a obține acest acord nuclear recent,  prin ridicarea sancțiunilor, Iranul nu va exploata pentru a îmbunătăți condițiile de viață ale poporului său, ci mai degrabă va achiziționa masiv echipament militar ...

Mijloacele de orbire colectivă a lideri mondiali, de catre Iran, profitând de "generozitatea și buna-credință", pune în mișcare tot mai mult scopul său final: distrugerea completă a statului Israel.

Armarea grupului Hizballah, instalat în nordul frontierei Israelului cu Liban, Iranul se pregătește pentru un conflict mare cu Israelul. Resetarea grupului terorist islamic Iranian, Hizballah, sa întensificat in ultimele săptămâni, prin tăcerea liderilor mondiali, în special noul prieten al Iranului, actualul președinte american, Hussein Obama.

De asemenea, este cunoscut faptul că în ultimele luni, delegații iranieni au ajuns in Fâșia Gaza. În plus, există informații care arată furnizarea de arme iraniene catre militanții islamici a Hamas în Fâșia Gaza.

În ultimele luni Iranul a încercat, de asemenea, să se stabilească pe Înălțimile Golan, direct spre teritoriul israelian.

Potrivit informațiilor de la experți israelieni, ridicarea sancțiunilor asupra Iranului va permite să primească miliarde de dolari, care vor fi mai mult decât probabil utilizati pentru finanțarea grupurilor teroriste islamice Hizballah și Hamas, pentru a lupta împotriva Israelului.

Pentru cercetatorii profeției biblice, este clara apropierea recenta între cele două țări islamice, Turcia si Iran, unite prin ura față de Israel, dar dezbinate în pozițiile lor pe credința islamică.

În timp ce Iranul este predominant șiit, Turcia este in mare parte sunnita, având în vedere parerile contrare privind actualul conflict din Orientul Mijlociu.

Cazul cel mai vizibil este cel al Siriei, unde regimul turc a lui Erdogan nu al suporta pe dictatorul sirian Bashar al-Assad, și care sprijina grupurile rebele armate, în timp ce regimul ayatollahilor iranieni continua să sprijine Regimul sirian curent.

Iranul sa opus la conflictul din Irak, insa Turcia sprijina gruparea terorista ISIS, care dezmembreaza Irakul si Siria, de asemenea, Iranul sprijina  acțiunea militară actuală care are loc în Yemen, insa Turcia susține partea sunnita condusa de Arabia Saudită printro confederație de state arabe care ataca rebelii Houthis susținuti de Iranul șiit.
HizbAllah Iranian - Salut Nazi
Dar, în ciuda tuturor acestor diferențe și poziții, interesele economice vorbesc mai tare ...
Președintele turc Erdogan, în timpul vizitei sale la Teheran, a avut ocazia de a consolida relațiile economice dintre cele două puteri, în special în această perioadă în care sancțiunile economice impuse Iranului sunt ridicate. 

Predictiile arata că, până la sfârșitul anului comerțul dintre cele două țări să ajungă la 30 de miliarde de dolari. Turcia este deosebit de interesata de gaze naturale și petrol din Iran, cu siguranță vândute la prețuri foarte mici.

Avizul analiștilor politici este că această vizită a lui Erdogan in Iran, a servit pentru a pune relația dintre cele două țări pe drumul cel bun. 

Profețiile referitoare la "ultimele zile", dezvăluie o invazie militară asupra Israelului din partea lui Gog și Magog [probabil Rusia de azi], în fața unei confederații a țărilor din zona, printre care ies în evidență Togarma [Turcia de astăzi] și Persia [Iranul de acum].

Până nu demult, Israel și Turcia s-au bucurat de relații excelente politice și comerciale, insa nu se întâmplă în prezent, cu un președinte antisemit, profund islamic. De asemenea, nu este de așteptat ca cele două țări - Turcia și Iran - în calitate de împărțiti religiosi, ar trebui să stea unul lângă altul în relațiile comerciale și probabil politice. Dar era necesar să fie așa ? ... Cu astfel de aliniere profetică se poate vedea începerea conflictului descris in Ezechiel 38&39..... Shalom Israel !!!

http://scripturashabbatshalom.comunidades.net/index.php?pagina=1825308984_37

http://scripturashabbatshalom.comunidades.net/index.php?pagina=1825457124_14

miercuri, 22 aprilie 2015

Cum au fost vânduţi evreii români de către comunişti în schimbul porcilor, vitelor şi ovinelor

Cum au fost vânduţi evreii români de către comunişti în schimbul porcilor, vitelor şi ovinelor: „Evreii, germanii şi petrolul sunt cea mai profitabilă marfă“

Căci iată că în zilele acelea* şi în vremurile acelea, cînd voi aduce înapoi pe prinşii de război ai lui Iuda şi ai Ierusalimului, voi strînge* pe toți păgînii şi îi voi coborî în valea lui Iosafat**. Acolo, Mă♦ voi judeca cu ei pentru poporul Meu, pentru Israel, moştenirea Mea, pe care l-au risipit printre popoare, împărţind între ei ţara Mea.         
                      
Au tras la sorţi* pentru poporul Meu; au dat un flăcău pe o curvă şi au vîndut fata pe vin, şi l-au băut.   
            
Ce vreţi voi cu Mine, Tirule* şi Sidonule, şi toate ţinuturile filistenilor? Vreţi să-Mi răsplătiţi** vreo lucrare sau să faceţi ceva împotriva Mea? Iute, fără zăbavă, voi întoarce faptele voastre asupra capului vostru.    
                   
Mi-aţi luat argintul şi aurul, şi cele mai bune odoare ale Mele şi le-aţi dus în templele voastre. Aţi vîndut pe copiii lui Iuda şi ai Ierusalimului copiilor grecilor, ca să-i depărtaţi din ţara lor.

Iată că îi scol* în locul în care i-aţi vîndut şi voi întoarce fapta voastră asupra capului vostru.Voi vinde copiilor lui Iuda pe fiii şi fiicele voastre, şi ei îi vor vinde sabeenilor*, un neam depărtat** căci יהוה YaHWeH a vorbit. 

Vestiţi* aceste lucruri printre neamuri: pregătiţi războiul! Treziţi pe viteji! Să se apropie şi să se suie toţi oamenii de război! Fiarele* plugurilor voastre prefaceţi-le în săbii, şi cosoarele, în suliţe! Cel slab** să zică: „Sunt tare!”

 Grăbiţi-vă* şi veniţi, toți păgînii dimprejur, şi strîngeţi-vă! Acolo coboară, יהוה YaHWeH, pe vitejii Tăi**!   „Să se scoale păgînii şi să se suie* în valea lui Iosafat! Căci acolo voi şedea să judec** toți păgîni dimprejur.       

 Puneţi* mîna pe seceră, căci secerişul** este copt! Veniţi şi călcaţi cu picioarele, căci lanurile♦ sunt pline, şi tocitorile dau peste ele! Căci mare este răutatea lor!” Vin grămezi-grămezi în valea judecăţii*, căci ziua lui יהוה YaHWeH ** este aproape, în valea judecăţii.    
             
Soarele* şi luna se întunecă, şi stelele îşi pierd strălucirea.  יהוה YaHWeH răcneşte* din Sion, glasul Lui răsună din Ierusalim, de se zguduie cerurile** şi pămîntul. Dar♦ יהוה YaHWeH este scăparea poporului Său şi ocrotirea copiilor lui Israel.

 „Şi veţi şti* că Eu sunt יהוה YaHWeH, Eylohim al vostru care locuieşte în Sion, muntele Meu cel sfînt**. Ierusalimul însă va fi sfînt, şi nu vor mai trece străinii♦ prin el.” În vremea aceea, va picura must* din munţi şi va curge lapte din dealuri, toate pîraiele** lui Iuda vor fi pline de apă. Un izvor♦ va ieşi, de asemenea, din Casa lui יהוה YaHWeH şi va uda valea Sitim♦♦.

„Egiptul* va ajunge pustiu, Edomul** va ajunge un pustiu sterp, din pricina silniciei făcute împotriva copiilor lui Iuda, al căror sînge nevinovat l-au vărsat în ţara lor. Dar Iuda va fi veşnic* locuit, şi Ierusalimul, din neam în neam. Le voi răzbuna* sîngele pe care nu l-am răzbunat încă, dar יהוה YaHWeH ** va locui în Sion.”[Ioel 3]....Shalom Israel !!!

Cutremurătoarea poveste a trocului cu evreii din România este dezvăluită de Radu Ioanid în cartea „Securitatea şi vânzarea evreilor din România“. „Adevărul“ vă prezintă detalii din culisele unei „afaceri“ în care au fost vânduţi oameni. Radu Ioanid scoate la lumină o afacere prin care statul comunist român a “scăpat” de evreii din România, prezentând documente şocante din arhivele serviciilor româneşti de informaţii externe, între 1959-1989. 

La sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial, în România trăiau aproximativ 350.000 de evrei, majoritatea în Vechiul Regat. În afara URSS, România era ţara cu cel mai mare număr de evrei din Europa. În timpul conducerii Anei Pauker, până în 1952, aproximativ 100.000 de evrei au plecat din România în Israel. Apoi, Partidul Comunist Român a sistat plecările libere. 

 „Lovitura de stat care l-a înlăturat de la putere pe Ion Antonescu în august 1944 şi a scos România din alianţa cu Germania, aceasta trecând în tabăra Naţiunilor Unite, a eliminat riscul acut care îi ameninţa pe evreii români cu decimarea prin muncă silnică, deportare sau ucidere în perioada Holocaustului. 

Cartea lui Radu Ioanid arată totuşi că noul regim politic nu a adus o contribuţie de substanţă în ceea ce priveşte atitudinile sau comportamentul faţă de evrei, care conduseseră România către un record al crimelor în masă în timpul Holocaustului depăşit doar de Germania însăşi şi rivalizând numai cu Ungaria.   La scurt timp după sfârşitul celui de-Al Doilea Război Mondial, vechile stereotipuri antisemite şi moduri de gândire vizavi de evrei au început să se reafirme. 

Ideea că evreii sunt un element străin, identificat cu interese străine; eliminarea evreilor din poziţii influente în administraţia publică şi din anumite profesii; eliminarea evreilor din ţară, extorcând în acelaşi timp un preţ substanţial în schimbul libertăţii lor. Toate acestea fac parte din ţesătura tragică a tratamentului aplicat evreilor români în perioada postbelică”, a scris Paul A. Shapiro, director al Jack, Joseph and Morton Mandel Center for Advenced Holocaust Studies. 

Implicarea serviciilor secrete 

Vânzarea evreilor români a fost făcută prin intermediul Direcţiei Generale de Informaţii Extrene (DGIE) şi agenţiile care i-au succedat. Aceştia au tratat nişte fiinţe umane ca pe o marfă, s-au târguit pentru preţ, au negociat la sânge pentru a aduce în ţară valută forte, produse agricole, dar şi alte diverse avantaje. 

  “Regimul comunist a realizat ceea ce predecesoarele sale din secolele al XIX-lea şi de la începutul secolului XX nu au reuşit, eliminând aproape complet comunitatea evreiască din România, în vreme ce conducerea regimului şi-a urmărit scopul de a acumula cât mai multă valută forte”, a mai scris Shapiro. 

Declasificarea dosarului “Dunărea” 

Dezvăluirile lui Radu Ioanid sunt şocante, la fel ca şi documentele din arhivele serviciilor româneşti de informaţii externe. Evreii care doreau să plece se puteau înscrie pentru emigrare la birourile Federaţiei Comunităţii Evreieşti din România. 

Evreii erau nevoiţi doar să-şi sacrifice apartamentele şi cea mai mare parte din posesiunile lor în favoarea statului.  În primăvara anului 2014 a fost declasificată de SIE şi de CNSAS aşa-numita arhivă “Dunărea” care include 26 de volume ale unităţilor OVS (Operaţiuni Valutare Speciale) şi AVS (Aport Valutar Special), care s-au ocupat cu vânzarea cetăţenilor români timp de aproape 30 de ani.

  “Totul a început de la foamea de valută forte a regimului comunist din România, care la sfârşitul anilor 50 reorienta comerţul exterior al ţării către Occident. O parte din importurile de animale de rasă trebuia făcut clandestin, pentru că unele specii de animale nu puteau fi importate legal.

 În plus, conducerea României comuniste a ajuns la concluzia că ar fi avantajos din punct de vedere financiar să perceapă o sumă în valută pentru fiecare emigrant evreu, fără ca statul român să acceseze direct aceşti bani. De aici până la ideea de troc, evrei contra porci, vite şi ovine, nu era decât un pas”, scrie Radu Ioanid.  

 Trocul din epoca lui Gheorghe Gheorghiu Dej 

Operaţiunea a fost strict secretizată de Direcţia Generală de Informaţii Externe (DGIE) a Securităţii. Acest tip de “combinaţie” a fost făcută cu aprobarea lui Gheorghe Gheorghiu Dej, la iniţiativa lui Alexandru Moghioroş, membru al Biroului Politic şi vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri, cu aprobarea scrisă a lui Alexandru Drăghici, ministru de Interne.   Iniţial, circuitul sumelor în valută includea un intermediar britanic, Henri Jakober, care depunea banii în conturi bancare elveţiene. 

Acesta cumpăra vite şi produse agricole. Sume suplimentare de bani ajungeau în conturile DGIE şi Banca de Comerţ Exterior. “Chitanţele semnate de ofiţerii DGIE sunt şocante: atâţia porci şi atâtea vaci contra atâţia evrei.

 Fiinţa umană devenea o marfă evaluată nu numai în valută, ci şi în animale”, susţine Radu Ioanid, directorul Diviziei de Programe Arhivistice Internaţionale a Centrului de Studii Avansate asupra Holocaustului, din Muzeul Memorial al Holocaustului de la Washington. Spre sfârşitul anilor 60 intermediarul britanic Jakober a fost marginalizat de autorităţile israeliene, care au continuat cumpărarea evreilor care doreau să emigreze din România. 

Trocul de produse agricole contra evrei a fost înlocuit cu o vânzare directă: cash sau CEC-uri contra evrei. “Dincolo de preţul pe cap de evreu, statul român obţinea de la statul israelian împrumuturi de zeci de milioane de dolari pe an cu dobânzi reduse şi o balanţă anuală net favorabilă României. În plus, anumite companii din Israel erau forţate de guvernul israelian să importe produse româneşti de calitate inferioară numai pentru a cumpăra bunăvoinţa statului român”, mai scrie Ioanid. 

Un proces similar a fost coordonat de spionajul românesc (DGIE, Direcţia de Informaţii Externe – DIE şi Centrul de Informaţii Externe – CIE), în timpul lui Ceauşescu, când etnicii germani din România au fost cumpăraţi de Republica Federală Germania.  Conform lui Radu Ioanid, atât Dej, cât şi Ceauşescu şi-au făcut “cadouri” scumpe din conturile OVS/AVS, cum ar fi arme de vânătoare de lux. Ceauşescu a cumpărat, utilizând acelaşi conturi, un avion Boeing 707 pentru uzul său exclusiv. 

Emigranţii erau consideraţi “trădători”

În 1953, s-a creat Israel Laison Bureu, cu cartierul general la Tel Aviv, având ca scop aranjarea emigrării evreilor din URSS şi Europa de Est. Avea aceaşi rang cu Mossadul şi Shin Beth în structura de informaţii israelian. “În lunile octombrie-decembrie 1958, prefecturile de poliţie au fost luate cu asalt de peste 100.000 de evrei care doreau să părăsească ţara. După această acţiune, pe care oficialitatea română a primit-o ca pe o palmă dată regimului, antisemitismul oficial a încetat a mai fi discret şi s-a transformat într-o represiune împotriva 

Toţi cei care ceruseră să plece au fost sever retrogradaţi. Studenţii au fost eliminaţi din facultăţi etc.”, mai susţine Radu Ioanid.   În urma protestelor mai multor ţări arabe împotriva emigrării evreilor din România, guvernul a anunţat suspendarea emigrărilor şi mii de permise de plecare au fost anulate. “Autorităţile române s-au trezit prinse între îndemnurile SUA şi ale Israelului de a mărit ritmul emigrărilor şi dorinţa arabilor de a o opri cu desăvârşire”, afirmă Ioanid.  

Conform celor scrise de generalului Ion Mihai Pacepa(în „Orizonturi roşii”, Nikita Hruşciov, aflat în vacanţă, în România, în 1958, a insistat pe lângă prim-secretarul Gheorghe Gheorghiu Dej ca DGIE să accepte de la israelieni marfă, şi nu bani pentru emigrarea evreilor.

Jakober livra animale pentru România 

La sfârşitul anilor 50, intermediarul era Henry Jakober, comerciant evreu cu domiciliul la Londra. 

“Această operaţiune s-a născut din nevoia acută de a îmbunătăţii calitatea şeptelului din România. Un merit deosebit l-au avut Alexandru Moghioroş, vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri şi Bucur Şchiopu, ministru al Industriei Alimentare şi conducătorul Gospodăriilor Agricole de Stat. Numele celor doi demnitari se regăsesc în documentele DGIE legate de . Ei nu acţionau fără aprobarea lui Gheorghe Gheorghiu Dej, care în acelaşi timp avea grijă să nege orice implicare a statului român în vânzarea propriilor cetăţeni”, scrie Ioanid. 

Răscumpărarea varia între 4.000 şi 6.000 de dolari de persoană. Banii erau plătiţi autorităţilor române doar după ce persoana răscumpărată ajungea în Occident.    Autorităţile române preferau ca Jakober să efectueze plăţi pentru emigrare în produse agricole, şi nu în bani gheaţă. Jakober achiziţiona vite din Olanda şi le trimitea în România în schimbul evreilor. 

Acest mod de a se proceda a durat până în 1961, când în paralel cu achiziţionarea de vite, urmau să fie aduse şi diferite utilaje (opt maşini unelte de mare precizie necesare industriei constructoare de maşini), dar s-a acceptat şi bani. Pentru utilajele în valoare de 290.278 dolari au fost lăsaţi să plece din ţară 29 de nemţi şi 50 de evrei dintr-o sectă religioasă.

 “Combinaţiile între Jakober pe această bază au continuat până în luna iunie 1967, când în urma conflictului izraelo-arab au fost suspendate plecările în Izrael”, afirmă Ioanid. Prin afacerea Jakober au plecat din România 23.566 familii de evri, au intrat în ţară peste nouă milioane de dolari şi s-au adus animale şi instalaţii în valoare de aproape 3,5 milioane dolari. 

Ceauşescu schimbă strategia 

În 1965, după moartea lui Dej, la putere ajunge Nicolae Ceauşescu. Politica lui Ceauşescu faţă de evrei era simplă. Le dădea voie să plece pentru că dorea o Românie omogenă bazată pe elementul român. “Pe lângă sumele pe care le plătea Israelul pentru fiecare emigrant, în funcţie de vârstă şi educaţie, se rezolva şi problema evreiască din România. 

Ţara se debarasa treptat de evrei, muncitorii români putând să preia apoi locurle de muncă rămase vacante”, susţine Ioanid citându-l pe ambasadorul Govrin.  

 În 1974, deşi vâzarea evreilor se făcea pe baza înţelegerilor dintre Gheorghe Marcu şi Shaike Dan, Jakober mai era încă în relaţii de afaceri cu DIE. Jakober a murit în 1975. 

 Nicolae Marcu a fost unul din şefii de divizie ai DGIE, ramură de spionaj a temutei Securităţi. Acesta ţinea legătura cu Shaike Dan (care s-a născut în Basarabia), consilier de rang înalt ai mai multor prim-miniştri israelieni şi unul dintre cei mai respectaţi agenţi ai sistemului de informaţii externe al Israelului. 

Timp de 18 ani, generalul Marcu a fost al treilea om ca rang în sistemul de informaţii externe româneşti. În 1978, Marcu superviza direcţia DGIE, care coordona întregul spionaj românesc în SUA, America Latină, Asia, Africa şi Orientul Mijlociu. Oficial, era directorul adjunct al Institutului de Economie Mondială, în care activau câteva sute de ofiţeri de securitate.

 Începând din 1958 şi până în 1965, la moartea lui Dej, 107.540 de evrei români au emigrat în Israel. Media anuală a fost de 13.400 de persoane. Din 1969 şi până la căderea lui Ceauşescu în 1989, emigraţia evreiască s-a stabilit la o medie de 1.990 de persoane pe an. “Fiind acum direct implicat în vânzarea evreilor către Israel, Ceauşescu a ordonat DGIE să schimbe direcţia dinspre epoca veche a trocului spre comerţul extern modern. A pretins dolari cash. 

Ceauşescu a dat instrucţiuni ca noul acord să tacit să stipuleze că Bucureştiul va primi o anumită sumă în bani gheaţă pentru fiecare evreu care primeşte permisiunea de a emigra, în funcţie de vârsta, educaţia, profesia, locul de muncă şi situaţia familială”, a mai scris Ioanid. 

Acorduri semnate din cinci în cini ani 

Gheorghe Marcu şi Sheike Dan se întâlneau lunar la ambasadele României din RFG, Austria şi Elveţia. 

Generalul aducea listele cu numele evreilor cărora li s-a aprobat emigrarea, iar Dan venea cu valizele pline de bani.   Din 1972, reprezentanţii României şi Israelului au semnat acorduri similare din cinci în cinci ani. “Pentru noi, evreii, germanii şi petrolul sunt cele mai profitabile produse de export”, scria Pacepa în “Orizonturi roşii”.
sursa : http://adevarul.ro/locale/timisoara

Share It

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...