Translate

marți, 18 noiembrie 2014

Masacru în Ierusalim: Cinci evrei uciși într-o sinagogă

Masacru în Ierusalim: Cinci evrei uciși într-o sinagogă
Doi teroriști palestinieni au ucis cinci  oameni care se rugau într-o sinagogă "Kehilat Bnei Tora" in cartierul Har Nof din Ierusalim.

Alte opt persoane au fost rănite, trei dintre ele sunt în stare gravă și au fost evacuate si duse la spitalul Hadassah Ein Kerem și Neve Zedek al capitalei.

Teroriști palestinieni au fost uciși în timpul unei scurte confruntari cu poliția, care au ajuns repede la locul masacrului. Printre cei răniți au fost doi polițiști.


Potrivit rapoartelor, cei doi teroriști, nativii din Ierusalimul de Est, și înarmați cu arme, topoare și pumnale, au ajuns  pe strada Rabbi Shimon Agassi, care include o sinagogă și o Yeshiva (academie rabinică), unde au atacat din două locuri pe cei care au fost prezenți la rugăciunea de dimineață. Actualizare :  dupa unele surse se indica 4 morti, iar altele 5..... Shalom Israel !!!

duminică, 9 noiembrie 2014

William Marion Branham și Onese-ismul

Branham și Onese-ismul
Sistemul de închinare Carismatic, nu a cunoscut niciodată dea-lungul timpului un avînt atît de profund, decît în timpul vieți lui William Marion Branham!

Acest așa numit Ilie al timpului din urmă, bineințeles de cei ce i-au urmat propovăduirea care la făcut cunoscut la scară mondială, cei ce l-au cunoscut personal îl descriu ca un om onest, credincios apropiat de cei cel urmau.

Pentru că nu persoana numită William M. Branham e tema studiului nostru, ci aspectele credinței propovăduită de acest (Proroc) al timpului din urmă.

Branham-ismul este înrădăcinat în Onesism (O singură divinitate.) Deși se recomandă Creștinism, ceia ce propovădueisc ei... este demonstrat că Branham-iștii nu sunt triniterieni (nu cred în treime). 

Aspectul pozitiv al acestei credințe e că detestă politeismul (mai mulți Dumnezei) și confesă doar o dietate: dietate numită de ei divină și are numele Isus. (Jesus)


Dacă discuți cu un adept al acestei formațiuni religioase în perspectiva creștină și ceri să-ți explice doctrina Creștinismului (Adică trinitatea), vei rămînea surprins cînd vei găsi în credința lor pe ISUS (Jesus): același Isus  pe care-l au și confrați lor trinitarieni.

În explicația crezului lor, Branham-iștii au ca baza revelații numite divine, din care ei deduc că: Isus =Tatăl: Isus=Fiul: Isus= Duhul Zis sfînt.

Oneseismul, ca parte relevantă a Branham-ismului, are așa zisele descoperiri făcute-n peșteră... cînd Branham a avut revelația celor Șapte tunete.

şi a strigat cu glas tare, cum răcneşte un leu. Cînd a strigat el, cele şapte* tunete au făcut să se audă glasurile lor. Şi, cînd au făcut cele şapte tunete să se audă glasurile lor, eram gata să mă apuc să scriu; şi am auzit din cer un glas care zicea: „Pecetluieşte* ce au spus cele şapte tunete, şi nu scrie ce au spus!” (Apoc. 10:3-4)

Ioan a avut interdicție de a dezvălui taina celor șapte tunete... dar Branham nu! Ce a fost pecetluit pentru Ioan! A fost relevat lui Branham.

Oare așa stau lucrurile?

Branham și cei cel urmau și-l urmează prin așa zisele descoperiri, promovează  miracole care în principiu se dovedesc a fi miracole, problema e prin ce duh se fac aceste așa zise miracole. Ei susțin că sunt prin Duhul Sfînt... prorociile lor bolboroseala pe care o numesc vorbire în Limbi, vindecările miraculoase și alte lucruri pe care ei le numesc răpiri spirituale... ei ajung prin cer vorbesc cu Isus, cu Moise, cu Ilie!

Branham-ismul, prin însăși doctrina ce o practică, sunt împotriva bisericii Romei (Catolică) și a papalități  Dar și ei se consideră tot Biserică ca și catolicii, și Creștini ca și catolicii. Se închină la același ISUS ca și catolicii, ISUS care e parte din trinitatea catolică. Au ceiași Anafură (pîine și vin) cu care se împărtășesc și vorba romînului: colac peste pupăză: Branham-iștii țin aceiași DUMINECA (sole Dios-Invictus) ca și frații lor mai mari catolici și dealtfel aproape toată creștinătatea.

Un alt lucru care definește frația lor cu creștinismul papal este însăși CRUCEA! Care și pentru ei (creștinii) este sfîntă.

Creatorul Cel AtotPuternic este UNUL.  Ascultă*, Israele! יהוה YaHWeH este singurul Atotputernic. (Deut.6:4).  Acest unic Atotputernic este Mîntuitorul  (HaShuah)... Eu, Eu sunt* יהוה YaHWeH şi afară de Mine nu este niciun Mîntuitor! (Isaia 43:11)

יהוה YaHWeH Mîntuitorul este cel cunoscut sub numele lui adevărat Yașua-YaHWeH–Shua=YaHWeH MîntuitorulAcest Nume mare și puternic este singurul nume în care este Mîntuire... În nimeni altul nu este Mîntuire: căci nu* este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care pot fi Mîntuiţi.” (Fapte 4:12)

Mișcarea carismatico-Branham-istă este relevant de esență demonică, pentru că imită adevăratele manifestări arătate în Sfintele Scripturi. Așa zisele lucrări sunt opera satanică a amăgiri pentru cei ce sunt pe Calea Pierzări... Căci taina* fără de Legii a şi început să lucreze; trebuie numai ca cel ce o opreşte acum să fie luat din drumul ei.  (2 Tes.2:7)  
 
Şi nu este de mirare, căci chiar Satana se preface într-un înger* de lumină. (2Cor 11.14)

Oameni aceștia lucrează fără Legea lui YaHWeH (Fără de Lege), Propovăduiesc și se manifestă în numele IDOLILOR, și sunt înrădăcinați în păgînismul greco-roman răsăritean de închinare la îngeri, însăși W. Branham admitea public că: “Îngerii lui D-Zeu (Isus) sunt cu mine și îmi vorbesc.”

Glossolalia = vorbirea în limbi arătată în Faptele Apostolilor, este o mișcare timpurie a Adunări lui YaHWeH, pentru a transmite mesajul Credinței dată Sfinților o dată pentru todeauna, celor dintre păgîni care nu erau firește parte din cele două case a lui Ysrael. Prima Adunare din Ierusalim a vorbit în limbi, este fapt concret dovedit de scripturi, dar diferența dintre ei și mișcarea Branham-istă este că ei vorbeau în limbi Omenești înțelese de audiență... Cum dar, îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră, în care ne-am născut?

Parţi, mezi, elamiţi, locuitori din Mesopotamia, Iudeea, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părţile Libiei dinspre Cirena, oaspeţi din Roma, iudei sau prozeliţi, cretani şi arabi, îi auzim vorbind în
limbile noastre lucrurile minunate ale lui יהוה YaHWeH. (Fapt. 2:8-11)

Ceia ce vorbeau cei adunați în odaia de sus în ziua de Shavout (Sărbătoarea săptămînilor), erau limbi omenești înțelese! Așa zisele limbi îngerești sunt probabile din mai multe puncte de vedere: Cuvîntul tradus îngerești: original în Evreiește este Malachim= Mesageri și în grecește este Anghelos = Mesageri... deci limba mesagerilor nu trebuie neaparat să fie o limbă a mesagerilor cerești, pot fi mesageri umani.

Dealtfel în scripturi avem doar cîteva exemple de Mesageri Cerești (Malahim), care au transmis un mesaj unor persoane ca Avraam, Menoah, Moise, Ilie, Kifa, Șaul: nu avem dovezi de mesaj în masă, cînd mii, zeci de mii de oameni au vorbit în limbi, ca în cazul carismatic. 

Atunci ce este această mișcare (vorbire în limbi neînțelese), de borboroseli pe care nimeni nu le înțelege? Dacă vi se zice însă: „Întrebaţi* pe cei ce cheamă morţii şi pe cei ce spun viitorul, care şoptesc** şi bolborosesc”, răspundeţi: „Nu va întreba oare un popor pe Cel Atotputernic al său? Va întreba el pe cei morţi pentru cei vii?

La* Lege şi la Mărturie!” Căci dacă nu vor vorbi aşa, nu** va fi Lumină pentru poporul acesta. (Isaia 8:19-20)

Cotațiile din 1 Cor: 14 sunt răstălmăcite de operatori (activiști) carismatici, care înfățișează acet text ca aplicabil pentru ei, și ei sunt în definitiv compresați în această scriptură: de vorbitori în limbi. Ce vrea să spună Șaul în 1 Cor. 14  este concludent:  Dacă sunt unii care vorbesc în altă limbă, să vorbească numai cîte doi, sau cel mult trei, fiecare la rînd; şi unul să tălmăcească. Dacă nu este cine să tălmăcească, să tacă în Adunare şi să-şi vorbească numai lui însuşi şi lui יהוה YaHWeH. (1Cor 
14: 27 -28)

În carasmatism e ca la casa de nebuni, fiecare vorbește pe limba lui (demonică), și nimeni nu știe ce se spune, pentru că nimeni nu poate tălmăci ce se spune în aceste borboroseli si sîsîituri demonice.

Adunarea timpurie și
Vorbirea în limbi
Branham-ismul și
Vorbirea în limbi
De importanță minoră.
1 Corint. 14:5, 12:27-31

----------------------------------------------------

 Darul cel mai important, semn carismatic după care dovedesc că au Duh SfîntUn semn pentru necredincioși.
1 Corint. 14:22

----------------------------------------------------
 Un semn pentru credincioși.


Vorbesc unul după altul. 1 Corint. 14:27
----------------------------------------------------
Vorbesc toți deodată în confuzie.

 Tac dacă nu este tălmăcitor.
1 Corint.14:28

----------------------------------------------------
Foarte rar au talmăcitor, dar unul  fals care nu știe ce spune și nu tac cînd sunt sub influiența Duhului.

 Se roagă pentru darul talmăciri.
1 Corint. 14:13

----------------------------------------------------
Se roagă să vorbească în limbi.

 Unul singur tălmăcește. 1.Cor. 14 :27.
----------------------------------------------------
 Interpreți lor talmăcesc fiecare diferit.

 Întăresc adunarea lui YaHWeH.
1 Corinthians 14:26

----------------------------------------------------
 Se întăresc pe ei însăși.

 Vorbesc în limbi cunoscute, înțelese.
Acts 2:4-11

----------------------------------------------------
Limbi care nimeni nu le înțelege.

Dovedesc înțelepciune .
I Corint. 14:23

----------------------------------------------------
Dovedesc că sunt nebuni.

Vorbesc pentru beneficiul ascultătorilor
----------------------------------------------------
 Vorbesc fără nici un beneficiu.

Maxim 3 sunt permiși să vorbească și unul să tălmăcească Corint. 14:27
----------------------------------------------------

Toată biserica poate vorbi în limbi fără nici un talmaci.Tălmăcește ca fiecare să înțeleagă
1 Corint. 14:16

----------------------------------------------------
Nici unul nu mai talmăcește toți vorbesc.

Aceste dovezi arată că această amăgire carismatică e doar o otravă îmbătătoare pentru cei lesne încrezători, care nu cercetează toate lucrurile după cum este scris... Ci cercetaţi* toate lucrurile şi păstraţi** ce este bun. (1 Tes.5:19)

 În adevăr Ploaia timpurie din Ioel 2, A fost revărsarea din ziua de Shavout (Sărbătoarea Săptămînilor) ca sămînța semănată să încolțească, să crească și să aducă rod. Această lucrare (Ploaie) timpurie a fost pentru ca Vestea Bună a împărăției să fie dusă pînă la marginile pămîntului... Și ei au dus această Veste Bună.

Cînd vine vremea secerișului este nevoie de o nouă ploaie (Revărsare de putere) Numită Ploaiea tîrzie: căci a venit vremea secerișului- secerișul este dureros e nevoie de putere:  Şi un alt înger a* ieşit din Templu şi striga cu glas tare Celui ce şedea pe nor: Pune secera** Ta şi seceră, pentru că a venit ceasul să seceri, şi secerişul pămîntului este copt. Atunci Cel ce şedea pe nor Şi-a aruncat secera pe pămînt. Şi pămîntul a fost secerat. (Apoc. 14 : 15-16)

În Necazul cel Mare e nevoie de putere, și YaHWeH va trimite aceiași revărsare ca cei Aleși să scape de Mînia Melului... Pentru că* atunci va fi un necaz aşa de mare, cum n-a fost niciodată de la începutul lumii pînă acum şi nici nu va mai fi. Şi dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa; dar*, din pricina celor aleşi, zilele acelea vor fi scurtate. (Mat. 24:21-22)

Ei* l-au biruit prin sîngele Mielului şi prin cuvîntul Mărturisirii lor, şi nu** şi-au iubit viaţa chiar pînă la moarte. (Apoc.12:11)

Este adevărat, YaHWeH dealungul timpului a ridicat uneori cîte un proroc, prin care sa manifestat cu putere, prin semne și minuni. Moise, Ilie, Elisei, au fost doar cîțiva de renume care au murit fără să dobîndească lucrurile făgăduite. Ci doar le-au văzut de departe și au marturisit că sunt străini și călători, în căutarea unei patrii, în care să nu se mai întoarcă o dată ce au plecat din ea.

Branham se grăbea să se întoarcă în patria sa ca să celebreze craciunul (ziua lui Tamuz), dar pe drumul întoarceri a suferit un grav accident de circulație, care sa soldat cu moartea prorocului și rănirea gravă a celorlanți, dar miraculos doar Prorocul a murit în ajun de Craciun.

Piramida de pe mormîntul lui Branham e un loc de pelerinaj, unde carasmaticii se duc ca la Mecca.  Așa zisa ploaie tîrzie, propovăduită de Branham este o ploaie de gheață omorîtoare ca ce-a din Egipt:  iată, mîine, la ceasul acesta, voi face să bată o piatră aşa de mare, cum n-a mai fost în Egipt, din ziua întemeierii lui şi pînă azi. (Exod 9:18)

Pe cînd Ploaia lui YaHWeH este în așa fel, ca să întărească moștenirea Lui (Ysrael) sleită de puteri. Duhurile răutăți din locuri cerești sunt demoni, care se manifestă ca îngeri de Lumină și lucrarea lor înșelătoare este prin semne și minuni... dar toate acestea sunt făcute în numele Idolului  Isus–Isis-Isous=Baal Berith. Performatorii de minciuni (inclus vorbirea în limbi), acestea sunt făcute sub manifestarea unei forme de evlavie: dar tăgăduiesc puterea lui YaHWeH. 

Nimeni nu este ca Tine *יהוה YaHWeH! Mare eşti Tu şi mare este Numele Tău prin puterea Ta. (Ierem.10:6)  Cu Tine doborîm* pe vrăjmaşii noştri, cu Numele Tău zdrobim pe potrivnicii noştri. (Psalm 44:5)  

Ca și toți creștinii, Branham-iștii care și ei sunt tot creștini, au lepădat Numele mai pe sus de orice Nume:  Yod-Hey-Wa-Hey YaHWeH: și fac o slujbă Idolilor=dracilor, au adus jertfe* dracilor, unor idoli care sunt doar dumnezei, dumnezeii lor pe care nu-i cunoşteau, dumnezei noi, veniţi de curînd, de care nu se temuseră părinţii voştri.  (Deut. 32:17)


Toată slujba Branham-iștilor este dedicată acestor Idoli, care se manifestă în ei ca și în ceilalți ce stau sub semnul crucii, prin acelaș soi de draci, care se dau drept vrednici de închinare, prin amăgirea excerbă cu care ia prins această: Gloso-lanie.

 De ce nu corespunde prorocia originală din Ioel 2. Cu Fapte 2.? În scriptura coruptă cornilescu și nu numai, este forma aceasta: Voi turna din duhul meu peste orice făptură:  Orice făptură??  Și  Măgarul e o făptură, și porcul, și cîinele, și vaca, au și aceste făpturi duhul? 

Forma corectă din Scriptura Adevărului este aceasta: După aceea* voi turna** Duhul Meu peste oricine-i Om; fiii şi fiicele♦♦ voastre vor proroci, bătrînii voştri vor visa vise şi tinerii voştri vor avea vedenii. Chiar şi peste robi şi peste roabe* voi turna Duhul Meu în zilele acelea. (Ioel 2:28-29)

Nu este nici un indiciu aici despre vorbire în limbi... o fi uitat Ioel să scrie?  De ce Yașua a zis: Băgați de seamă să nu vă înșele cineva! 

Oameni aceștia sunt înșelați de Duhuri șirete și subțiri, care se strecoară pe furiș, se dau drept Duhul lui YaHWeH, dar sunt demonice prin faptul că-l neagă pe cel ce este Veșnic YaHWeH, și l-au înlocuit cu Isus, un Idol scîrbos... Au dat Flăcăul Yașua pe o curvă (Biserica): Și Fecioara (Ysrael) pe Vin=(spurcăciunea din potirul curvei),...    Au tras la sorţi* pentru poporul Meu; au dat un flăcău pe o curvă şi au vîndut fata pe vin, şi l-au băut.  (Ioel 3:3)   

Astfel, s-au lepădat de Cel Veșnic=YaHWeH-ȘUAH - Yașua, ca să se închine la Idolul Isus, Episcopul Branhamist al romînilor din America, Liderul Brahmanist din Romania este un om cu o formă de evlavie tipic caristmatică:, dar un împotrivitor acerb împotriva numelui Sfînt YaHWeH, și a Legii Lui=Torah.

Dar toți Branham-iștii din Romania îl așteaptă ca pe Mașiyah, și în definitiv ceia ce propovăduiesc este închinarea la idoli... nu de pe pereți că nu-i are, dar cei din inimă: Îl poartă pe Isus idolul în inimă.

Este un pericol pentru cei lesne încrezători, această formă de manifestare pe care ei o dau drept lucrarea Duhului zis sfînt, dovedit este o lucrare de rătăcire:  Noi însă suntem din יהוה YaHWeH; cine* cunoaşte pe יהוה YaHWeH ne ascultă; cine nu este din יהוה YaHWeH nu ne ascultă. Prin aceasta cunoaştem Duhul** Adevărului şi duhul rătăcirii(1 Ioan 4:6)

Duhul Rătăcirii, este Duhul carismatic care purcede de la idolul Isus, și nu marturisește pe Yașua HaMașiya, cine sunt cei rătăciți? Răspuns Scriptura revelează cine:  M-apucă o mînie* aprinsă la vederea celor răi, care părăsesc Legea Ta. (Psalm 119 :53)

Acești oameni au aruncat Legea=Torah ca și frații lor catolici și ortodocși, și sunt în harul lui Isus idolul creștin, de care s-au alipit fără să știe că calea pe care merg duce la perzare: Este o cale largă... faci ce vrei doar să vorbești în limbi și să te botezi în Isus. 

Pe cînd Adevărata cale este Calea lui YaHWeH, după cum este scris: Eu ziceam: „Numai cei mici sunt aşa; ei lucrează fără minte, pentru că nu cunosc* Calea lui יהוה YaHWeH Legea Celui Atotputernic! Mă voi duce deci la cei mari şi le voi vorbi; căci ei* cunosc Calea lui יהוה YaHWeH Legea Celui Atotputernic!” Dar toţi au sfărîmat** jugul şi au rupt legăturile. (Ierem.5:4-5)

Calea lui YaHWeH este LEGEA (Torah), deși creștinismul și carismatismul o neagă, zicînd că Idolul Isus este calea. Pentru lucruri ca acestea a spus Șaul: Veniţi-vă* în fire cum se cuvine şi nu păcătuiţi! Căci** sunt între voi unii care nu cunosc pe יהוה YaHWeH: spre ruşinea voastră o spun. (1 Cor. 15:37)

Poporul lui YaHWeH cunoaște numele Lui, păgînii nu-l cunosc. Ei carismaticii ca și creștinii toți de altfel, confirmă că sunt păgîni (neamuri), Neamurile=păgînii nu-l cunosc pe YaHWeH:   nu* în aprinderea poftei, ca** păgînii care nu cunosc pe יהוה YaHWeH, (1 Tes. 4:5)

El* descoperă lui Iacov Cuvîntul Său, lui Israel, Legile** şi Poruncile Sale. El n-a* lucrat aşa cu neamurile şi ele nu cunosc Poruncile Lui. Lăudaţi pe יהוה YaHWeH!  (Psalm 147:19-20)    

Neamurile=Păgînii, sunt în necunoștință de Calea Adevărată, de Legea Veșnică și de adevăratele manifestări prin Duhul lui YaHWeH (Ruach ha Qoudesh), YaHWeH a avut și are în poporul LUI = Ysraelul lui YaHWeH, adevăratele prorocii și manifestări arătate de Sfintele Scripturi... dar toate aceste se fac în Numele mai pe sus de orice nume, YAȘUA=Yah-Shuah. Proroci lui YaHWeH vorbesc în acest nume mare și slăvit.   Shalom Israel !!!

joi, 30 octombrie 2014

Voi face din Ierusalim o piatra grea pentru toate popoarele, voi preface Ierusalimul într-un potir de ameţire

Voi preface Ierusalimul într-un potir de ameţire
Voi face din Ierusalim o piatra grea pentru toate popoarele
Avea dreptate prorocul Zaharia, atunci când cu mai mult de 2500 ani in urma a profețit că în zilele din urmă Ierusalimul va fi "un potir* de ameţire pentru toate popoarele dimprejur " - „Iată, voi preface Ierusalimul într-un potir* de ameţire pentru toate popoarele dimprejur şi chiar pentru Iuda, la împresurarea Ierusalimului.   ( Zaharia 12: 2)

Și așa este. Suntem în prezent în aceasta profetie când aceste cuvinte înțelepte inspirate de Duhul lui Elohim se aplică. Această "piatră grea", care a devenit Ierusalimul, este deja în centrul atenției și preocupărilor la nivel mondial. 

De mai multe săptămâni sunt în creștere conflictele din orașul antic, capitala statului Israel, pe care Comunitatea Internațională insistă să nu o recunoască cu acest statut. Statele Unite ale Americii în sine - aliați tradiționali ai lui Israel - sub actuala administrație Obama, dă semne de iritare și chiar condamnare a noilor proiecte ale guvernului israelian de a construi case împrejurul Marelui Ierusalim. 

A se vedea progresele înregistrate din ultimele ore: 

Consiliului de Securitate al ONU se va întâlni pentru a condamna ISRAEL ... 

La cererea Iordaniei, se va convoca Consiliul de Securitate al ONU pentru a se discuta despre situația actuală din Ierusalim, în special construcția de 1.000 de locuințe noi, aprobate de guvernul Netanyahu. În mod evident, ca acest organism al ONU ca întotdeauna, va veni cu o condamnare vehementă a Israelului - singura țară din lume, care nu poate construi pe propriul teritoriu ...! 

Obama împotriva Israelului din cauza Ierusalimului
Atotputernicul pamantean, Hussein Obama, din nou, pe un curs de coliziune cu Netanyahu, deja condamnă public această decizie israeliana, susținând că aceasta situatie ar îndepărta și mai mult procesul de pace în regiune. 

"Vom continua să zidim la Ierusalim!" - spune NETANYAHU  

Într-o atitudine admirabilă de fermitate, Netanyahu a răspuns americanilor, care, spre deosebire de ceea ce spun ei, a declarat ca nu construcțiile afecteaza procesul de pace în regiune, ci declaratiile liderilor americani. 

"Asa cum clădesc francezi in Paris, și cum britanicii construiesc în Londra - asa vom clădi si noi israelieni în Ierusalim" - a spus Netanyahu, continuând:  "Vom continua să construim în Ierusalim, capitala noastră veșnică. Am construit în Ierusalim, construim în Ierusalim, și vom continua să construim în Ierusalim." 

Și, arătând la criticile SUA, Benjamin Netanyahu nu a făcut economie la cuvinte: .. "Când Abbas incită la uciderea evreilor în Ierusalimul de Est, Comunitatea Internaționala este tăcuta, dar când construim în Ierusalim, toti sunt furiosi... astfel dar nu accept aceste criterii de duplicitate. "

Prefectul Ierusalimului a vizitat Muntele Templului în dimineața de marti, 28 Oct.2014 
O declarație clară a suveranității, facuta de prefectul Ierusalimului, Nir Barkat in dimineața de marti, pe care a făcut-o, vizitănd Muntele Templului, de asemenea, cunoscut sub numele de terasa cu moschei. 

Și, bineînțeles, Waqf islamică, entitatea care gestionează activitatea de pe terasă, deja a condamnat public vizita prefectului, susținând că "nu dă nici o legitimitate să se ia în considerare al-Aqsa, ca parte din jurisdicția municipiului Ierusalim, si nici nu șterge caracterul islamic etern al moscheelor. "Cu alte cuvinte: musulmanii vreau ca prefectul Ierusalimului, în care se află terasa, trebuie să li se ceară permisiunea de a o vizita ...! 

Într-o scurtă declarație, Barkat a spus că a făcut vizita pentru a verifica situația actuală și pentru a obține o înțelegere mai profundă a problemelor și a provocărilor de pe acest locas al Templului." 

Premierul palestinian a vizitat Muntele Templului luni 27 Oct.2014, afirmând Suveranitatea palestiniana ... 
Rami Hamdallah, prim-ministru al Autorității Palestiniene, a vizitat luni Muntele Templului, intrănd în moscheea al-Aqsa, și unde a declarat în mod clar și fără echivoc: ". Nu va fi nici un stat palestinian fără Ierusalimul de Est, drept capitală" 

Pe Muntele Templului, în ultima vreme au avut loc ciocniri între demonstranți palestinieni și poliția israeliana, ceea ce duce la închiderea terasei pentru câteva zile. În ciuda faptului că sa dat permisiunea lui Hamdallah, de a vizita site-ul, Netanyahu nu a lăsat sa se inteleagă ca Autoritatea Palestiniană, președintele Abbas și Hamas la său, precum și alte elemente ale organizațiilor islamice, sunt responsabile pentru conflictele pe terasa. 

Suntem într-un an dificil, un an de mari schimbari, un an mai aproape de împlinirea profețiilor vechi. Lumea se indreaptă abrupt în abis, judecând problemele Ierusalimului, aceasta "piatră grea", prin care Elohim a lui Israel, va zdrobi pe toti acesti dușmani ai Sionului și va implinii tot cea ce a promis pentru poporul Său, țara lui și orașul său Sfânt: In ziua aceea, voi face din Ierusalim o piatra grea pentru toate popoarele. Toti cei ce-l vor  impovăra, vor fi vatamati, si toate neamurile pamantului se vor strange impotriva lui. (Zah.12:3) Shalom Israel !!!

Actualizare: Israelul a inchis accesul pe Muntele Templului la Moscheia Al-Aqsa pentru palestinieni, din cauza atentatului terorist de asasinat asupra unui activist evreu, Abbas declara ca acest gest al Israelului este o declaratie de razboi.

Activistul evreu este spitalizat in urma ranilor suferite, atacatorul a fost anihilat de fortele speciale ale Yamam.

Astazi, Suedia este prima tara care recunoaste Palestina ca stat.

Share It

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...