Israel

Loading...

sâmbătă, 22 august 2015

Video IRANIAN arată INVAZIA Ierusalimului

Video IRANIAN arată INVAZIA Ierusalimului


Un nou videoclip iranian, arată că în viitorul apropiat va avea loc o invazie și preluarea Ierusalimului de către o alianță Islamistă între Iran, Hamas, Hizballah.

Videoclipul animat, este produs de Casa de design islamică, Revolution, portretizează soldați care se  pregătesc pentru luptă. Unul poartă însemnele IRGC pe brațul stâng, un alt o emblemă, Al Badr, o Organizație șiită irakiană, a treia cu un cap de libanez al organizației teroriste Hizballah, și un al patrulea este văzut purtănd o caracteristică Balaclava cu cap verde, al grupări teroriste Hamas și Al Qassam.

Fiecare brand de soldat poartă un pistol, o cască și keffiyeh. Acestia se afișează pe un deal, cu vedere spre capitala israeliană din Ierusalim, pregătiți pentru luptă.

Clipul apoi arată un ecran negru, cu un script persan care spune : "Israelul trebuie să fie distrus" sau literal "șters din analele istoriei", o comandă emisă de Ayatollahul Khomeini din Iran, precum și de celebrele cuvinte repetate de fostul președinte al Iranului, Mahmoud Ahmadinejad, și de alți lideri aliați ai Iranului, cum ar fi liderul Hizballah, Hassan Nasrallah.

Videoclipul continuă ", și arată tineri soldați, cum mărșăluiesc în luptă spre Muntele Templului din Ierusalim și Orașul Vechi.

Iată video:

Reprezentarea lor încă nu este completă după cum ne arată Scriptura, timpul prezis este destul de aproape și lipsesc mari jucători, precum Rusia și Turcia.

În trecutul recent Turcia și/a arătat dorința de a invada Ierusalimul. Ei bine, Iranul ne spune de dorința sa de a invada Ierusalimul cu o alianță islamică, dar alianța va fi mult mai mare decât Iran, Hizballah și Hamas.

Ezechiel 38, ne spune de această invazie a Ierusalimului de către o alianța islamică, care probabil va include Rusia, Turcia, Iran, Etiopia, Put (Libia), și alte națiuni precum CSI.


Iranul sunnit si Turcia șiită, vor fi cei mai importanți jucatori care se vor alătura acestei alianțe.

Dacă Turcia, Iran sau și alte țări visează aceste invazii a Ierusalimului, prin asta putem ști, că se va întâmpla precum este scris, și bănuiesc că timpul este mult mai aproape decât marea majoritatea a oamenilor crede, mai ales când mulți consideră, că odată ce Iranul a semnat acordul cu P5, acesta va însemna numai prosperitate pentru această regiune. Shalom Israel !!!

duminică, 16 august 2015

Botezul / Mikvah

Botezul / Mikvah
Imagini pentru Mikvah in Iordan
Răul Iordan / Israel
Scufundarea în apă/Botezul, este un act necesar în urma pocăinței, această scufundare/Botez se face în numele lui Yașua HaMașia :

„Pocăiţi-vă*” le-a zis Petru, „şi fiecare din voi sa se boteze în Numele lui יהושע Yașua haMaşiya, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul de la Sfîntul Duh. [Fapte 2:38] 

A venit atunci* יהושע Yașua din Galileea** la Iordan, la Ioan, ca să se boteze. Dar Ioan căuta să-L oprească. „Eu,” zicea el, „am trebuinţă de botezul Tău şi Tu vii la mine?” Drept răspuns, יהושע Yașua i-a zis: „Lasă-Mă acum, căci aşa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit.” Atunci Ioan L-a lăsat.

De îndată ce sa botezat,* יהושע Yașua a ieşit afară din apă. Şi în clipa aceea, cerurile s-au deschis, şi a văzut pe Duhul** lui יהוה YaHWeH coborîndu-Se în chip de porumbel şi venind peste El. Şi din ceruri* s-a auzit glasul care zicea: „Acesta** este Fiul Meu Preaiubit în care Îmi găsesc plăcerea.” [Mat. 3: 13-17]

Nu ştiţi că toţi cîţi* ne-am botezat în יהושע Yașua haMaşiya, ne-am botezat în** moartea Lui? Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi* împreună cu El, pentru ca, după cum** haMaşiya a înviat din morţi, prin slava♦ Tatălui, tot aşa♦♦ şi noi să trăim o viaţă nouă.

În adevăr, dacă* ne-am făcut una cu El, printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El şi printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Ştim bine că omul* nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul** păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în aşa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului; [Rom. 6: 3-6] 

Eu am venit în Numele Tatălui Meu, şi nu Mă primiţi; dacă va veni un altul, în numele lui însuşi, pe acela îl veţi primi. [Ioan 5:43]

Dar Mîngîietorul*, adică Duhul Sfînt, pe care-L va trimite Tatăl în Numele Meu, vă** va învăţa toate lucrurile şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu. [Ioan 14:26]

Acestă imersiune/Botez, indică simbolic o curățare interioară :

căci cine* a murit, de drept, este izbăvit de păcat. Acum, dacă* am murit împreună cu haMaşiya, credem că vom şi trăi împreună cu El,  întrucît ştim că haMaşiya* înviat din morţi nu mai moare: moartea nu mai are nicio stăpînire asupra Lui.    
         
Fiindcă prin moartea de care a murit, El a* murit pentru păcat, o dată pentru totdeauna; iar prin viaţa pe care o trăieşte, trăieşte** pentru יהוה YaHWeH. Tot aşa şi voi înşivă, socotiţi-vă morţi* faţă de păcat, şi vii** pentru יהוה YaHWeH, în יהושע Yașua haMaşiya, Stăpînul nostru. [Romani 6: 7-11]   
   
Fraţilor, nu vreau să nu ştiţi că părinţii noştri toţi au fost sub nor,* toţi au trecut prin mare** toţi s-au botezat în nor şi în mare, pentru Moise; toţi au mîncat aceeaşi mîncare* duhovnicească şi toţi au băut aceeaşi băutură* duhovnicească, pentru că beau dintr-o Stîncă duhovnicească ce venea după ei; şi stînca era haMaşiya.

Totuşi cei mai mulţi dintre ei n-au fost plăcuţi lui  יהוה YaHWeH căci au* pierit în pustiu. Şi aceste lucruri s-au întîmplat ca să ne slujească nouă drept pilde, pentru ca să nu poftim după lucruri rele, cum* au poftit ei.

Să* nu fiţi închinători la idoli, ca unii dintre ei, după cum este scris: „Poporul** a şezut să mănînce şi să bea; şi s-au sculat să joace.” Să* nu curvim, cum au făcut unii din ei, aşa că într-o singură zi au** căzut douăzeci şi patru de mii.

Să nu ispitim pe יהוה YaHWeH, cum L-au ispitit unii* din ei, care au** pierit prin şerpi. Să nu cîrtiţi, cum au cîrtit unii* din ei, care au** fost nimiciţi de nimicitorul♦.[1 Cor. 10: 1-10]

Botezul, cu excepția unor cazuri rare, este un pas necesar pentru a primi Duhul Sfânt : 

Infățișarea* aceastei mîntuiri vă scapă acum pe voi, şi anume botezul, care nu este o curăţare de întinăciunile** trupeşti, ci♦ mărturia unui cuget curat înaintea lui  יהוה YaHWeH prin învierea♦♦ lui  יהושע Yașua haMaşiya, [1 Petru. 3:21]

Pocăința trebuie să fie însoțită de o schimbare de atitudine și scufundarea în apă pentru ca darul Duhului sfințeniei să fie acordat : 

„Pocăiţi-vă*” le-a zis Petru, „şi fiecare din voi sa se boteze în Numele lui יהושע Yașua haMaşiya, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul de la Sfîntul Duh. [Faptele Ap. 2:38] 

Nu se poate primi Duhul sfințeniei dacă omul nu se pocăiește și nu este Botezat/scufundat, pentr a fi născut din nou. Dacă nu se naște din nou, nu poate să intre în Împărăția lui Yahweh :

Drept răspuns, יהושע Yașua i-a zis: „Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă* un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui יהוה YaHWeH.” Nicodim I-a zis: „Cum se poate naşte un om bătrîn? Poate el să intre a doua oară în pîntecele maicii sale şi să se nască?” יהושע Yașua i-a răspuns: „Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă* nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate să intre în Împărăţia lui יהוה YaHWeH. [Ioan 3: 3,5] 

Pocăința este o condiție pentru Botez/imersie și primirea Duhului sfințeniei. Astfel, botezul pruncilor este logic contrar Bibliei. Condiția prealabilă de pocăință a fost subliniată de misiunea lui Ioan Botezătorul, care a fost precursorul botezului/scufundării, și primirea duhului sfințeniei în HaMașia :

Ioan* botezătorul a venit, în pustiul Iordanului  propovăduind botezul pocăinţei spre iertarea păcatelor. Botezul* meu da, este în  apă; dar El vă va boteza în** Duhul Sfînt.” [Marcu 1: 4,8]

Ioan a declarat că HaMașia va boteza într-un duh de sfințenie, iar cei nepocăiți in foc, descriși ca pleavă :

Ioan, drept răspuns, a zis tuturor: „Cît despre mine,* botezul meu este în apă; dar vine Acela care este mai puternic decît mine şi căruia eu nu sunt vrednic să-I dezleg cureaua încălţămintei. El boteză în Duhul Sfînt şi în foc. Acela are lopata în mînă; Îşi va curăţa aria cu desăvîrşire şi* Îşi va strînge grîul în grînar, iar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge.” [Luca 3: 16-17]

Duhul sfințeniei este conferit de Yahweh. La cerere, duhul sfințeniei, poate fi primit prin punerea mâinilor. Duhul este astfel conferit pentru fiecare aspect al lucrării. Duhul sfințeniei funcționează dinaintea Botezului/imersiunii, lucrănd cu fiecare persoană in parte. Duhul atrage pe cei aleși ai lui Yahweh, prin HaMașia :

De aceea şi poate să Mîntuiască în chip desăvîrşit pe cei ce se apropie de  יהוה YaHWeH prin El, pentru că trăieşte pururi ca să mijlocească* pentru ei. [Evrei 7:25] 

Primele roade ale Duhului sunt date în Botezul/scufundarea individuală, în conformitate cu Romani 8:23, care prevede în mod clar că adoptarea nu apare decât prin răscumpărarea trupului. Astfel, ne naștem din nou, dar continuăm să creștem în duhul zilnic în HaMașia Yașua, până când vom intra în Slava lui Yahweh :

Dar ştim că, pînă în ziua de azi, toată firea suspină* şi suferă durerile naşterii. [Romani 8:23] Shalom Israel !!!

vineri, 7 august 2015

Sfântul Nume

Sfântul Nume
Este necesar și foarte important pentru relația noastră cu Cel Atotputernic pentru a se accepta Numele personal arătat de Yahweh, Tatăl nostru Ceresc și numele Fiului Său, Mântuitorul nostru Yașua HaMașia, de asemenea, transliterarea trebuie să fie căt mai precisă a acestor denumiri din ebraică.

 יהוהYaHWeH a zis lui Moise: „Eu sînt יהוהYaHWeH.” Şi a adăugat: „Vei răspunde copiilor lui Israel astfel: „Cel ce Se numeşte יהוהYaHWeH, m-a trimis la voi.”       (יהוה asher יהוה)

 יהוהYaHWeH a mai zis lui Moise: „Aşa să vorbeşti copiilor lui Israel: „ יהוהYaHWeH Cel Atotputernic al părinţilor voştri, יהוהYaHWeH al lui Avraam, יהוהYaHWeH al lui Isaac şi יהוהYaHWeH al lui Iacov, m-a trimis la voi. Acesta este Numele* Meu pentru veşnicie, acesta este Numele Meu din neam în neam.” [Exodul 3: 14-15]

Cîntaţi* lui יהוה YaHWeH, lăudaţi Numele Lui! Faceţi** drum Celui ce înaintează prin cîmpii. יהוה YaHWeH ♦ este Numele Lui: bucuraţi-vă înaintea Lui! [Psalmul 68: 4]

Ca* să ştie că numai Tu, al cărui nume** este יהוה YaHWeH, Tu eşti Cel Preaînalt♦ pe tot pămîntul. [Psalmul 83:18]

Eu sunt יהוה YaHWeH, acesta este Numele Meu; şi slava* Mea n-o voi da altuia, nici cinstea Mea, idolilor. [Isaia 42: 8]

De aceea poporul Meu va cunoaşte Numele Meu; de aceea va şti în ziua aceea că Eu vorbesc şi zic: „Iată-Mă!” [Isaia 52: 6]

În nimeni altul nu este Mîntuire: căci nu* este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim Mîntuiţi.” [Faptele Apostolilor 4:12]

sâmbătă, 25 iulie 2015

Legea privind măncărurile curate și necurate

Legea privind măncărurile curate și necurate
Resultado de imagem para animais puros e impurosAderarea la legea măncărurilor curate și necurate rămăne în vigoare și în epoca noastră, și este importantă pentru sfințenia și sănătatea noastră fizică :

Dobitoacele curate şi necurate

יהוה YaHWeH a vorbit lui Moise şi lui Aaron şi le-a zis: „Vorbiţi copiilor lui Israel şi spuneţi-le: „Iată* dobitoacele pe care le veţi mînca dintre toate dobitoacele de pe pămînt:

Să mîncaţi orice dobitoc care are unghia despicată, copita despărţită şi rumegă. Dar să nu mîncaţi din cele ce rumegă numai sau care au numai unghia despicată. Astfel, să nu mîncaţi cămila, care rumegă, dar n-are unghia despicată: s-o priviţi ca necurată.

Să nu mîncaţi iepurele de casă, care rumegă, dar n-are unghia despicată: să-l priviţi ca necurat. Să nu mîncaţi iepurele, care rumegă, dar n-are unghia despicată: să-l priviţi ca necurat. Să nu mîncaţi porcul, care are unghia despicată şi copita despărţită, dar nu rumegă: să-l priviţi ca necurat*. Să nu mîncaţi din carnea lor şi să nu vă atingeţi de trupurile lor moarte: să le priviţi ca necurate*.

Iată* vieţuitoarele pe care să le mîncaţi dintre toate cele ce sunt în ape. Să mîncaţi din toate cele ce au aripi (înotătoare) şi solzi şi care sunt în ape, fie în mări, fie în rîuri. Dar să priviţi ca o urîciune* pe toate cele ce n-au aripi şi solzi, din tot ce mişună în ape şi tot ce trăieşte în ape, fie în mări, fie în rîuri. Să le priviţi ca o urîciune, să nu mîncaţi din carnea lor, şi trupurile lor moarte să le priviţi ca o urîciune.

Să priviţi ca o urîciune pe toate cele care n-au aripi şi solzi în ape. Iată* dintre păsări, cele pe care le veţi privi ca o urîciune şi din care să nu mîncaţi: vulturul, gripsorul şi vulturul de mare; şorecarul, şoimul şi tot ce este din neamul lui; corbul şi toate soiurile lui; struţul, bufniţa, pescărelul, coroiul şi tot ce ţine de neamul lui; huhurezul, eretele şi cocostîrcul; lebăda, pelicanul , corbul de mare și soiul lor; barza, bîtlanul şi ce este din neamul lui, pupăza şi liliacul.

Să priviţi ca o urîciune orice tîrîtoare care zboară şi umblă pe patru picioare. Dar dintre toate tîrîtoarele care zboară şi umblă pe patru picioare, să mîncaţi pe cele ce au fluierul picioarelor dinapoi mai lung ca să poată sări pe pămînt.

Iată pe care să le mîncaţi: lăcusta*, lăcusta Solam, lăcusta Hargol şi lăcusta Hagab, după soiurile lor. Pe toate celelalte tîrîtoare care zboară şi care au patru picioare să le priviţi ca o urîciune. Ele vă vor face necuraţi: oricine se va atinge de trupurile lor moarte va fi necurat pînă seara, şi oricine va purta trupurile lor moarte să-şi spele* hainele şi va fi necurat pînă seara.

Să priviţi ca necurat orice dobitoc cu unghia despicată, dar care n-are copita despărţită şi nu rumegă: oricine se va atinge de el va fi necurat. Să priviţi ca necurate toate acele dobitoace cu patru picioare care umblă pe labele lor: oricine se va atinge de trupurile lor moarte va fi necurat pînă seara; şi oricine le va purta trupurile moarte îşi va spăla hainele şi va fi necurat pînă seara. Să le priviţi ca necurate.

Iată, din vietăţile care se tîrăsc pe pămînt, cele pe care le veţi privi ca necurate: cîrtiţa, şoarecele* şi şopîrla, după soiurile lor; ariciul, broasca, broasca ţestoasă, melcul şi cameleonul. Să le priviţi ca necurate dintre toate tîrîtoarele: oricine se va atinge de ele moarte va fi necurat pînă seara.

Orice lucru pe care va cădea ceva din trupurile lor moarte va fi necurat, fie vas de lemn, fie haină, fie piele, fie sac, fie orice alt lucru care se întrebuinţează la ceva; să fie pus* în apă şi va rămîne necurat pînă seara; după aceea va fi curat. Tot ce se va găsi într-un vas de pămînt în care va cădea ceva din aceste trupuri moarte va fi necurat, şi veţi sparge* vasul. 
  
Orice lucru de mîncare pe care va cădea ceva din apa aceasta va fi necurat; şi orice băutură care se întrebuinţează la băut, oricare ar fi vasul în care se va găsi, va fi necurată. Orice lucru pe care va cădea ceva din trupurile lor moarte va fi necurat; cuptorul şi vatra să se dărîme: vor fi necurate, şi le veţi privi ca necurate.

Numai izvoarele şi fîntînile, care alcătuiesc grămezi de ape, vor rămîne curate; dar cine se va atinge de trupurile lor moarte va fi necurat. Dacă se întîmplă să cadă ceva din trupurile lor moarte pe o sămînţă care trebuie semănată, ea va rămîne curată. Dar dacă se pusese apă pe sămînţă şi cade pe ea ceva din trupurile lor moarte, va fi necurată.

Dacă moare una din vitele care vă slujesc ca hrană, cine se va atinge de trupul ei mort va fi necurat pînă seara; cine* va mînca din trupul ei mort îşi va spăla hainele şi va fi necurat pînă seara; şi cine va purta trupul ei mort îşi va spăla hainele şi va fi necurat pînă seara.

Pe orice tîrîtoare care se tîrăşte pe pămînt s-o priviţi ca necurată; să nu se mănînce. Din toate tîrîtoarele care se tîrăsc pe pămînt, din toate cele ce se tîrăsc pe pîntece să nu mîncaţi; nici din toate cele ce umblă pe patru picioare sau pe un mare număr de picioare; ci să le priviţi ca o urîciune.

Să nu vă faceţi urîcioşi* prin toate aceste tîrîtoare care se tîrăsc; să nu vă faceţi necuraţi prin ele, să nu vă spurcaţi prin ele. Căci Eu sunt יהוה YaHWeH; voi să vă sfinţiţi şi fiţi sfinţi,* căci Eu sunt sfînt; să nu vă faceţi necuraţi prin toate aceste tîrîtoare care se tîrăsc pe pămînt.

Căci* Eu sunt יהוה YaHWeH, care v-am scos din ţara Egiptului ca să fiu Eylohim al vostru, şi să fiţi sfinţi**; căci Eu sunt sfînt. Aceasta este legea privitoare la dobitoacele, păsările, toate vieţuitoarele care se mişcă în ape şi toate vietăţile care se tîrăsc pe pămînt, ca să* faceţi deosebire între ce este necurat şi ce este curat, între dobitocul care se mănîncă şi dobitocul care nu se mănîncă.” [Lev. 11]

Oprirea crestăturilor – Dobitoacele curate şi necurate

Voi sunteţi* copiii lui יהוה YaHWeH, Eylohim al vostru. Să nu vă** faceţi crestături şi să nu vă radeţi între ochi pentru un mort.         [crestături ori tatuaje]

Căci tu* eşti un popor sfînt pentru יהוה YaHWeH, Eylohim al tău, şi יהוה YaHWeH, Eylohim al tău te-a ales ca să fii un popor al Lui dintre toate popoarele de pe faţa pămîntului. Să nu mănînci niciun lucru urîcios*.

Iată* dobitoacele pe care să le mîncaţi: boul, oaia şi capra; cerbul, căprioara şi bivolul; zimbrul, capra neagră, capra sălbatică şi girafa. Să mîncaţi din orice dobitoc care are copita despicată, unghia despărţită în două şi rumegă. 

Dar să nu mîncaţi din cele ce rumegă numai, sau care au numai copita despicată şi unghia despărţită în două. Astfel, să nu mîncaţi cămila, iepurele şi iepurele de casă, care rumegă, dar n-au copita despicată: să le priviţi ca necurate. Să nu mîncaţi porcul, care are copita despicată, dar nu rumegă: să-l priviţi ca necurat. Să nu mîncaţi din carnea lor şi să nu vă atingeţi de trupurile lor* moarte.

Iată* dobitoacele din care veţi mînca, din toate cele ce sunt în ape: să mîncaţi din toate cele ce au înotătoare şi solzi. Dar să nu mîncaţi din niciunul din cele ce n-au înotătoare şi solzi: să le priviţi ca necurate.

Să mîncaţi orice pasăre curată. Dar* iată pe acelea pe care nu le puteţi mînca: vulturul, gripsorul şi vulturul de mare; şorecarul, şoimul, gaia şi tot ce ţine de neamul său; corbul şi toate soiurile lui; struţul, bufniţa, pescărelul, coroiul şi ce ţine de neamul lui; huhurezul, cocostîrcul, lebăda și soiul lor; pelicanul, corbul de mare şi eretele, barza, bîtlanul şi ce ţine de neamul lui, pupăza şi liliacul.

Să priviţi ca necurată orice tîrîtoare* care zboară: să** nu mîncaţi din ea. Să mîncaţi orice pasăre curată. Să nu* mîncaţi din nici-o vită moartă; s-o dai străinului care va fi în cetăţile tale s-o mănînce, sau s-o vinzi unui străin; căci** tu eşti un popor sfînt pentru יהוה YaHWeH, Eylohim al tău. Să♦ nu fierbi iedul în laptele mamei lui. [Deut. 14:1-21] 

Sfinții sunt Templul lui Yahweh și Duhul lui Yahweh locuiește în ei. Dacă cineva distruge templul lui Yahweh, Yahweh îl va distruge, pentru că Templul lui Yahweh este sfănt :

Nu* ştiţi că voi sunteţi Templul lui יהוה YaHWeH şi că Duhul lui  יהוה YaHWeH locuieşte în voi? Dacă nimiceşte cineva Templul lui יהוה YaHWeH pe acela îl va nimici יהוה YaHWeH; căci Templul lui יהוה YaHWeH este sfînt, şi aşa sunteţi voi. [1 Corinteni 3: 16-17]

Din acest motiv, ucenicii lui HaMașia au datoria de a menține trupurile lor într-o stare sănătoasă ca recipient al duhului lui Yahweh. Pentru că Yahweh a spus că El va trăi în noi, și El va fi Elohim al nostru. Noi trebuie să rămănem devotați și separați. Yahweh este Tatăl nostru, și noi vom fi copiii Săi, după cum menționează mai multe texte ale scripturilor ebraice: 

Nu* ştiţi că voi sunteţi Templul lui יהוה YaHWeH şi că Duhul lui  יהוה YaHWeH locuieşte în voi? Dacă nimiceşte cineva Templul lui יהוה YaHWeH pe acela îl va nimici יהוה YaHWeH; căci Templul lui יהוה YaHWeH este sfînt, şi aşa sunteţi voi.[2 Corinteni 6: 16-18] 

Voi* umbla în mijlocul vostru; Eu** voi fi Eylohim al vostru, şi voi veţi fi poporul Meu. [Levitic 26:12]

Locuinţa* Mea va fi între ei; Eu voi fi יהוה YaHWeH Eylohim** al lor, şi ei vor fi poporul Meu. [Ezechiel 37:27]

Plecaţi*, plecaţi, ieşiţi din Babilon! Nu vă atingeţi de nimic necurat! Ieşiţi din mijlocul lui! Curăţaţi-vă**, cei ce purtaţi vasele lui יהוה YaHWeH! [Isaia 52:11]

Eu* îi voi fi Tată, şi el Îmi va fi fiu. Dacă va face răul** îl voi pedepsi cu o nuia omenească şi cu lovituri omeneşti; [2 Sam 7:14] Shalom Israel !!!

marți, 7 iulie 2015

Păcatul

Păcatul 
Păcatul este călcarea legii [Tora] lui Yahweh :

 „Vorbeşte copiilor lui Israel şi spune: „Cînd* va păcătui cineva fără voie împotriva vreuneia din poruncile lui יהוה YaHWeH, făcînd lucruri care nu trebuie făcute, 

Dacă* toată adunarea lui Israel a păcătuit fără voie şi fără să ştie, făcînd împotriva uneia din poruncile lui יהוה YaHWeH lucruri care nu trebuie făcute, şi făcîndu-se astfel vinovată,

Dacă cineva* din poporul de rînd a păcătuit fără voie, făcînd împotriva uneia din poruncile lui יהוה YaHWeH lucruri care nu trebuie făcute, şi s-a făcut astfel vinovat, [Lev 4: 2, 13, 27] 

Oricine face păcat, calcă Legea*; şi păcatul este călcarea Legii. [1 Ioan 3: 4] 

Ceea ce nu este interzis în Tora, nu este un păcat, chiar dacă poate părea nepotrivit pentru unii. Ceea ce nu este comandat în Tora, nu este obligatoriu, deși ar putea fi adecvat pentru unii.

Deci* păcatul să nu mai stăpînească în trupul vostru muritor şi să nu mai ascultaţi de poftele lui. Să nu mai daţi în stăpînirea păcatului mădularele* voastre, ca nişte unelte ale nelegiuirii; ci daţi-vă** pe voi înşivă lui יהוה YaHWeH, ca vii, din morţi cum eraţi; şi daţi lui יהוה YaHWeH mădularele voastre, ca pe nişte unelte ale neprihănirii. Căci* păcatul nu va mai stăpîni asupra voastră, pentru că nu mai lucraţi pentru păcat călcînd Legea, Dar aţi primit har.

Harul nu îndreptăţeşte păcatul

Ce urmează de aici? Să păcătuim pentru că* nu mai facem lucrul Legii, ci am primit har? Nicidecum. Nu ştiţi că, dacă* vă daţi robi cuiva, ca să-l ascultaţi, sunteţi robii aceluia de care ascultaţi, fie că este vorba de păcat, care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare, care duce la neprihănire? 

Dar mulţumiri fie aduse lui יהוה YaHWeH, pentru că, după ce aţi fost robi ai păcatului, aţi ascultat acum din inimă de Dreptarul* învăţăturii pe care aţi primit-o. [ Dreptarul: Evr= Torah ]

Şi prin chiar faptul că aţi fost izbăviţi* de sub păcat, v-aţi făcut robi ai neprihănirii. Vorbesc omeneşte, din pricina neputinţei firii voastre pămînteşti: după cum odinioară v-aţi făcut mădularele voastre roabe ale necurăţiei şi fără de Legii, aşa că săvîrşeaţi fără de Legea, tot aşa, acum trebuie să vă faceţi mădularele voastre roabe ale neprihănirii, ca să ajungeţi la sfinţirea voastră!

Căci, atunci cînd eraţi robi* ai păcatului, eraţi slobozi faţă de neprihănire. Şi ce* roade aduceaţi atunci? Roade de care acum vă este ruşine: pentru că sfîrşitul** acestor lucruri este moartea.

Dar acum, odată ce aţi fost izbăviţi* de păcat şi v-aţi făcut robi ai lui  יהוה YaHWeH, aveţi ca rod sfinţirea, iar ca sfîrşit viaţa veşnică. Fiindcă plata* păcatului este moartea, dar darul** fără plată al lui יהוה YaHWeH este viaţa veşnică în יהושע Yașua haMaşiya, Stăpînul nostru. [Romani 6: 15-23] Shalom Israel !!!

sâmbătă, 27 iunie 2015

Duhul Sfânt / Duhul sfințeniei / Ruach HaKodesh

Duhul Sfânt / Duhul sfințeniei
Duhul sfințeniei sau Duhul Sfânt este puterea care vine de la Tatăl Ceresc și HaMașia, care locuiește în noi, astfel că avem capacitatea și puterea de a ne pune viața într-o stare de plenitudine, care să fie plăcută Tatălui nostru ceresc :

Dacă* Mă iubiţi, veţi păzi Poruncile Mele. Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un  Mîngîietora, care să rămînă cu voi în veac; şi anume Duhul* Adevărului, pe** care lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede şi nu-L cunoaşte; dar voi Îl cunoaşteţi, căci rămîne cu voi şi♦ va fi în voi.

Nu* vă voi lăsa orfani, Mă voi** întoarce la voi. Peste puţină vreme, lumea nu Mă va mai vedea, dar voi* Mă veţi vedea; pentru că** Eu trăiesc, şi voi veţi trăi. În ziua aceea, veţi cunoaşte că Eu* sunt Tatăl, că voi sunteţi în Mine şi că Eu sunt în voi.

Cine* are Poruncile Mele şi le păzeşte acela Mă iubeşte; şi cine Mă iubeşte va fi iubit de Tatăl. Eu îl voi iubi şi Mă voi arăta lui.” Iuda, nu Iscarioteanul, I-a zis*: „Stăpîne, cum se face că Te vei arăta nouă, şi nu lumii?”   

Drept răspuns, יהושע Yașua i-a zis: „Dacă* Mă iubeşte cineva, va păzi Cuvîntul Meu, şi Tatăl îl va iubi. Noi vom veni la el şi** vom locui împreună cu el. Cine nu Mă iubeşte nu păzeşte cuvintele Mele. Şi Cuvîntul* pe care-l auziţi nu este al Meu, ci al Tatălui, care M-a trimis.

V-am spus aceste lucruri cît mai sunt cu voi. Dar Mîngîietorul*, adică Duhul Sfînt, pe care-L va trimite Tatăl în Numele Meu, vă** va învăţa toate lucrurile şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu. Vă las pacea*, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să** nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimînte. [Ioan 14: 15-27]

Duhul sfințeniei este esența sau puterea lui Yahweh, care, HaMașia a promis să-l trimită celor aleși :

Şi toţi s-au* umplut de Duh Sfînt şi au început să vorbească** cu limbile, care le dădea Duhul să vorbească. [Fapte 2: 4] 

Totuşi vă spun Adevărul: vă este de folos să Mă duc; căci, dacă nu Mă duc Eu, Mîngîietorul* nu vine la voi; dar, dacă** Mă duc, va veni. [Ioan 16: 7]

Duhul Sfânt  nu este o persoană, ci extinderea puterii vi a lui Yahweh. Acesta este mijlocul prin care devenim părtași "naturi cerești", fiind umpluți cu Duhul sfințeniei, prin urmare, toți credincioșii Lui, sunt copii ai lui Yahweh  și co-moștenitori cu HaMașia :

prin* care El ne-a dat făgăduinţele Lui nespus de mari şi scumpe, ca prin ele să vă faceţi părtaşi** firii cereşti, după ce aţi fugit♦ de stricăciunea care este în lume prin pofte. [2 Petru 1: 4] 

Anania* a plecat; şi, după ce a intrat în casă, a pus** mîinile peste Şaul şi a zis: „Frate Şaul, יהושע Yașua haMaşiya care ţi S-a arătat pe drumul pe care veneai, m-a trimis ca să capeţi vederea şi să♦ te umpli de Duhul Sfînt.” [Fapte 9:17] 

Nu* vă îmbătaţi de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiţi plini de Duh. [Efeseni 5:18] 

atunci cînd stelele dimineţii izbucneau în cîntări de bucurie şi cînd toţi* fiii lui יהוה YaHWeH scoteau strigăte de veselie? [Iov 38:7] 

Căci toţi cei ce sunt călăuziţi* de Duhul lui  יהוה YaHWeH sunt fii ai lui  יהוה YaHWeH. [Romani 8:14] 

Vedeţi ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să* ne numim copii ai lui  יהוה YaHWeH! Şi suntem. Lumea nu ne cunoaşte, pentru că** nu L-a cunoscut nici pe El. Preaiubiţilor, acum* suntem copii ai lui  יהוה YaHWeH. Şi ce vom fi nu s-a arătat încă** Dar ştim că, atunci cînd Se va arăta El, vom♦ fi ca El; pentru că Îl♦♦ vom vedea aşa cum este. [1 Ioan 3: 1-2]

Şi, dacă suntem copii, suntem şi moştenitori*: moştenitori ai lui יהוה YaHWeH şi împreună moştenitori cu haMaşiya, dacă suferim** cu adevărat împreună cu El, ca să fim şi proslăviţi împreună cu El. [Romani 8:17]

Şi dacă* sunteţi ai lui haMaşiya, sunteţi „sămînţa” lui Avraam, moştenitori** prin făgăduinţă. [Galateni 3:29]

pentru ca* odată socotiţi neprihăniţi, prin harul Lui, să ne facem** în nădejde,♦ moştenitori ai vieţii veşnice. [Tit 3: 7]

Nu sunt oare* toţi duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moşteni** mîntuirea? [Evrei 1:14]

De aceea şi  יהוה YaHWeH, fiindcă voia să dovedească cu mai multă tărie moştenitorilor* făgăduinţei nestrămutarea** hotărîrii Lui, a venit cu un jurămînt;  [Evrei 6:17]

Prin credinţă a venit şi s-a aşezat el în ţara făgăduinţei, ca într-o ţară care nu era a lui, şi a locuit în* corturi, ca şi Isaac şi Iacov, care erau împreună-moştenitori** cu el ai aceleiaşi făgăduinţe. [Evrei 11: 9]

Ascultaţi, preaiubiţii mei fraţi: n-a* ales  יהוה YaHWeH pe cei ce sunt săraci în ochii lumii acesteia, ca să-i facă bogaţi** în credinţă şi moştenitori ai Împărăţiei pe care♦ a făgăduit-o celor ce-L iubesc? [Iacov 2: 5]

Bărbaţilor, purtaţi-vă şi voi* la rîndul vostru, cu înţelepciune cu nevestele voastre, dînd cinste femeii ca** unui vas mai slab, ca♦ unele care vor moşteni împreună cu voi harul vieţii, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. [1 Petru 3: 7]

Duhul Sfânt este dat de Yahweh celor care cer și-L ascultă, și locuiește în cei care păzesc poruncile și rănduiala lui Yahweh :

De aceea şi* Eu vă spun: cereţi, şi vi se va da; căutaţi, şi veţi găsi; bateţi, şi vi se va deschide. Fiindcă oricine cere capătă; cine caută găseşte; şi celui ce bate i se deschide. Cine este tatăl acela dintre voi, care, dacă-i* cere fiul său pîine, să-i dea o piatră? Ori, dacă cere un peşte, să-i dea un şarpe în loc de peşte? Sau, dacă cere un ou, să-i dea un scorpion? Deci, dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cît mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfînt copiilor lui, cînd I-L cer!” [Luca 11: 9-13] 

Cine* păzeşte Poruncile Lui rămîne în El, şi El în el.** Şi♦ cunoaştem că El rămîne în noi prin Duhul pe care ni L-a dat. [1 Ioan 3:24]

Ci* voi veţi primi Putere, cînd Se va coborî** Duhul Sfînt peste voi, şi-Mi veţi♦ fi Martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi pînă la marginile pămîntului.” [Faptele Apostolilor 5:32]

Duhul sfințeniei este Mângâietorul care conduce slujitorii lui Yahweh în tot adevărul :

Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un  Mîngîietora, care să rămînă cu voi în veac;  şi anume Duhul* Adevărului, pe** care lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede şi nu-L cunoaşte; dar voi Îl cunoaşteţi, căci rămîne cu voi şi♦ va fi în voi. Dar Mîngîietorul*, adică Duhul Sfînt, pe care-L va trimite Tatăl în Numele Meu, vă** va învăţa toate lucrurile şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu. [Ioan 14: 16,17,26]

Duhul sfințeniei conferă puterea de a asista : 

Ci* voi veţi primi Putere, cînd Se va coborî** Duhul Sfînt peste voi, şi-Mi veţi♦ fi Martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi pînă la marginile pămîntului.” [Faptele Ap. 1: 8]

Duhul Sfânt administrează daruri slujitorilor săi : 

Şi* fiecăruia i se dă lucrarea Duhului spre folosul altora.  De pildă, unuia îi este dat, prin Duhul, să vorbească* despre înţelepciune; altuia, să vorbească** despre cunoştinţă, datorită aceluiaşi Duh; altuia* credinţa, prin acelaşi Duh; altuia, darul** tămăduirilor, prin acelaşi Duh; altuia* puterea să facă minuni; altuia prorocia** altuia♦ deosebirea duhurilor; altuia, felurite♦♦ limbi; şi altuia, tălmăcirea limbilor. Dar toate aceste lucruri le face unul şi acelaşi Duh, care dă* fiecăruia în parte, cum** voieşte.[1 Corinteni 12: 7-11]

Duhul Sfânt are roade, după cum este descris : 

Roada* Duhului, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea** facerea de bine♦ credincioşia♦♦ blîndeţea, înfrînarea poftelor. Pentru acestea Legea nu este împotrivă. [Galateni 5: 22-23]

Duhul Sfânt nu este dat cu măsură :

Căci* Acela pe care L-a trimis יהוה YaHWeH vorbeşte cuvintele lui יהוה YaHWeH, pentru că  יהוה YaHWeH nu-I dă Duhul cu** măsură. [Ioan 3:34]

Deoarece avem* felurite daruri, după** harul care ne-a fost dat: cine are darul prorociei♦ să-l întrebuinţeze după măsura credinţei lui. [Romani 12: 6] 

Duhul Sfânt este mijlocul prin care Eylohim poate deveni în cele din urmă totul în toți :

Şi cînd* toate lucrurile Îi vor fi supuse, atunci chiar** şi Fiul Se va supune Celui ce I-a supus toate lucrurile, pentru ca יהוה YaHWeH să fie totul în toţi. [1 Corinteni 15:28]

Este un* singur יהוה YaHWeH şi Tată al tuturor** care este mai presus de toţi, care lucrează prin toţi şi care este în toţi. [Efeseni 4: 6]

Duhul Sfânt poate fi împărtășit credincioșilor ascultători, prin punerea mâinilor de către bătrânii Adunării, după botezul în numele lui Yașua HaMașia :

Pe cînd era Apolo* în Corint, Pavel, după ce a trecut prin ţinuturile de sus ale Asiei, a ajuns la Efes. Aici a întîlnit pe cîţiva ucenici şi le-a zis: „Aţi primit voi Duhul Sfînt cînd aţi crezut?” Ei i-au răspuns: „Nici n-am* auzit măcar că a fost dat Duh Sfînt.”

 „Dar în ce botez va-ţi botezat?”, le-a zis el. Şi ei au răspuns: „ în*botezul lui Ioan.” Atunci Pavel a zis: „Ioan* boteza cu botezul pocăinţei şi spunea norodului să creadă în Cel ce venea după el, adică în יהושע Yașua.”

Cînd au auzit ei aceste vorbe, s-au botezat în* Numele lui יהושע Yașua haMaşiya. Cînd* şi-a pus Pavel mîinile peste ei, Duhul Sfînt S-a coborît peste ei, şi vorbeau** cu alte limbi şi proroceau. [Faptele Ap. 19: 1-6]

Apostolii care erau în Ierusalim, cînd au auzit că Samaria a primit Cuvîntul lui יהוה YaHWeH, au trimis la ei pe Petru şi pe Ioan. Aceştia au venit la samariteni şi s-au rugat pentru ei, ca să* primească Duhul Sfînt.

Căci nu Se coborîse încă* peste niciunul din ei, ci se** botezase numai, în Numele♦ lui יהושע Yașua haMaşiya. Atunci Petru şi Ioan au pus* mîinile peste ei, şi aceia au primit Duhul Sfînt.

Cînd a văzut Simon că Duhul Sfînt era dat prin punerea mîinilor apostolilor, le-a dat bani şi a zis: „Daţi-mi şi mie puterea aceasta, pentru ca peste oricine-mi voi pune mîinile să primească Duhul Sfînt.”

Dar Petru i-a zis: „Banii tăi să piară împreună cu tine, pentru că ai* crezut că darul** lui יהוה YaHWeH s-ar putea căpăta cu bani! Tu n-ai nici parte, nici sorţ în toată treaba aceasta, căci inima ta nu este curată înaintea lui  יהוה YaHWeH.

Pocăieşte-te, dar, de această răutate a ta şi roagă-te lui יהוה YaHWeH să* ţi se ierte gîndul acesta al inimii tale, dacă este cu putinţă; căci văd că eşti plin de fiere amară* şi în lanţurile fără de Legii.”
Simon a răspuns: „Rugaţi-vă* voi lui יהוה YaHWeH pentru mine, ca să nu mi se întîmple nimic din ce aţi zis.” [Faptele Ap. 8: 14-24]

Nu* fi nepăsător de darul care este în tine, care ţi-a fost dat prin** prorocie, cu♦ punerea mîinilor de către ceata prezbiterilor. [1 Timotei 4:14]

 „Pocăiţi-vă*” le-a zis Petru, „şi fiecare din voi sa se boteze în Numele lui יהושע Yașua haMaşiya, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul de la Sfîntul Duh. [Faptele Ap. 2:38]

Noi* suntem Martori ai acestor lucruri, ca şi Duhul Sfînt pe** care L-a dat יהוה YaHWeH celor ce ascultă de El.” [Faptele Ap. 5:32]

Duhul sfințeniei funcționează înainte de scufundarea prin botez a unui credincios. Duhul atrage persoana către Yahweh prin HaMașia :

De aceea şi poate să Mîntuiască în chip desăvîrşit pe cei ce se apropie de  יהוה YaHWeH prin El, pentru că trăieşte pururi ca să mijlocească* pentru ei. [Evrei 7:25]

Primele roade ale Duhului vin după scufundare prin botez, care,  în mod clar ne arată că adoptarea nu apare decât prin răscumpărarea corpului : 

Şi nu numai ea, dar şi noi, care avem cele dintîi roade* ale Duhului, suspinăm** în noi şi aşteptăm♦ înfierea, adică răscumpărarea trupului♦♦ nostru. [Romani 8:23]

Astfel, prin botez ne-am născut din nou, dar trebuie să continuăm să creștem în duhul zilnic în HaMașia Yașua, până când vom ajunge în slava lui Yahweh. Duhul Sfânt este Duhul adevărului, și vorbind Adevărul în toate lucrurile, noi creștem în HaMașia, care este capul nostru în toate privințele.

Noi însă suntem din  יהוה YaHWeH; cine* cunoaşte pe  יהוה YaHWeH ne ascultă; cine nu este din  יהוה YaHWeH nu ne ascultă. Prin aceasta cunoaştem Duhul** Adevărului şi duhul rătăcirii. [1 Ioan 4: 6]

El,  יהושע Yașua haMaşiya, este Cel ce a venit cu* apă şi cu sînge; nu numai cu apă, ci cu apă şi cu sînge; şi Duhul** este Cel ce Mărturiseşte despre lucrul acesta, fiindcă Duhul este Adevărul. [1 Ioan 5: 6]

ci, credincioşi* Adevărului, în dragoste, să** creştem în toate privinţele, ca să ajungem la Cel♦ ce este Capul, haMaşiya. [Efeseni 4:15]

Duhul Sfânt este Duhul lui Eylohim și  Duhul credinței care caută toate lucrurile și cunoaște toate lucrurile :

Căci toţi cei ce sunt călăuziţi* de Duhul lui  יהוה YaHWeH sunt fii ai lui  יהוה YaHWeH. [Romani 8:14] 

Însă, fiindcă avem acelaşi* Duh de credinţă, potrivit cu Legea (ceea ce este scris): „Am crezut** de aceea am vorbit!” şi noi credem, şi de aceea vorbim. [2 Corinteni 4:13]

Nouă însă יהוה YaHWeH ni* le-a descoperit prin Duhul Său. Căci Duhul Lui cercetează totul, în lucrurile adînci ale lui יהוה YaHWeH. În adevăr, cine dintre oameni cunoaşte lucrurile omului, afară* de duhul omului care este în el? Tot aşa,** nimeni nu cunoaşte lucrurile lui  יהוה YaHWeH afară de Duhul lui יהוה YaHWeH. [1 Corinteni 2: 10-11]

De aceea vă spun că* nimeni, dacă vorbeşte prin Duhul lui יהוה YaHWeH, nu zice: „יהושע Yașua să fie anatema!” Şi nimeni** nu poate zice: „יהושע Yașua este haMaşiya” decît prin Duhul Sfînt. [1 Corinteni 12: 3]

Deci, duhul sfănt, nu este o peroană independentă, un presupus Eylohim triunic, dar este, desigur, mijlocul prin care ne întoarcem la Yahweh. Prin Duhul lui Yahweh care locuiește în noi, Eylohim vede gândurile noastre. Se administrează prin Yașua ca mediator al nostru și ca un intermediar eficient :

Scaunul* Tău de Stăpînire, יהוה YaHWeH, este veşnic; toiagul de cîrmuire al Împărăţiei Tale este un toiag de dreptate. Tu* iubeşti neprihănirea şi urăşti răutatea. De aceea, Eylohim** יהוה YaHWeH Eylohim Te-a uns♦ cu un untdelemn de bucurie♦♦ mai presus decît pe oricine altul, dintre ai Tăi.[Psalmul 45: 6-7]

pe cînd Fiului I-a zis: „Scaunul* Tău de stăpînire,  יהוה YaHWeH Eylohim este în veci de veci; toiagul stăpînirei Tale este un toiag de dreptate; Tu ai iubit neprihănirea şi ai urît nelegiuirea: de aceea, Eylohim, יהוה YaHWeH Eylohim al Tău Te-a* uns cu un untdelemn de bucurie mai presus decît pe slujbaşii săi.” [Evrei 1: 8-9] 

Duhul Sfănt permite ca HaMașia să ne ajute, învață și consolează, și ne permite să exercităm puterea lui Elohim. Duhul, dă fiecărei persoane atributele pe care Yahweh vrea să le beneficieze omul, așa cum este scris :

Şi* fiecăruia i se dă lucrarea Duhului spre folosul altora. De pildă, unuia îi este dat, prin Duhul, să vorbească* despre înţelepciune; altuia, să vorbească** despre cunoştinţă, datorită aceluiaşi Duh; altuia* credinţa, prin acelaşi Duh; altuia, darul** tămăduirilor, prin acelaşi Duh; altuia* puterea să facă minuni; altuia prorocia** altuia♦ deosebirea duhurilor; altuia, felurite♦♦ limbi; şi altuia, tălmăcirea limbilor. Dar toate aceste lucruri le face unul şi acelaşi Duh, care dă* fiecăruia în parte, cum** voieşte. [1 Corinteni 12: 7-11]

Duhul poate fi oprit prin neglijare sau întristare și astfel se pierde în individ :
Nu* stingeţi Duhul. [1Tes. 5:19]

Să* nu întristaţi pe Duhul Sfînt al lui יהוה YaHWeH, prin** care aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării♦. [Efeseni 4:30] 

Roada Duhului sfințeniei este dragostea. Prin urmare, dacă noi nu iubim semenii noștri, duhul sfințeniei nu este evident. Duhul este mijlocul prin care noi dăm randament în slujbă lui Yahweh. Astfel, acesta nu poate fi un Elohim ca un obiect de cult și, prin urmare, egal cu Yahweh Tatăl. 

Roada* Duhului, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea** facerea de bine♦ credincioşia♦♦ blîndeţea, înfrînarea poftelor.[Galateni 5:22-23]

HaMașia la fel a primit, de asemenea, duhul lui Yahweh, prin care și-a făcut lucrarea. HaMașia este astfel un Tată Etern. HaMașia devine Părintele veșniciilor, prin delegare. Toate aceste paternitați sau familii sunt numite de Elohim Tatăl; deacea ne plecăm în fața lui Elohim Tatăl, prin ascultare și  închinare. 

Iată de ce, zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Stăpînului nostru יהושע Yașua haMaşiya, din care îşi trage numele orice* familie, în ceruri şi pe pămînt, [Efeseni 3: 14-15]

Căci* un Copil ni S-a născut, un Fiu** ni S-a dat, şi stăpînirea♦ va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: 
„Minunat♦♦, Sfetnic, יהוה YaHWeH*♦ tare, Părintele veşniciilor, Eylohim♦* al păcii.” [Isaia 9: 6] 

Pentru a ajuta pe cei aleși, care sunt în Adunarea lui Yahweh, aceste versete sunt date pentru înțelegerea tainelor lui Yahweh. Duhul sfințeniei este mecanismul prin care înțelegem tainele lui Yahweh și Împărăția lui Yahweh. 

 „Vouă”, le-a zis El, „v-a fost dat să cunoaşteţi taina Împărăţiei lui  יהוה YaHWeH; dar pentru cei ce* sunt afară din numărul vostru, toate lucrurile sunt înfăţişate în pilde; [Marcu 4:11]

Ințelepciunea dată de Eylohim este menționată ca un mister, care este explicată prin slujitorii lui Yahweh :

Noi propovăduim înţelepciunea lui יהוה YaHWeH cea tainică şi ţinută ascunsă, pe care* o rînduise  יהוה YaHWeH spre slava noastră, mai înainte de veci, [1 Corinteni 2:7]

Iată, vă spun o taină: nu* vom adormi toţi, dar** toţi vom fi schimbaţi, [1 Corinteni 15:51]

Voia lui Yahweh este descoperită slujitorilor Săi prin revelație, cu ajutorul lui HaMașia, prin cei aleși. Shaul a scris :

căci a binevoit să ne descopere* taina voii Sale, după planul pe care-l** alcătuise în Sine însuşi, [Efeseni 1:9]

Dacă cel puţin aţi auzit de isprăvnicia* harului lui**  יהוה YaHWeH care mi-a fost dată faţă de voi. Prin* descoperire** cerească am♦ luat cunoştinţă de taina aceasta despre care♦♦ v-am scris în puţine cuvinte.

Citindu-le, vă puteţi închipui priceperea pe care o am eu despre* taina lui haMaşiya, care* n-a fost făcută cunoscut fiilor oamenilor în celelalte veacuri, în felul cum** a fost descoperită acum sfinţilor apostoli şi proroci ai lui haMaşiya, prin Duhul.

Că, adică, Păgînii sunt* împreună moştenitori cu noi, alcătuiesc** un singur trup cu noi şi iau parte♦ cu noi la aceeaşi făgăduinţă în haMaşiya יהושע Yașua, prin Evanghelia aceea, al cărei* slujitor am fost făcut eu, după** darul harului lui  יהוה YaHWeH dat mie prin lucrarea♦ puterii Lui.[Efeseni 3:2,6] Shalom Israel !!!

sâmbătă, 13 iunie 2015

Cîntaţi lui יהוה YaHWeH, lăudaţi Numele Lui!

Cîntaţi* lui יהוה YaHWeH, lăudaţi Numele Lui!
Cîntaţi* lui יהוה YaHWeH, lăudaţi Numele Lui! Faceţi** drum Celui ce înaintează prin cîmpii. יהוה YaHWeH ♦ este Numele Lui: bucuraţi-vă înaintea Lui! El este Tatăl* orfanilor, apărătorul văduvelor, El, יהוה YaHWeH, care locuieşte în Locaşul Lui cel Sfînt. יהוה YaHWeH * dă o familie celor părăsiţi, El izbăveşte** pe prinşii de război şi-i face fericiţi; numai cei♦ răzvrătiţi locuiesc în locuri uscate. Ps. 68:4/6

Lăudaţi pe יהוה YaHWeH!  Lăudaţi Numele lui יהוה YaHWeH, lăudaţi-L* robi ai lui יהוה YaHWeH, care* staţi în Casa lui יהוה YaHWeH, în curţile** Casei lui יהוה YaHWeH Eylohim al nostru.
Lăudaţi pe יהוה YaHWeH, căci יהוה YaHWeH este bun*; cîntaţi Numele Lui, căci** este binevoitor.

Căci יהוה YaHWeH Şi-a ales pe Iacov* pe Israel, ca să fie al Lui. Ştiu că יהוה YaHWeH este mare* şi că יהוה YaHWeH este mai presus de toţi dumnezeii.  יהוה YaHWeH, Numele* Tău rămîne pe vecie; יהוה YaHWeH, pomenirea Ta ţine din neam în neam, căci* יהוה YaHWeH va judeca pe poporul Său, şi va avea milă de robii Săi.

Idolii* neamurilor sunt argint şi aur, lucrare făcută de mîinile oamenilor. Au gură, şi nu vorbesc, au ochi, şi nu văd, au urechi, şi totuşi n-aud, da, n-au suflare în gură. Ca ei sunt cei ce-i fac, toţi cei ce se încred în ei.

Casa lui Israel, binecuvîntaţi* pe יהוה YaHWeH!  Casa lui Aaron, binecuvîntaţi pe יהוה YaHWeH!
Casa lui Levi, binecuvîntaţi pe יהוה YaHWeH!  Cei ce vă temeţi de יהוה YaHWeH, binecuvîntaţi pe יהוה YaHWeH!  יהוה YaHWeH să fie binecuvîntat din* Sion, El, care locuieşte în Ierusalim! Lăudaţi pe יהוה YaHWeH!  Ps. 134:2/5//13/21 Shalom Israel !!!
A apărut o eroare în acest obiect gadget
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...